Benaming van vakken

1. Inleiding

Deze omzendbrief bevat de exhaustieve lijst van algemene, kunst-, technische en praktische vakken in:

1° het voltijds gewoon secundair onderwijs;

2° het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4;

3° het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde;

4° het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

De decreetgever heeft expliciet bepaald dat tenminste de officiële benamingen uit deze vakkenlijst moeten worden gebruikt bij elke communicatie en informatieverstrekking naar ouders, leerlingen, personeel en derden. Het begrip "tenminste" betekent dat een losstaande aanvulling met een schooleigen en inhoudgerichte specificatie of concretisering toegelaten is.

Het clusteren van vakken is mogelijk, voor zover duidelijk is welke vakken daarvan onderdeel uitmaken.

Bij manifeste overtreding van deze decretale bepaling kan een financiële sanctie volgen in de zin van een gedeeltelijke inhouding of terugvordering op het werkingsbudget, berekend voor de school waar de overtreding wordt vastgesteld.

2. Algemene vakken

- Aardrijkskunde

- Antieke cultuur

- Artistieke opvoeding

- Biochemie

- Biologie

- Chemie

- Cultuurbeschouwing

- Cultuurwetenschappen

- Duits

- Ecologie

- Economie

- Eigen cultuur en religie

- Engels

- Esthetica

- Exploratie

- Expressie

- Filosofie

- Frans

- Fysica

- Gedragswetenschappen

- Geschiedenis

- Godsdienst

- Grieks

- Informatica

- Italiaans

- Klassieke studiën

- Kunstgeschiedenis

- Latijn

- Lichamelijke opvoeding

- Maatschappelijke vorming

- Media

- Muzikale opvoeding

- Natuurwetenschappen

- Nederlands

- Nederlands voor nieuwkomers (vak voorbehouden voor het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers)

- Niet-confessionele zedenleer

- Pedagogie

- Plastische opvoeding

- Project algemene vakken

- Psychologie

- Russisch

- Sociale activiteit

- Socio-economische initiatie

- Sociologie

- Spaans

- Sport

- Technisch-wetenschappelijke vorming

- Wetenschappelijke literatuur

- Wetenschappelijk tekenen

- Wetenschappelijk werk

- Wiskunde

- Alle mondiaal levende talen.

Bovenstaande algemene vakken voorafgegaan door het woord "stage", zijn eveneens algemene vakken.

3. Kunstvakken

- Algemene muziekleer

- Algemene verbale vorming

- Architecturale vorming

- Architectuurtekenen

- Audio-visuele vorming

- Beeldende kunsten

- Beeldende vorming

- Beeld- en mediacultuur

- Binnenhuiskunst

- Bouwkunst

- Creatief musiceren

- Fotografie

- Hedendaagse dans

- Industriële kunst

- Instrument : Accordeon, Althoorn, Altviool, Bariton, Blokfluit, Bugel, Cello, Clavecimbel, Contrabas, Cornet, Doedelzak, Dwarsfluit, Engelse hoorn, Fagot, Gamba, Gitaar, Harp, Hobo, Hoorn, Klarinet, Luit, Mandoline, Orgel, Piano, Saxofoon, Slagwerk, Traverso, Trombone, Trompet, Tuba, Viool

- Instrumentale kamermuziek

- Klank en beeld

- Klassieke dans

- Koorzang

- Kunstambachten

- Kunstinitiatie

- Lyrische kunst

- Muziekesthetica

- Muziektheorie

- Plastische kunsten

- Praktische harmonie

- Samenspel

- Toegepaste beeldende vorming

- Toneel

- Vocale kamermuziek

- Voordracht en welsprekendheid

- Vrije beeldende vorming

- Waarnemingstekenen

- Zang.

Bovenstaande kunstvakken voorafgegaan door het woord "stage", zijn eveneens kunstvakken.

4. Technische vakken voorafgegaan door het woord "Toegepaste"

- Toegepaste biochemie

- Toegepaste biologie

- Toegepaste chemie

- Toegepaste ecologie

- Toegepaste economie

- Toegepaste fysica

- Toegepaste informatica

- Toegepaste natuurwetenschappen

- Toegepaste psychologie.

Bovenstaande technische vakken voorafgegaan door het woord "stage", zijn eveneens technische vakken.

5. Andere technische vakken

- Agrarische technieken

- Algemene verpleegkunde (vak voorbehouden voor HBO verpleegkunde)

- Apotheek

- Autorijtechnieken

- Autotechniek

- Bakkerij

- Bio-esthetiek

- Boekhouding

- Bouw

- Carrosserie

- Centrale verwarming

- Dactylografie

- Dameskappen

- Diamant

- Elektriciteit

- Elektromechanica

- Elektronica

- Gezinstechnieken

- Glastechnieken

- Grafische technieken

- Goud

- Goudsmeden-juwelen

- Grime

- Haartooi

- Handel

- Handelscorrespondentie met vermelding van de taal

- Herenkappen

- Hotel

- Hout

- Houtsculptuur

- Huishoudkunde

- Instrumentenbouw

- Kantoortechnieken

- Koeltechniek

- Kunststoffen

- Landbouw

- Lassen-constructie

- Leder

- Mechanica

- Medische wetenschappen (vak voorbehouden voor HBO verpleegkunde)

- Meubelmakerij

- Mode

- Nautische technieken

- Nijverheidstechnieken

- Optiek

- Opvoedkunde

- Orthopedie

- Plastische en decoratieve technieken

- Podiumtechniek

- Psychiatrische verpleegkunde (vak voorbehouden voor HBO verpleegkunde)

- Publiciteitstekenen

- Public-relations

- Recht

- Riet- en vlechtwerk

- Rijn- en binnenvaart

- Sanitair

- Scheepswerktuigkunde

- Scheepvaart

- Schilderen en decoratie

- Schoeisel

- Schrijnwerkerij

- Slagerij

- Sociale wetenschappen (vak voorbehouden voor HBO verpleegkunde)

- Steen- en marmerbewerking

- Steno-dactylografie

- Stenografie

- Tandtechniek

- Techniek

- Textiel

- Toerisme

- Tuinbouw

- Uurwerkmaken

- Veiligheidstechniek

- Verkoop

- Verzorging

- Verzorgingstechnieken

- Voeding

- Zeemanschap

- Ziekenhuisverpleegkunde (vak voorbehouden voor HBO verpleegkunde).

Bovenstaande technische vakken voorafgegaan door het woord "stage", zijn eveneens technische vakken.

6. Praktische vakken

De vakken vermeld:

1) onder rubriek 3, voor zover voorafgegaan door één van de volgende woorden: "Praktische oefeningen", "Praktijk", "Handvaardigheid", "Realisatietechnieken";

2) onder rubriek 4,voor zover voorafgegaan door het woord: "Praktijk";

3) onder rubriek 5, voor zover voorafgegaan door één van de volgende woorden: "Praktische oefeningen", "Praktijk", "Handvaardigheid", "Realisatietechnieken".

Bovenstaande praktische vakken voorafgegaan door het woord "stage", zijn eveneens praktische vakken.

7. Seminaries

Op de wekelijkse lessentabellen van de eerste, tweede en derde graad mag het onderdeel "seminaries" worden voorzien, zij het uitsluitend binnen het differentiatiegedeelte (eerste graad) of het complementair gedeelte (tweede en derde graad) van het structuuronderdeel in kwestie. Uitzonderlijk is dat seminaries niet als een vak (AV, TV, KV, PV) in de betekenis van deze omzendbrief worden beschouwd, doch wel als een klassikale mogelijkheid tot aanwending van uren-leraar en dat onder de noemer "uren die geen lesuren zijn doch ermee gelijkgesteld worden".