Formulieren

Leerplichtcontrole
doc. nr. 02820

Een ouder of de persoon die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, vult dit formulier in.

Met dit formulier wordt nagegaan of uw kind aan de leerplicht voldoet en onderwijs krijgt.

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert