Formulier PERS 16

  • referentie
    13AC/JDC/SH
  • publicatiedatum
    (01/07/1996)
  • datum laatste wijziging
    06/10/2000

Luidens de omzendbrief van 27 mei 1992, kenmerk OND/I/6, houdende toelichting bij de formulieren PERS, moeten bij het formulier PERS 4 fotocopies van de attesten A.G.D. 1, nu formulier PERS 16, bijgevoegd worden.

Volgens de omzendbrief van 25 juli 1995, kenmerk 13AC, met betrekking tot de elektronische communicatie en de vervanging van sommige PERS-formulieren door elektronische gegevensbestanden, moeten de copies van de documenten PERS 16 (ziekteattest) met dezelfde periodiciteit als vroeger opgestuurd worden, ook al zijn de formulieren PERS 4 waar zij als bijlage aan toegevoegd waren niet meer in gebruik.

In het kader van de vereenvoudiging en om de papierstroom te beperken, dienen in de toekomst de formulieren PERS 16 niet meer toegezonden te worden aan de werkstations. Deze documenten moeten echter in de instelling bijgehouden worden en moeten op elk moment kunnen worden voorgelegd.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat voormelde omzendbrieven van 27 mei 1992 en 25 juli 1995 als volgt dienen gewijzigd te worden :

1. Omzendbrief van 27 mei 1992, kenmerk OND/I/6 - Toelichting bij de formulieren PERS.

4. FORMULIER PERS 4 : DIENSTONDERBREKINGEN WEGENS ZIEKTE

De volgende tekst schrappen :

"BELANGRIJKE OPMERKING

Bij het formulier PERS 4 moeten fotocopies van de attesten A.G.D. 1 bijgevoegd worden."

2. Omzendbrief van 25 juli 1995, kenmerk 13AC - Elektronische communicatie. - Vervanging van sommige PERS-formulieren door elektronische gegevensbestanden.

De laatste zin van deze omzendbrief schrappen : "Zo moeten bijvoorbeeld de copies van de documenten PERS 16 (ziekteattest) met dezelfde periodiciteit als vroeger opgestuurd worden, ook al zijn de formulieren PERS 4 waar zij als bijlage aan toegevoegd waren niet meer in gebruik."