Formulieren

Aanvraag van de voltijdse aanstelling van een JoJo-startbaner Onderhoud
doc. nr. 03373

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u als scholengemeenschap de aanstelling aanvragen van een voltijdse startbaner Onderhoud in het kader van het project Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo). De coördinatie van het project zal beoordelen of u een (nieuwe) startbaner kunt aanstellen.

Wanneer moet u dit formulier uiterlijk indienen?

Vul dit formulier in voor u de vacature bekendmaakt en mail de ingescande versie naar de JoJo-coördinatie. U vindt het e-mailadres bovenaan op het formulier.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert