Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Inspiratiedag Nederlands in het basisonderwijs

De inspiratiedag Nederlands in het basisonderwijs is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Zoek je inspiratie voor je lees- luister- en schrijfonderwijs? Kom naar de inspiratiedag naar aanleiding van de peiling Nederlands in het basisonderwijs.

 • Ik volg tijdens sessie 2 geen workshop - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 1 - Schoolbreed inzetten op leesplezier - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 2 - Het verhaal van een boekenmeester - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 3 - Het LIST-project - Lezen IS Top! - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 4 - Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 5 - Effectieve leesdidactiek: van theorie naar praktijk - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 6 - Hoe doe je ze al sprekend leren? Beter en aangenamer groepswerk dankzij exploratieve gesprekken - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 7 - De vijf sleutels voor effectief leesonderwijs in de praktijk - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 8 - Kaap - Nederlandse lessen voor anderstalige ouders in de school - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 9 - Inspiratie voor meer leesplezier op school - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 10 - Fungel… en de schrijfmicrobe krijgt je beet! Een digitale schrijfhulp voor jongeren van 10 tot 14 jaar - 25/11/2019 om 13:30
 • Ik volg tijdens sessie 1 geen workshop - 25/11/2019 om 13:30
 • Workshop 1 - Schoolbreed inzetten op leesplezier - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 2 - Begrijpend lezen zonder (taal)methode - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 3 - Het LIST-project - Lezen IS Top! - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 4 - Aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 5 - Effectieve leesdidactiek: van theorie naar praktijk - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 6 - Leesstrategieën oefenen met Nieuwsbegrip - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 7 - Beter én graag lezen voor elke leerling: naar een duurzaam leesbeleid op school - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 8 - Effectief schrijfonderwijs: wat werkt? - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 9 - Van (beeld)sonnet tot stripgedicht. Poëzie in de klas is niet saai! - 25/11/2019 om 14:55
 • Workshop 10 - KlasCement optimaal leren gebruiken - 25/11/2019 om 14:55

Van stress naar welbevinden? Studiedag rond werkbaar werk in het onderwijs.

Werken in onderwijs is boeiend, maar uitdagend. Daarom is het belangrijk dat je je goed voelt op het werk. Tijdens deze studiedag staat de vraag Hoe kunnen we het welbevinden van onderwijspersoneel verhogen? centraal.

Diverse welzijnsthema’s komen aan bod. Laat je inspireren door goede praktijkvoorbeelden, tips van experten en grote en kleine acties die je kan ondernemen om het welbevinden van jezelf en je collega’s te verhogen en het werk binnen je onderwijsinstelling werkbaar te houden.

 • Workshop 1.1 - Ben jij 24/7 bereikbaar? Digitale beschikbaarheid met volledige gemoedsrust - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.2 - Veerkrachtig voor de klas - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.3 - De Burnout Assessment Tool – Een nieuwe meting van burn-out - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.4 - Je goed in je vel voelen is van groot belang, ook op het werk! - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.5 - Team(veer)kracht - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.6 - Vertrouwenspersoon in het onderwijs - wettelijk kader en aandachtspunten - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.7 - Vertrouwenspersoon in het werkveld - goede praktijkvoorbeelden - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.8 - Bemiddelingsgericht omgaan met conflicten op school - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.9 - De preventie van psychosociale risico’s op het werk - wetgeving - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.10 - De organisatiestructuur bepaalt welzijn op het werk - meet wat werkbaar is - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.11 - Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk (tool) - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 1.12 - ‘Zot gedraaid van werk’ - 26/11/2019 om 13:55
 • Workshop 2.1 - Ben jij 24/7 bereikbaar? Digitale beschikbaarheid met volledige gemoedsrust - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.2 - Veerkrachtig voor de klas - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.3 - De Burnout Assessment Tool – Een nieuwe meting van burn-out - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.4 - Je goed in je vel voelen is van groot belang, ook op het werk! - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.5 - Team(veer)kracht - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.6 - Vertrouwenspersoon in het onderwijs - wettelijk kader en aandachtspunten - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.7 - Vertrouwenspersoon in het werkveld - goede praktijkvoorbeelden - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.8 - Bemiddelingsgericht omgaan met conflicten op school - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.9 - De preventie van psychosociale risico’s op het werk - wetgeving - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.10 - De organisatiestructuur bepaalt welzijn op het werk - meet wat werkbaar is - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.11 - Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk (tool) - 26/11/2019 om 15:00
 • Workshop 2.12 - ‘Zot gedraaid van werk’ - 26/11/2019 om 15:00

Inspiratiedag wiskunde in de eerste graad A-stroom

Zoek je inspiratie voor je wiskundeonderwijs? Kom naar de inspiratiedag naar aanleiding van de peiling wiskunde in de eerste graad secundair onderwijs A-stroom.

 • Workshop 1 - mee met de nieuwe eindtermen 1ste graad A-stroom - logica, bewijzen & verzamelingen - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 2 - bruggen slaan tussen de eindtermen wiskunde basisonderwijs en secundair onderwijs - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 3 - differentiëren in de les wiskunde door middel van co-teaching en coachend lesgeven - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 4 - doelgericht differentiëren binnen de wiskunde - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 5 - leerlingen activeren en motiveren in wiskundelessen - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 6 - stap voor stap van concreet naar abstract bij eerstegraadsvergelijkingen - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 7 - evalueren en differentiëren binnen de gemoderniseerde eerste graad - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 8 - aan de slag met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen - 12/12/2019 om 13:15
 • Ik volg tijdens sessie 1 geen workshop - 12/12/2019 om 13:15
 • Workshop 1 - mee met de nieuwe eindtermen 1ste graad A-stroom - logica, bewijzen & verzamelingen - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 2 - mee met de nieuwe eindtermen 1ste graad A-stroom: statistiek - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 3 - differentiëren in de les wiskunde door middel van co-teaching en coachend lesgeven - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 4 - hoek- en bouwstenen voor leerlinggericht wiskundeonderwijs in de eerste graad A - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 5 - leerlingen activeren en motiveren in wiskundelessen - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 6 - stap voor stap van concreet naar abstract bij eerstegraadsvergelijkingen - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 7 - evalueren en differentiëren binnen de gemoderniseerde eerste graad - 12/12/2019 om 14:40
 • Workshop 8 - KlasCement optimaal leren gebruiken - 12/12/2019 om 14:40
 • Ik volg tijdens sessie 2 geen workshop - 12/12/2019 om 14:40

Studiedag over EVC voor algemene vorming in het volwassenenonderwijs

Op deze studiedag presenteert het Erasmus+ project VISKA (Visible Skills of Adults) de behaalde resultaten voor Vlaanderen en geeft adviezen voor het optimaliseren van Eerder Verworven Competenties (EVC) voor algemene vorming in centra voor volwassenenonderwijs. Wat impliceert dit voor het beleid en de praktijk? Studiedag in samenwerking met EPALE Vlaanderen.