Formulieren

Aanvraag van de professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties (EER en Zwitserland) om les te geven in Vlaanderen
doc. nr. 00835

Waarvoor dient dit formulier?

U vraagt bij AGODI de professionele erkenning aan van een buitenlandse beroepskwalificatie (uit een land dat tot de EER behoort of uit Zwitserland) en wilt daarmee lesgeven in Vlaanderen.

AGODI reikt op basis van de professionele erkenning een conformiteitsattest uit. Dat attest is voor onbeperkte tijd geldig. U moet dat attest voorleggen aan de Vlaamse onderwijsinstelling waar u solliciteert.

Het conformiteitsattest geeft geen onderwijsbevoegdheid in het hoger onderwijs in Vlaanderen, aangezien de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen autonoom bevoegd zijn voor hun aanwervingsbeleid.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn