Formulieren

Pensioenaanvraag
doc. nr. 03527

Een personeelslid uit het onderwijs vraagt zijn pensioen onmiddellijk aan bij de Federale Pensioendienst. Dat kan alleen elektronisch via www.pensioenaanvraag.be. Vast benoemde personeelsleden hebben recht op een ambtenarenpensioen.

 

- Bijlage bij omzendbrief PERS/2012/07


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn