Benaming van vakken en specialiteiten

 • referentie
  SO 69
 • publicatiedatum
  21/06/2000
 • datum laatste wijziging
  29/07/2013
 • wettelijke basis
  Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs
 • wettelijke basis
 • contactpersoon
  Chris Dockx, Tel. 02/553.96.01

1. Inleiding

Overeenkomstig de beschikkingen van voornoemd besluit wordt de rangschikking der vakken in het voltijds secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs, als volgt gedefinieerd :

1° algemene vakken (AV)

2° kunstvakken (KV)

3° technische vakken (TV)

4° praktische vakken (PV)

Onverminderd deze catalogering, worden de kunstvakken en bepaalde technische en praktische vakken aangeduid met de omschrijving "specialiteit", zijnde een groep van studiecomponenten die het wezenlijke van een specifieke discipline karakteriseren.

Rekening houdend met deze rangschikking volgt hierna een limitatieve lijst van benamingen. Deze beperking van toegelaten benamingen biedt het voordeel van administratieve overzichtelijkheid, zonder evenwel de pedagogische vereisten te veronachtzamen.

2. Algemene vakken

zijn de onderstaande vakken :

- Aardrijkskunde

- Antieke cultuur

- Artistieke opvoeding

- Biochemie

- Biologie

- Chemie

- Cultuurbeschouwing

- Cultuurwetenschappen

- Duits

- Ecologie

- Economie

- Eigen cultuur en religie

- Engels

- Esthetica

- Exploratie

- Expressie

- Filosofie

- Frans

- Fysica

- Gedragswetenschappen

- Geschiedenis

- Godsdienst

- Grieks

- Informatica

- Italiaans

- Klassieke studiën

- Kunstgeschiedenis

- Latijn

- Lichamelijke opvoeding

- Maatschappelijke vorming

- Media

- Muzikale opvoeding

- Natuurwetenschappen

- Nederlands

- Nederlands voor nieuwkomers

- Niet-confessionele zedenleer

- Pedagogie

- Plastische opvoeding

- Project algemene vakken

- Psychologie

- Russisch

- Sociale activiteit

- Socio-economische initiatie

- Sociologie

- Spaans

- Sport

- Technisch-wetenschappelijke vorming

- Wetenschappelijke literatuur

- Wetenschappelijk tekenen

- Wetenschappelijk werk

- Wiskunde

Aandacht : vanaf 1 september 2014 worden, mondiaal bekeken, alle levende talen zonder uitzondering, erkend als algemene vakken in het secundair onderwijs.

3. Kunstvakken

zijn de onderstaande specialiteiten :

- Algemene muziekleer

- Algemene verbale vorming

- Architecturale vorming

- Architectuurtekenen

- Audio-visuele vorming

- Beeldende kunsten

- Beeldende vorming

- Beeld- en mediacultuur

- Binnenhuiskunst

- Bouwkunst

- Creatief musiceren

- Fotografie

- Hedendaagse dans

- Industriële kunst

- Instrument : Accordeon, Althoorn, Altviool, Bariton, Blokfluit, Bugel, Cello, Clavecimbel, Contrabas, Cornet, Doedelzak, Dwarsfluit, Engelse hoorn, Fagot, Gamba, Gitaar, Harp, Hobo, Hoorn, Klarinet, Luit, Mandoline, Orgel, Piano, Saxofoon, Slagwerk, Traverso, Trombone, Trompet, Tuba, Viool

- Instrumentale kamermuziek

- Klank en beeld

- Klassieke dans

- Koorzang

- Kunstambachten

- Kunstinitiatie

- Lyrische kunst

- Muziekesthetica

- Muziektheorie

- Plastische kunsten

- Praktische harmonie

- Samenspel

- Toegepaste beeldende vorming

- Toneel

- Vocale kamermuziek

- Voordracht en welsprekendheid

- Vrije beeldende vorming

- Waarnemingstekenen

- Zang

4. Technische vakken

zijn de :

4.1. onderstaande vakken :

- Toegepaste biochemie

- Toegepaste biologie

- Toegepaste chemie

- Toegepaste ecologie

- Toegepaste economie

- Toegepaste fysica

- Toegepaste informatica

- Toegepaste natuurwetenschappen

- Toegepaste psychologie

4.2. onderstaande specialiteiten :

- Agrarische technieken

- Algemene verpleegkunde

- Apotheek

- Autorijtechnieken

- Autotechniek

- Bakkerij

- Bio-esthetiek

- Boekhouding

- Bouw

- Carrosserie

- Centrale verwarming

- Dactylografie

- Dameskappen

- Diamant

- Elektriciteit

- Elektromechanica

- Elektronica

- Gezinstechnieken

- Glastechnieken

- Grafische technieken

- Goud

- Goudsmeden-juwelen

- Grime

- Haartooi

- Handel

- Handelscorrespondentie met vermelding van de taal

- Herenkappen

- Hotel

- Hout

- Houtsculptuur

- Huishoudkunde

- Instrumentenbouw

- Kantoortechnieken

- Koeltechniek

- Kunststoffen

- Landbouw

- Lassen-constructie

- Leder

- Mechanica

- Medische wetenschappen

- Meubelmakerij

- Mode

- Nautische technieken

- Nijverheidstechnieken

- Optiek

- Opvoedkunde

- Orthopedie

- Plastische en decoratieve technieken

- Podiumtechniek

- Psychiatrische verpleegkunde

- Publiciteitstekenen

- Public-relations

- Recht

- Riet- en vlechtwerk

- Rijn- en binnenvaart

- Sanitair

- Scheepswerktuigkunde

- Scheepvaart

- Schilderen en decoratie

- Schoeisel

- Schrijnwerkerij

- Slagerij

- Sociale wetenschappen

- Steen- en marmerbewerking

- Steno-dactylografie

- Stenografie

- Tandtechniek

- Techniek

- Textiel

- Toerisme

- Tuinbouw

- Uurwerkmaken

- Veiligheidstechniek

- Verkoop

- Verzorging

- Verzorgingstechnieken

- Voeding

- Zeemanschap

- Ziekenhuisverpleegkunde

5. Praktische vakken

zijn de :

5.1. specialiteiten vermeld onder de rubriek 3., voor zover in het leerplan voorafgegaan door één van de volgende woorden: "Praktische oefeningen", "Praktijk", "Handvaardigheid", "Realisatietechnieken";

5.2. vakken vermeld onder de rubriek 4.1, voor zover in het leerplan voorafgegaan door het woord: "Praktijk";

5.3. specialiteiten vermeld onder de rubriek 4.2, voor zover in het leerplan voorafgegaan door één van de volgende woorden : "Praktische oefeningen", "Praktijk", "Handvaardigheid", "Realisatietechnieken".

6. Algemene, technische, kunst- respectievelijk praktische vakken (met betrekking tot stages)

Zijn :

Alle hogervermelde algemene, technische, kunst- respectievelijk praktische vakken, voor zover in het leerplan voorafgegaan door het woord "stage".

7. Opmerkingen :

7.1. de benamingen "Algemene verpleegkunde", "Medische wetenschappen", "Psychiatrische verpleegkunde", "Sociale wetenschappen" en "Ziekenhuisverpleegkunde" zijn voorbehouden voor de studierichting verpleegkunde van de vierde graad van het beroepssecundaironderwijs;

7.2. in het deeltijds beroepssecundair onderwijs worden geen "Stages" ingericht;

7.3. op de wekelijkse lessentabellen van de eerste, tweede, derde en vierde graad mag het onderdeel "seminaries" worden voorzien, zij het uitsluitend binnen het keuze- of complementair gedeelte van het structuuronderdeel in kwestie. Uitzonderlijk is dat seminaries niet als een vak (AV, TV, KV, PV) in de gebruikelijke betekenis van deze omzendbrief worden beschouwd, doch wel als een klassikale aanwendingsmogelijkheid van uren-leraar die onder de noemer "uren die geen lesuren zijn doch ermee gelijkgesteld worden" ressorteren;

7.4. de benaming "Nederlands voor nieuwkomers" is voorbehouden voor het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.