Formulieren

Mededeling van erkenning van artistieke ervaring in het deeltijds kunstonderwijs
doc. nr. 00530

Met dit formulier deelt de inrichtende macht of haar gemandateerde aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten haar beslissing tot erkenning van de artistieke ervaring van een personeelslid mee.

 

- Bijlage bij omzendbrief DKO/2011/01


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert