Formulieren

Aanvraag tot reaffectatie of wedertewerkstelling van een personeelslid
doc. nr. 05285

Dit formulier mag alleen gebruikt worden door personeelsleden van scholen die gesloten zijn, van wie de gegevens niet via elektronische zendingen worden doorgestuurd. Het personeelslid vermeldt op dit formulier de omvang van zijn terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob) en vraagt een reaffectatie of wedertewerkstelling aan. Dit formulier vervangt het vroegere formulier Pers 8.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn