Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij u naar de Codex Welzijn op het Werk, Boek 1, Titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om kennis en vaardigheden te verwerven. 

Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een basismodule van vijf dagen over:
- module 1 de wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren
- module 2 verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties 
- module 3 inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties 
- module 4 inoefenen van luistertechnieken
- module 5 inoefenen van conflictbemiddeling 

U kunt zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

  • Groep 1 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 15/01/2018, Module 2 op donderdag 25/01/2018, Module 3 op maandag 19/02/2018, Module 4 op maandag 26/02/2018, Module 5 dinsdag 06/03/2018) - 15/01/2018 om 09:30
  • Groep 2 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 22/01/2018, Module 2 dinsdag 30/01/2018, Module 3 woensdag 21/02/2018, Module 4 donderdag 01/03/2018, Module 5 donderdag 15/03/2018) - 22/01/2018 om 09:30
  • Groep 3 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 29/01/2018, Module 2 op donderdag 08/02/2018, Module 3 op donderdag 22/02/2018, Module 4 op maandag 05/03/2018, Module 5 op donderdag 22/03) - 29/01/2018 om 09:30
  • Groep 4 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 05/02/2018, Module 2 op dinsdag 20/02/2018, Module 3 op woensdag 07/03/2018, Module 4 op maandag 19/03/2018, Module 5 op donderdag 29/03/2017) - 05/02/2018 om 09:30

Netwerkmoment voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Netwerkmoment voor vertrouwenspersonen in onderwijs

De federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in het voorjaar 2018 2 netwerkmomenten voor vertrouwenspersonen, aangesteld in onderwijsinstellingen. 

De bedoeling is om na te gaan of door de aanstelling van vertrouwenspersonen resultaten bereikt worden in onderwijsinstellingen op het vlak van preventie van psychosociale risico’s. Op het netwerkmoment kunnen ook ervaringen en goede praktijken  uitgewisseld worden met collega’s. 

Het netwerkmoment is bedoeld voor alle vertrouwenspersonen in onderwijs, ook  voor zij die een opleiding vertrouwenspersonen volgden die niet georganiseerd werd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Het netwerkmoment is beperkt tot 20 inschrijvingen per dag en mag niet beschouwd worden als een intervisie.

U kunt zich enkel inschrijven 1 netwerkmoment.

  • Netwerkmoment 1 - 13/03/2018 om 09:00
  • Netwerkmoment 2 - 26/03/2018 om 09:00