Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


20 jaar peilingen: een terug- en vooruitblik

Met de invoering van de Vlaamse toetsen, komt er een einde aan 20 jaar peilingsonderzoek. Wat hebben we hier uit geleerd? Wat is de rode draad in 20 jaar peilingsresultaten? Hoe is het gebruik van de resultaten van peilingen en paralleltoetsen geëvolueerd over die 20 jaar en welke lessen kunnen we hieruit trekken naar de toekomst toe? 

Met het event 20 jaar peilingen, blikken we terug, maar ook vooruit en willen we de periode 20 jaar peilingen feestelijk afsluiten met de onderzoekers en al diegenen die hun steentje bijgedragen hebben om het peilingsonderzoek tot een succes te maken.

De studiedag richt zich op beleidsmedewerkers, pedagogische begeleidingsdiensten,  onderwijsvakbonden, onderwijsinspectie, scholen, lerarenopleidingen, onderzoekers, uitgeverijen en al wie interesse heeft in het thema van onderwijskwaliteit.   Vlaamse CLIL-studiedag

  Op 6 maart vindt opnieuw de Vlaamse CLIL-studiedag plaats, terug in levende lijve. Ook dit jaar tekenen het Departement Onderwijs, de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts voor een stevig programma voor wie de praktijk van Content and Language Integrated Learning handen en voeten geeft in Vlaanderen. We verwelkomen u als school of leraar, met bakken ervaring of als prille CLIL’er. Of misschien wil u meer horen over deze innovatie ter overweging van een CLIL-opstart in uw school? Schrijf u in voor de activiteiten die u op 6 maart wil meepikken in Brussel. 

  De dag opent met de keynotelezing van Dunja Chamberlain, expert van het Europees Centrum voor Moderne Talen (ECML), opgericht door de Raad van Europa. 

  Verwacht erna inspirerende presentaties, praktische tips en meer van een fijne line-up aan experts.

  • 1.1 CLIL Cuisine - No-tech activerende werkvormen voor startende CLIL-leerkrachten - Mario Lecluyze - 06/03/2023 om 11:00
  • 1.2 Breakoutsessie - Pluriliteracies in practice - Dunja Chamberlain - 06/03/2023 om 11:00
  • 1.3 CLIL en coöperatief onderwijs - Piet Van de Craen - VUB en Veronique Sanctobin - Ugent - 06/03/2023 om 11:00
  • 1.4 CLIL & Translanguaging - Esli Struys - VUB - 06/03/2023 om 11:00
  • 1.5 CLIL & Geschiedenis - eerste graad - Soetkin Vercruyssen - leraar Óscar Romerocollege in Dendermonde - 06/03/2023 om 11:00
  • 1.6 KlasCement - tips & tricks bij het zoeken naar en maken en delen van materiaal - met respect voor het auteursrecht - Elien Deley en Nina Roland - 06/03/2023 om 11:00
  • 1.7 Ik volg in workshopronde 1 geen sessie - 06/03/2023 om 11:00
  • 2.1 Breakoutsessie - CLIL in practice - Dunja Chamberlain - 06/03/2023 om 13:30
  • 2.2 Inclusieve CLIL – een nieuwe kijk op CLIL vanuit de lens van wereldburgerschap - Joana Duarte - 06/03/2023 om 13:30
  • 2.3 Parallel Histories - praktijkvoorbeeld historisch bewustzijn - Stefanie Van Brussel - 06/03/2023 om 13:30
  • 2.4 Global citizenship: praktijkvoorbeeld ruimtelijk bewustzijn - Tom Daneels - 06/03/2023 om 13:30
  • 2.5 CLIL & Geschiedenis - eerste graad - Soetkin Vercruyssen - leraar Óscar Romerocollege in Dendermonde - 06/03/2023 om 13:30
  • 2.6 KlasCement - tips & tricks bij het zoeken naar en maken en delen van materiaal - met respect voor het auteursrecht - Elien Deley en Nina Roland - 06/03/2023 om 13:30
  • 2.7 Ik volg in workshopronde 2 geen sessie - 06/03/2023 om 13:30
  • 3.1 CLIL Cuisine – No-tech activerende werkvormen voor startende CLIL-leerkrachten - Mario Lecluyze - 06/03/2023 om 14:45
  • 3.2 A focus on the “I” - Co-constructing Integration Space for our CLIL - Mary Chopey-Paquet - UNamur - 06/03/2023 om 14:45
  • 3.3 Parallel Histories - praktijkvoorbeeld historisch bewustzijn - Stefanie Van Brussel - 06/03/2023 om 14:45
  • 3.4 CLIL/EMILE & le translanguaging - Thomas Caira - VUB - 06/03/2023 om 14:45
  • 3.5 Global citizenship - praktijkvoorbeeld ruimtelijk bewustzijn - Tom Daneels - 06/03/2023 om 14:45
  • 3.6 KlasCement - tips & tricks bij het zoeken naar en maken en delen van materiaal - met respect voor het auteursrecht - Elien Deley en Nina Roland - 06/03/2023 om 14:45
  • 3.7 Ik volg in workshopronde 3 geen sessie - 06/03/2023 om 14:45

  Inspirerend netwerkmoment NT2-test

  Vanaf 1 september 2023 leggen cursisten NT2 die een certificaat richtgraad 1 willen behalen een gestandaardiseerde NT2-test af. Een team van 10 toetsontwikkelaars uit CBE en CVO werkt samen met de Examencommissie en met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) aan vragen voor deze test, in een eerste fase voor lezen en schrijven. 

  • 1.1 Een goede gesloten vraag - 20/04/2023 om 13:15
  • 1.2 Analyse - 20/04/2023 om 13:15
  • 1.3 Brede zorg - 20/04/2023 om 13:15
  • 1.4 Heerlijk helder - 20/04/2023 om 13:15
  • 1.5 Digitaal toetsproces - 20/04/2023 om 13:15
  • 1.6 Check dubbelcheck - 20/04/2023 om 13:15
  • 1.7 Ik neem niet deel aan een sessie in ronde 1 - 20/04/2023 om 13:15
  • 2.1 Een goede gesloten vraag - 20/04/2023 om 14:30
  • 2.2 Analyse - 20/04/2023 om 14:30
  • 2.3 Brede zorg - 20/04/2023 om 14:30
  • 2.4 Heerlijk helder - 20/04/2023 om 14:30
  • 2.5 Digitaal toetsproces - 20/04/2023 om 14:30
  • 2.6 Check dubbelcheck - 20/04/2023 om 14:30
  • 2.7 Ik neem niet deel aan een sessie in ronde 2 - 20/04/2023 om 14:30

  Naar teamgerichte ICT-coördinatie op school

  Hoe stap je als school over op een teamgerichte aanpak van ICT-coördinatie? Onder meer MICTIVO-onderzoek toont aan dat de werkdruk van ICT-coördinatoren erg hoog ligt. De coronacrisis maakte nog maar eens duidelijk hoe belangrijk goede ICT-coördinatie is.

  Met het 2-jarige project ‘Naar teamgerichte ICT-coördinatie' wil het Departement Onderwijs en Vorming, met steun van de Europese Commissie, handvatten bieden om de transformatie naar een teamgerichte aanpak van ICT-coördinatie te realiseren. Het project beschrijft onder andere hoe je taken kunt verdelen over een ICT-team en hoe je de diverse taken zinvol kunt toewijzen binnen de veelzijdigheid en sterktes van een team. 

  We starten deze halve dag op met een presentatie van de resultaten van het project. Hierna reiken we je richtlijnen en handvatten aan om stappen te zetten richting teamgerichte ICT-coördinatie op jouw school. Ook enkele pilootscholen uit het project krijgen het woord. Je krijgt ook uitgebreid de kans om in gesprek te gaan met het projectteam en de mensen van het Kenniscentrum Digisprong. Ter afronding kan je een bezoek brengen aan enkele thematische infostanden en genieten van een broodjeslunch.

  • Brussel - 18/04/2023 om 09:00
  • Hasselt - 20/04/2023 om 09:00
  • Kortrijk - 25/04/2023 om 09:00
  • Gent - 27/04/2023 om 09:00
  • Leuven - 02/05/2023 om 09:00
  • Antwerpen - 09/05/2023 om 09:00

  Open Scholendag 12 mei 2023

  Tijdens ‘Open Scholendag’ op 12 mei krijgt al wie overweegt om leraar te worden de kans om een dag te proeven van het lerarenberoep


   25 jaar KlasCement

   KlasCement wordt 25 jaar, daarom geven we een spetterend feest! Kom mee netwerken, workshops volgen en feesten op 8 mei. Schrijf je in en volg 3 workshops gegeven door onze leden en organisaties.

   • Ik neem niet deel aan een sessie in workshop 3 - 08/05/2023 om 14:10
   • Relationele en seksuele vorming – Sensoa - bao - 08/05/2023 om 11:00
   • eTwinning in het secundair onderwijs - eTwinning - so - 08/05/2023 om 11:00
   • Interactieve instructie met LessonUp – Elke - alle - 08/05/2023 om 11:00
   • Escaperooms maken met Genially – Els - alle - 08/05/2023 om 11:00
   • ICT-tips voor je wiskundeles – Erika - bao – so - 08/05/2023 om 11:00
   • Muzische vorming - Fijnbesnaard - bao - 08/05/2023 om 11:00
   • Zet je school in beweging – MOEV - bao - 08/05/2023 om 11:00
   • Gebruik van muzieknotatie-software, Finale 27.3 voor beginners – Stephane - dko - 08/05/2023 om 11:00
   • Aan het werk met 'eetissues' in de klas - Eetexpert - so - 08/05/2023 om 11:00
   • Ik neem niet deel aan een sessie in workshop 1 - 08/05/2023 om 11:00
   • Relationele en seksuele vorming – Sensoa - so - 08/05/2023 om 13:00
   • eTwinning in het basisonderwijs - bao - 08/05/2023 om 13:00
   • AI in de klas, van A tot Zwerfvuil – Robbe - so - 08/05/2023 om 13:00
   • Interactieve afbeeldingen en video’s – Els - alle - 08/05/2023 om 13:00
   • Digitale tools voor muzische vorming in bao – Mick - bao - 08/05/2023 om 13:00
   • Camerastandpunten met iPad – Niels - alle - 08/05/2023 om 13:00
   • SDG@school – MOS - alle - 08/05/2023 om 13:00
   • Breng erfgoed in je klas - Faro - so - 08/05/2023 om 13:00
   • Zelfmoordpreventie op school - VLESP en CGG-SP - so - 08/05/2023 om 13:00
   • Ik neem niet deel aan een sessie in workshop 2 - 08/05/2023 om 13:00
   • The paperless classroom – Kurt - alle - 08/05/2023 om 14:10
   • Tips en tricks met de iPad - native apps – Pascal - ko - 08/05/2023 om 14:10
   • AI in de klas, AI in Moderne en Klassieke talen – Robbe - so - 08/05/2023 om 14:10
   • Tips en tricks Bookwidgets en Kahoot! – Ophélie - so - 08/05/2023 om 14:10
   • Aan de slag met Canva – Rebecca - alle - 08/05/2023 om 14:10
   • Affiches maken met iPad – Niels - alle - 08/05/2023 om 14:10
   • Aan de slag met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – WAI-NOT + iedereenteltmee.be - bubao en buso - 08/05/2023 om 14:10
   • Introductie tot het Archief voor onderwijs - Het Archief voor Onderwijs - alle - 08/05/2023 om 14:10
   • Breng erfgoed in je klas - Faro - bao - 08/05/2023 om 14:10
   • Aan de slag met alcohol, drugs, gamen en gokken - VAD - so - 08/05/2023 om 14:10

   Opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs (basisopleiding)

   Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert nieuwe opleidingen voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. Deze opleidingen richten zich tot onderwijspersoneelsleden die de opdracht van vertrouwenspersoon op korte termijn zullen opnemen, of reeds vertrouwenspersoon zijn maar nog geen basisopleiding tot vertrouwenspersoon volgden.

   Meer informatie en de wettelijke bepalingen over het aanstellen van een vertrouwenspersoon en de bijhorende opleiding kan je hier vinden.


   Inschrijven kan enkel voor de volledige opleiding. Er kan slechts één persoon per instellingsnummer inschrijven. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

   • Groep 1 op dinsdag 18/4/2023 (lokaal 1A04), maandag 24/4/2023 (lokaal 1A04), dinsdag 2/5/2023 (lokaal 1A04), dinsdag 23/5/2023 (lokaal 1A04), donderdag 1/6/2023 (lokaal 1A04), - 18/04/2023 om 09:00
   • Groep 2 op donderdag 20/4/2023 (lokaal 1A04), vrijdag 28/4/2023 (lokaal 1A04), donderdag 4/5/2023 (lokaal 1A04), donderdag 25/5/2023 (lokaal 1A04), vrijdag 2/6/2023 (lokaal 1A04) - 20/04/2023 om 09:00

   Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

   Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2022 - 2023 supervisies voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Tijdens de supervisie krijgt u de kans om ervaringen uit te wisselen met andere vertrouwenspersonen onder de begeleiding van een facilitator.

   Volgens de federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk kunnen werkgevers één of meerdere personeelsleden aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens één keer per jaar een supervisie volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases. Dat gebeurt onder begeleiding van een facilitator.

   • Groep 1 op donderdag 27/04/2023, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 27/04/2023 om 09:00
   • Groep 2 op maandag 8/05/2023, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 08/05/2023 om 09:00
   • Groep 3 op dinsdag 6/06/2023, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 06/06/2023 om 09:00

   Onderwijsonderzoek: terugkijken en vooruitzien

   Het Departement Onderwijs en Vorming heeft een traditie opgebouwd in het zelf uitvoeren of uitbesteden van beleidsgericht onderwijsonderzoek. 

   Dit gebeurt via verschillende kanalen zoals het OBPWO-programma, internationaal vergelijkend onderzoek,  monitors en data-analyses, Vlaamse en internationale onderwijsindicatoren, tal van ad hoc onderzoeks- en consultancy-opdrachten, beleidsevaluaties en kortlopende enquêtes. 

   Hierover informeren we je graag op ons eerste informatie- en netwerkseminarie. 

   Tijdens dit seminarie krijg je een overzicht van recent onderzoek uitbesteed door het Departement Onderwijs en Vorming. We gaan in op de kennisvragen, timing en mogelijke valorisatie van de onderzoeken. We geven geen overzicht van de onderzoeksresultaten. Daarnaast krijg je de kans om mee na te denken over een onderzoeksagenda voor de komende jaren.

   • Gesprekstafel 1 - Onderwijssysteem (macroniveau) - 25/04/2023 om 13:30
   • Gesprekstafel 2 - Loopbaan van leerlingen en zorgnoden - 25/04/2023 om 13:30
   • Gesprekstafel 3 - De leraar (lerarenopleiding, professionalisering, werkcondities) - 25/04/2023 om 13:30
   • Gesprekstafel 4 - Schoolbeleid - 25/04/2023 om 13:30
   • Gesprekstafel 5 - Klas en (vak)didactiek - 25/04/2023 om 13:30
   • Gesprekstafel 6 - Taal - 25/04/2023 om 13:30
   • Gesprekstafel 7 - Onderbelichte doelgroepen - 25/04/2023 om 13:30
   • Ik wens niet deel te nemen aan een gesprekstafel - 25/04/2023 om 13:30