Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Vormingsaanbod startbanenproject Verkeersveiligheid - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Gent) - 18/06/2018 om 09:00
 • Driedaagse vorming ‘Outreachend werken’ voor schoolspotters - 02/10/2018 om 09:00
 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Antwerpen) - 15/10/2018 om 09:00
 • Organiseren van fiets- en voetgangersexamens - 13/11/2018 om 09:00

Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Selecteer de doelgroep waartoe je behoort en bekijk het volledige aanbod waaraan je kan deelnemen.

 • 23 april 2018 in Brugge (8u30 OF 13u ! ) - 23/04/2018 om 08:30
 • 27 april 2018 in Leuven - 27/04/2018 om 09:00
 • 17 mei 2018 in Brussel - 17/05/2018 om 09:00
 • 25 mei 2018 in Gent - 25/05/2018 om 09:00
 • 7 en 8 juni 2018 in Brugge - 07/06/2018 om 09:00
 • 24 en 25 september 2018 in Antwerpen - 24/09/2018 om 09:00
 • 27 september 2018 in Leuven (8u30 OF 13u ! ) - 27/09/2018 om 08:30
 • 11 oktober 2018 in Leuven - 11/10/2018 om 09:00
 • 19 oktober 2018 in Gent - 19/10/2018 om 09:00
 • 12 en 13 november 2018 in Leuven - 12/11/2018 om 09:00
 • 16 november 2018 in Antwerpen (8u30 OF 13u ! ) - 16/11/2018 om 08:30
 • 3 december 2018 in Brussel - 03/12/2018 om 09:00

Vorming voor JoJo-onderhoudsmedewerkers - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject 'Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen' biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor onderhoudsmedewerkers. Op deze pagina’s vind je alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • 9 mei 2018 in Gent - 09/05/2018 om 09:00
 • 28 en 31 mei 2018 in Ukkel - 28/05/2018 om 09:00
 • 26 september 2018 in Hasselt - 26/09/2018 om 09:00

Bestelformulier brochure 'Wat na het secundair onderwijs ?'


  Inschrijving voor standhouders SID-in 2019


   DDay

   • Stadswandeling Hasselt, smaakroute met proevertjes - 07/09/2018 om 10:00
   • Stadswandeling Hasselt, de lekkerbekkenroute - 07/09/2018 om 10:00
   • Abdij Herkenrode, rondleiding in de kruidentuin en inspiratietuin - 07/09/2018 om 10:00
   • Abdij Herkenrode, proevertjeswandeling - 07/09/2018 om 10:00
   • Actionpark Kiewit - 07/09/2018 om 10:00
   • Japanse tuin, workshopTheeceremonie en vrij bezoek - 07/09/2018 om 10:00
   • Japanse tuin, workshop kalligrafie en vrij bezoek - 07/09/2018 om 10:00
   • Japanse tuin, workshop Ikebana en vrij bezoek - 07/09/2018 om 10:00
   • Jenevermuseum rondleiding door mijnheer pastoor - 07/09/2018 om 10:00
   • Jenevermuseum rondleiding door tante begijn - 07/09/2018 om 10:00
   • Ecologische fietstocht - 07/09/2018 om 10:00

   ICT in het Vlaamse onderwijs: een stand van zaken

   Voor de derde keer op rij werden Vlaamse scholen bevraagd over hun ICT-infrastructuur de aard en mate van ICT -integratie en ICT-competenties bij leraren en leerlingen. De resultaten van deze ICT-monitor worden gepresenteerd tijdens een studievoormiddag op maandag 22 oktober 2018. Dit evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door het Departement Onderwijs en Vicli, de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga. Naast de presentatie van de resultaten is er ook ruimte voor reflectie en debat vanuit de ICT-coördinatoren zelf. 

   In de namiddag kunnen deelnemers ook participeren aan een seminarie over vormen van online nascholing en andere vormen van e-learning in het kader van de professionalisering van leraren.  Deelnemers krijgen een overzicht van het aanbod in Vlaanderen en Europa en inzicht in hoe deze online vormen van levenslang leren precies werken.

   Beide onderdelen van de studiedag kunnen los van elkaar gevolgd worden.

   • Ik neem enkel deel aan de sessie over MICTIVO III (voormiddag) - 22/10/2018 om 09:30
   • Ik neem zowel deel in de voormiddag als in de namiddag (inclusief lunch) - 22/10/2018 om 09:30
   • Ik neem enkel deel aan het namiddaggedeelte - 22/10/2018 om 13:30

   Afdelingsdag Communicatie


    Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

    Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

    Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

    De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij u naar de Codex Welzijn op het Werk, Boek 1, Titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

    De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om kennis en vaardigheden te verwerven. 

    Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een basismodule van vijf dagen over:
    - module 1 de wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren
    - module 2 verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties 
    - module 3 inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties 
    - module 4 inoefenen van luistertechnieken
    - module 5 inoefenen van conflictbemiddeling 

    U kunt zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

    • Groep 1 op maandag 24/09/2018 (lokaal 0G03), maandag 15/10/2018 (lokaal 0G03), dinsdag 20/11/2018 (lokaal 0G03), donderdag 29/11/2018 (lokaal 0G03), maandag 10/12/2018 (lokaal 0G03) - 24/09/2018 om 09:30
    • Groep 2 op woensdag 26/09/2018 (lokaal 0G03), maandag 15/10/2018 (lokaal 1A04), maandag 26/11/2018 (lokaal 0G03), dinsdag 04/12/2018 (lokaal 0G03), maandag 10/12/2018 (lokaal 1A04) - 26/09/2018 om 09:30
    • Groep 3 op maandag 01/10/2018 (lokaal 0G03), maandag 22/10/2018 (lokaal 0G03), dinsdag 27/11/2018 (lokaal 0G03), donderdag 06/12/2018 (lokaal 0G03), donderdag 13/12/2018 (lokaal 0G03) - 01/10/2018 om 09:30
    • Groep 4 op donderdag 04/10/2018 (lokaal 0G03), maandag 12/11/2018 (lokaal 0G03), dinsdag 27/11/2018 (lokaal 1A04), donderdag 06/12/2018 (lokaal 1A04), maandag 17/12/2018 (lokaal 0G03) - 04/10/2018 om 09:30

    SONO-studiedag: Het belang van schoolbeleid voor leerling, leerkracht en onderwijsorganisatie

    Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool. De eerste studiedag van SONO plaatst schoolbeleid in de kijker en dit met aandacht voor de verschillende onderzoekslijnen van het steunpunt (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, inschrijvingsbeleid). 

    • Workshop 1.1 Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet - 04/10/2018 om 11:45
    • Workshop 1.2 Het onderwijs van de toekomst - teamteaching - 04/10/2018 om 11:45
    • Workshop 1.3 Welke schoolkenmerken hebben een invloed op de voorkeuren van ouders voor kleuterscholen? onder voorbehoud - 04/10/2018 om 11:45
    • Workshop 1.4 Onderwijsvormen en hun effecten - 04/10/2018 om 11:45
    • Workshop 1.5 Spijbelen, binding en beleid - enkele beschouwingen - 04/10/2018 om 11:45
    • Workshop 1.6 Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief - 04/10/2018 om 11:45
    • Workshop 1.7 De effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid - 04/10/2018 om 11:45
    • Workshop 2.1 Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet - 04/10/2018 om 13:45
    • Workshop 2.2 Het onderwijs van de toekomst - teamteaching - 04/10/2018 om 13:45
    • Workshop 2.3 Welke schoolkenmerken hebben een invloed op de voorkeuren van ouders voor kleuterscholen? onder voorbehoud - 04/10/2018 om 13:45
    • Workshop 2.4 Onderwijsvormen en hun effecten - 04/10/2018 om 13:45
    • Workshop 2.5 Spijbelen, binding en beleid - enkele beschouwingen - 04/10/2018 om 13:45
    • Workshop 2.6 Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief - 04/10/2018 om 13:45
    • Workshop 2.7 De effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid - 04/10/2018 om 13:45

    Vormingssessie schoolkeukens

    Op dinsdag 23 oktober 2018 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) opnieuw een opleidingssessie voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen.

    • Dinsdag 23 oktober 2018 - 23/10/2018 om 09:00