Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk voor schoolbesturen en schoolleiders

Elke onderwijsinstelling moet volgens de federale welzijnswetgeving een beleid voeren dat psychosociale risico’s op het werk zoals stress, burn-out en ongewenst gedrag identificeert, voorkomt en indien nodig inperkt. Het Departement Onderwijs en Vorming wil schoolbesturen en schoolleiders ondersteunen bij deze opdracht. Daarom organiseert ze voor de 2de maal een supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk.

Tijdens dit traject word je als schoolleider of bestuurder stapsgewijs begeleid bij het uitwerken van een psychosociaal welzijnsbeleid op maat van je school. 
De opleiding vertrekt vanuit de concrete ervaring van de deelnemers en bouwt hierop voort vanuit een interactief werkmodel. Theorie, praktijk, oefeningen en interactie met de andere deelnemers wisselen elkaar af. 
Na elke sessie krijg je opdrachten mee waardoor je stap per stap tot een uitgewerkt welzijnsbeleid komt. 
Enkele maanden na het traject vindt een terugkommoment plaats waarop de implementatie van het uitgewerkte beleidsplan in de school verder wordt besproken en verfijnd kan worden.

Het is een intensief maar praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd traject. Neem je deel, dan verbind je je tot een actieve en open houding, inzet en engagement. 

Het traject wordt begeleid door een extern expert. Deelname is gratis. 


  Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

  De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen moeten volgens de federale wetgeving beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. (Codex over het welzijn op het werk, boek 1, titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties in bijlage I-3.1, A.)

  In deze  sessies krijgen vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans om deze kennis en vaardigheden te verwerven. 

  Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een opleiding van 5 dagen, ingedeeld in 4 modules :
  - Wettelijk kader rol en het statuut van de vertrouwenspersoon
  - Psychosociale risico’s op het werk 
  - Psychosociale interventie: gesprekstechnieken
  - Psychosociale interventie: beheersing van probleemsituaties 

  Je kan je enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen. Als je ziek bent tijdens de opleiding, bezorg je ons een ziekte-attest.

  • Groep 1 op maandag 23/11/2020 (lokaal 1B03), dinsdag 08/12/2020 (lokaal 1A04), donderdag 14/01/2021 (lokaal 1A04), donderdag 28/01/2021 (lokaal 1A04), maandag 08/02/2021 (lokaal 1B03) - 23/11/2020 om 09:30
  • Groep 2 op dinsdag 24/11/2020 (lokaal 1A04), maandag 14/12/2020 (lokaal 1B03), vrijdag 15/01/2021 (lokaal 1A04), vrijdag 29/01/2021 (lokaal 1B03), dinsdag 09/02/2021 (lokaal 1A04) - 24/11/2020 om 09:30
  • Groep 3 op donderdag 26/11/2020 (lokaal 1A04), dinsdag 15/12/2020 (lokaal 1C11), maandag 18/01/2021 (lokaal 1B03), maandag 01/02/2021 (lokaal 1B03), donderdag 11/02/2021 (lokaal 1A04) - 26/11/2020 om 09:30
  • Groep 4 op maandag 30/11/2020 (lokaal 1A04), donderdag 17/12/2020 (lokaal 1C06), dinsdag 19/01/2021 (lokaal 1A04), dinsdag 02/02/2021 (lokaal 1A04), vrijdag 12/02/2021 (lokaal 1A04) - 30/11/2020 om 09:30

  Webinar InnoVET - 20/11/2020 - interactief inspiratiemoment voor onderwijsprofessionals bso en tso

  InnoVET zet in op de professionalisering van leraren via technologische innovatie. Zo willen we de lespraktijk van het bso en tso nog beter laten aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt. Op deze inspiratiedag staan we stil bij de resultaten van de 1ste jaargang van InnoVET en blikken we vooruit op de toekomst van het project. InnoVET is een samenwerkingsverband van het Departement Onderwijs & Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Regionale Technologische Centra (RTC)


   Webinar alternerende opleidingen - 3 december 2020

   In een snel veranderende samenleving worden nieuwe en andere eisen gesteld aan werknemers. Binnen een alternerende opleiding leren jongeren de vaardigheden en competenties aan die vereist zijn op de arbeidsmarkt. Alternerende opleidingen vragen wel een investering en inzet van opleidingsverstrekkers en bedrijven. Hoe zorgen we ervoor dat zowel de opleidingsverstrekker, het bedrijf als de leerling erbij winnen?

   Sofie Cabus, Monica Wouters en Goedroen Juchtmans, onderzoekers van KU Leuven (HIVA), onderzochten wat nodig is in het stelsel leren en werken om de gekwalificeerde uitstroom van jongeren te verhogen en de doorstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren. 


    Coronacrisis: uitdagingen voor het Vlaamse en Nederlandse onderwijs

    Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studiƫn van Opvoeding en Onderwijs (NGVO) en het Vlaams departement Onderwijs en Vorming nodigen u graag uit op deze online studiedag.

    • Sessie 1 - Besturen in coronatijden - meer autonomie of meer sturing voor schoolbesturen? - 22/01/2021 om 13:15
    • Sessie 2 - Onderwijs tijdens en na corona - wat leerlingen en studenten ons kunnen leren - 22/01/2021 om 13:15
    • Sessie 3 - Lesgeven na corona - Een kanteling in het beroep en opleiding van leraren - 22/01/2021 om 13:15
    • Sessie 4 - Impact van de coronacrisis op het onderwijscurriculum - 22/01/2021 om 13:15
    • Ik neem in de namiddag niet deel aan een sessie - 22/01/2021 om 13:15