Formulieren

Diensten verstrekt in een lidstaat van de Europese Unie
doc. nr. 00618

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier onderzoekt de administratie of prestaties bij bepaalde diensten in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Bij een tewerkstelling in een privaat bedrijf waar de overheid geen invloed had op de arbeidsovereenkomst, zijn de bepalingen over de nuttige ervaring van toepassing die zijn opgenomen in de omzendbrief van 28 april 2003 (kenmerk PERS/2003/02 13 AC) over de diensten, verstrekt in een lidstaat van de Europese Unie, en in de omzendbrief van 17 oktober 1997 (kenmerk 13/CB/SG/WVB/4) over de erkenning van diensten als nuttige ervaring.

Wie vult dit formulier in?

Het personeelslid vult eerst zijn persoonlijke gegevens in en laat vervolgens de werkgever dit formulier invullen bij wie hij de diensten heeft gepresteerd. Zowel het personeelslid als de werkgever ondertekent dit formulier.

- Bijlage bij omzendbrief PERS/2003/02 (13AC)


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert