Formulieren

Aanvraag van de professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificatie (niet-EU) om les te geven in Vlaanderen
doc. nr. 12455

Waarvoor dient dit formulier?

U vraagt bij AGODI de professionele erkenning aan van een buitenlandse beroepskwalificatie. Deze beroepskwalificatie is afkomstig uit een land dat niet tot de EU-lidstaten behoort, met uitzondering van Zwitserland, en is in een lidstaat van de Europese Unie erkend. U wilt daarmee lesgeven in Vlaanderen.

U kunt deze beroepskwalificatie laten erkennen door AGODI als u minstens drie jaar relevante beroepservaring hebt. Die drie jaar relevante beroepservaring moet u opgebouwd hebben in de EU-lidstaat die uw beroepskwalificatie erkend heeft.

AGODI reikt op basis van de professionele erkenning een conformiteitsattest uit. Dat attest is voor onbeperkte tijd geldig. U moet dat attest voorleggen aan de Vlaamse onderwijsinstelling waar u solliciteert.

Het conformiteitsattest geeft geen onderwijsbevoegdheid in het hoger onderwijs in Vlaanderen, aangezien de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen autonoom bevoegd zijn voor hun aanwervingsbeleid.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn