Verkeersongevallen.

  • referentie
    R. nr. 2
  • publicatiedatum
    17-5-1966
  • datum laatste wijziging
    06/10/2000

Reeds herhaalde malen werd vastgesteld dat verkeersongevallen ten onrechte worden aangegeven bij de Juridische Dienst, daar op het ogenblik van het ongeval een verzekeringspolis het betrokken voertuig dekte.

Derhalve dient bij elk ongeval nauwkeurig nagegaan te worden of voor het voertuig geen polis afgesloten werd. In bevestigend geval dient de aangifte gezonden te worden aan de betrokken verzekeringsmaatschappij en niet aan de Juridische Dienst.

De verantwoordelijke dienst- en inrichtingshoofden kunnen voor de eventuele uitgaven welke het Departement ingevolge hun nalatigheid zou doen, persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden.