Formulieren

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst voor een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud
doc. nr. 06093

Waarvoor dient deze bijlage?

Deze bijlage wordt gevoegd bij de arbeidsovereenkomst die is gesloten tussen een school als werkgever en een voltijdse startbaner Onderhoud in het kader van het project Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen (JoJo).


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert