Formulieren

Pensioenaanvraag
doc. nr. 03527

Een personeelslid uit het onderwijs vraagt zijn pensioen onmiddellijk aan bij de Federale Pensioendienst. Hij of zij kan dit elekronisch doen via www.pensioenaanvraag.be. Daarnaast is een schriftelijke aanvraag nog steeds mogelijk door het formulier pensioenaanvraag in te vullen en ondertekend op te sturen naar volgend adres

FPD

Zuidertoren

1060 Brussel

 

- Bijlage bij omzendbrief PERS/2012/07


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert