Ongevallen tijdens studentenstakingen

  • referentie
    Verz. 3
  • publicatiedatum
    (10/02/1975)
  • datum laatste wijziging
    06/10/2000

De stakende leerlingen alsmede de personeelsleden, die gebeurlijk eveneens aan de staking zouden deelnemen, onttrekken zich aan de afhankelijkheid van de school- en/of internaatsdirektie. Hieruit vloeit voort dat de stakingsvergaderingen, optochten enz. niet tot het "schoolleven" maar tot het privéleven van de betrokkenen behoren. Voor ongevallen welke tijdens bedoelde stakingsaktiviteiten zouden plaatsvinden, kan het slachtoffer dus geenszins op de waarborgen van het schoolverzekeringskontrakt aanspraak maken.

Mocht evenwel bij een dergelijk ongeval de burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang komen van de leden van de school- en internaatsdirektie of van het personeel - personen wel te verstaan die niet aan de staking deelnemen - zou de verantwoordelijkheid van deze laatste door de schoolpolis verzekerd blijven. Het is zeker aan te raden dat ter gelegenheid van een studentenstaking, de ouders door de school- of internaatsdirektie zouden geïnformeerd worden nopens de hiervoor uiteengezette toestand.