Formulieren

Aanvraag tot het in aanmerking nemen van prestaties bij bepaalde diensten voor de geldelijke anciënniteit
doc. nr. 03461

Met dit formulier onderzoekt de administratie of prestaties bij bepaalde diensten in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Dit formulier wordt niet gebruikt voor de prestaties, vermeld in omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4 van 17 oktober 1997 over nuttige ervaring.

Het personeelslid vult eerst zijn persoonlijke gegevens in en laat vervolgens de werkgever dit formulier invullen bij wie hij de diensten heeft gepresteerd. Zowel het personeelslid als de werkgever ondertekent dit formulier.

 

- Bijlage bij omzendbrief PERS/2005/06


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert