Formulieren

Aanvraag van de professionele erkenning van een buitenlands lerarendiploma in Vlaanderen
doc. nr. 00835

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier vraagt u bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) de professionele erkenning aan van een lerarendiploma dat u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland hebt behaald. De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Een professionele erkenning is de toepassing van een Europese richtlijn voor de toegang tot beroepen waarvoor diplomavoorwaarden worden gesteld.

Met ingang van 1 maart 2017 verleent AgODi de professionele erkenning alleen voor de toegang tot gereglementeerde beroepen in het Vlaamse leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenen­onderwijs. Voordien verleende NARIC-Vlaanderen de professionele erkenning.

AgODi reikt op basis van de professionele erkenning een conformiteitsattest uit. Dat attest moet bij sollicitatie voorgelegd worden aan de onderwijsinstelling.

Opgelet! Als u les wilt geven in het Vlaamse onderwijs, is het niet voldoende dat uw diploma erkend is. U moet ook aantonen dat u de onderwijstaal, het Nederlands, in voldoende mate beheerst.

Meer informatie over de taalkennisvereisten en de manier waarop u uw taalkennis kunt aantonen, vindt u op de website http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/taalkennis.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een professionele erkenning van uw lerarendiploma door AgODi?

Als u les wilt geven in een onderwijsinstelling die gesubsidieerd wordt door de Franse Gemeenschap van België, komt u niet in aanmerking voor een professionele erkenning door AgODi. In dat geval wordt u doorverwezen naar het NARIC-centrum van de Franse Gemeenschap van België:

Direction de la Réglementation et de l’Equivalence des Diplômes d’Enseignement supérieur

Service de la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers
Rue Adolphe Lavallée, 1, B-1080 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 690 89 00 - Fax: +32 (0)2 690 88 90

e-mail: equi.sup@cfwb.be    

website: http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=486


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn
02 553 95 44 Conny Franckaert