Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    30 APRIL 2021
  • publicatiedatum
    B.S.07/06/2021
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/06/2021

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 289, § 7, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten hebben advies gegeven op 21/04/2021;

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 26/04/2021;

- Begrotingsakkoord is niet vereist.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

Aan de volgende onderwijsinstellingen wordt, met toepassing van artikel 289, § 7 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, voor het schooljaar 2021-2022 toestemming verleend om de volgende programmatie te doen:

1° Buso Secundaire School Spermalie

Potterierei 46

8000 Brugge

2e graad Zorg en welzijn bso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: arbeidsmarkt;

2° Buso Spermalie Secundaire School

Potterierei 46 8000 Brugge

2e graad Zorg en welzijn bso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: arbeidsmarkt;

3° Spermalie Secundair Onderwijs

Potterierei 46

8000 Brugge

2e graad Zorg en welzijn bso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: arbeidsmarkt;

4° Provinciale school voor BUSO - Richtpunt campus Buggenhout

Platteput 4

9255 Buggenhout

2e graad Bedrijf en organisatie tso

studiegebied/domein: Economie en organisatie

finaliteit: dubbel;

5° VTS 3 OV4A

Breedstraat 104

9100 Sint-Niklaas

3e graad Industriële wetenschappen tso

studiegebied/domein: Mechanica-elektriciteit;

6° VTS 3 OV4A

Breedstraat 104

9100 Sint-Niklaas

3e graad Elektrische installatietechnieken tso

studiegebied/domein: Mechanica-elektriciteit;

7° VTS 3 OV4A

Breedstraat 104

9100 Sint-Niklaas

3e graad Mechanische vormgevingstechnieken tso

studiegebied/domein: Mechanica-elektriciteit;

8° Provinciale school voor BUSO De Wissel

Arbeidsstraat 66

3600 Genk

2e graad Zorg en welzijn bso

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: arbeidsmarkt;

9° Provinciale school voor BUSO De Wissel

Arbeidsstraat 66

3600 Genk

2e graad Natuurwetenschappen aso

studiegebied/domein: Domeinoverschrijdend

finaliteit: doorstroom;

10° Provinciale school voor BUSO De Wissel

Arbeidsstraat 66

3600 Genk

2e graad Elektromechanische technieken tso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: dubbel;

11° Provinciale school voor BUSO

De Wissel

Arbeidsstraat 66

3600 Genk

2e graad Elektriciteit bso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: arbeidsmarkt;

12° GO! Busleyden Atheneum De Beemden

Stuivenbergbaan 135

2800 Mechelen

2e graad Elektriciteit bso

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: arbeidsmarkt;

13° Buitengewoon secundair onderwijs De Varens

Nieuwe Sint-Annadreef 27

8200 Brugge

2e graad Plant, dier en milieu BSO

studiegebied/domein: Land- en tuinbouw

finaliteit: arbeidsmarkt;

14° Buitengewoon secundair onderwijs De Varens

Nieuwe Sint-Annadreef 27

8200 Brugge

2e graad restaurant en keuken BSO

studiegebied/domein: Voeding en horeca

finaliteit: arbeidsmarkt;

15° Buitengewoon secundair onderwijs De Varens

Nieuwe Sint-Annadreef 27

8200 Brugge

2e graad Bouw BSO

studiegebied/domein: STEM

finaliteit: arbeidsmarkt;

16° Buitengewoon secundair onderwijs De Varens

Nieuwe Sint-Annadreef 27

8200 Brugge

2e graad Zorg en welzijn BSO

studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

finaliteit: arbeidsmarkt.

Art. 2.

Artikel 1 van dit besluit treedt in werking vanaf 1 september 2021.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.