Formulieren

Medisch attest Certimed
doc. nr. 00159

Met medisch attest wordt bedoeld het formulier waarop de behandelende arts een aantal voorgeschreven inlichtingen moet invullen en dat naar het controleorgaan moet worden gestuurd. Op het medisch attest moet wel een diagnose vermeld worden zodat de controlerende arts een vertrekpunt heeft. Bovendien wordt op die manier verhinderd dat schrijnende gevallen voor controle zouden opgeroepen worden.

(...)

Het medisch attest dient onmiddellijk opgestuurd te worden in geval van afwezigheid wegens

  1. ziekte voor meer dan één dag, 
  2. privé-ongeval, 
  3. zwangerschapsverlof, 
  4. vertrek naar het buitenland tijdens afwezigheidsperiode wegens ziekte (speciale aanvraag), 
  5. verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (speciale aanvraag), 
  6. profylactisch verlof, 
  7. opname ziekenhuis.

Het medisch attest dient te worden opgestuurd naar Certimed. Een personeelslid dat in meerdere instellingen fungeert, moet maar één medisch attest opsturen naar het controleorgaan.

 

- Bijlage bij omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert