Formulieren

Aanvraag van de aanstelling van een JoJo-startbaner Preventie
doc. nr. 03371

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u als directie van een secundaire school, een centrum voor deeltijdse vorming of een centrum voor deeltijds onderwijs de aanstelling aanvragen van een startbaner Preventie in het kader van het project Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo). De coördinatie van het project zal beoordelen of u een (nieuwe) startbaner kunt aanstellen.

 Wanneer moet u dit formulier uiterlijk indienen?

Vul dit formulier in voor u de vacature bekendmaakt en mail de ingescande versie naar de JoJo-coördinatie. U vindt het e-mailadres bovenaan op het formulier.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert