Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Collectief leren van schoolleiders: lessen uit onderzoek en praktijk.

Schoolleiders ondersteunen en aanzetten tot leren? Het belang ervan werd al meermaals benadrukt en is actueler dan ooit. Maar wat zorgt er nu voor dat schoolleiders via professionalisering effectief leren? En kunnen schoolleiders niet vooral ook veel van elkaar leren? Daarnaast wordt de nood aan ondersteuning van schoolleiders ook urgenter. Het wordt steeds moeilijker om geschikte kandidaten te vinden en veel schoolleiders vallen uit omwille van psychosociale redenen. Kan een professionaliseringstraject, naast een professionele, ook een belangrijke mentale steun betekenen voor schoolleiders? 

 • Ik neem deel aan de plenaire lezing - 27/03/2024 om 09:30
 • Ik neem niet deel aan de plenaire lezing - 27/03/2024 om 09:30
 • Sessie I.1 - Een portret van het leiderschap als beginsituatieanalyse - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie I.2 - Wanneer onderzoekers en pedagogisch begeleiders de handen in elkaar slaan, ontstaat er een evidence-informed en kwaliteitsvol professionaliseringstraject - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie I.3 - Schoolmakers – Leersprongen mogelijk maken als schoolleider - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie I.4 - Professionaliseren van schoolleiders – succesfactoren en concrete aanpak - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie I.5 - CEO², Volop voluit voor competent schoolleiderschap - 27/03/2024 om 11:00
 • Ik neem niet deel aan een parallelsessie in de voormiddag - 27/03/2024 om 11:00
 • Sessie II.1 - Expeditie O: Samen krachtig op weg naar onderwijskundig leiderschap met collectief leren als hefboom - 27/03/2024 om 13:30
 • Sessie II.2 - Ontwikkelen van effectief schoolleiderschap - 27/03/2024 om 13:30
 • Sessie II.3 - Samen-Scholing: praktijkonderzoek voor sterk onderwijskundig leiderschap - 27/03/2024 om 13:30
 • Sessie II.4 - Schoolleiderschap ondersteunen, ontwikkelen en versterken: professionaliseren met impact op de praktijk - 27/03/2024 om 13:30
 • Sessie II.5 - Collectief leidinggeven in en rond Brussel (COLIBRU) - 27/03/2024 om 13:30
 • Ik neem niet deel aan een parallelsessie in de namiddag - 27/03/2024 om 13:30

Spiegeldag 2024

Toelichting en reflectie Onderwijsspiegel 2024 – 27 maart

Naar jaarlijkse gewoonte rapporteert de onderwijsinspectie in de Onderwijsspiegel over haar werkzaamheden van het voorbije schooljaar. Op de Spiegeldag 2024 geeft de onderwijsinspectie toelichting bij de belangrijkste vaststellingen uit de Onderwijsspiegel en laat ze verschillende stakeholders reflecteren en in gesprek gaan over de resultaten. De Spiegeldag 2024 zal volledig online plaatsvinden.


 • Doorlichtingen in het basisonderwijs - 13u-14u - 27/03/2024 om 13:00
 • Doorlichtingen in het secundair onderwijs - 13u-14u - 27/03/2024 om 13:00
 • Het vervolgonderzoek Digisprong - tijd om te verankeren - 13u-14u - 27/03/2024 om 13:00
 • Vijf jaar niveaudecreet dko - op weg naar een competentie-ontwikkelend deeltijds kunstonderwijs - 27/03/2024 om 13:00
 • Ik neem niet deel aan een sessie in deel 1 - 27/03/2024 om 13:00
 • Een geïntegreerd onderzoek naar leerlingenbegeleiding en gelijke onderwijskansenbeleid - 27/03/2024 om 14:30
 • Planlast - verschillende oorzaken, verschillende domeinen én verschillende actoren - 27/03/2024 om 14:30
 • De implementatie van de aanloopfase binnen duaal leren - een verkennend onderzoek - 27/03/2024 om 14:30
 • Ik neem niet deel aan een sessie in deel 2 - 27/03/2024 om 14:30

Open Scholendag 16 mei 2024

Tijdens ‘Open Scholendag’ op 16 mei krijgt al wie overweegt om leraar te worden de kans om een dag te proeven van het lerarenberoep.


  Bootcamp Onderwijs – Lesgeven is alles geven

  Zit jij in het 5e, 6e of 7e jaar secundair en ben je benieuwd of leraar zijn jouw ding is? Zin om je onder te dompelen in het onderwijs van morgen? Of wil je graag mensen leren kennen die ook in de klas willen staan? Dan is het Bootcamp Onderwijs – Lesgeven is alles geven echt iets voor jou! 


   Taal telt. Inspiratiedag voor basisscholen met praktijkvoorbeelden uit vier prioritaire nascholingsprojecten over taalintegratietrajecten.

   Hoe kan je als leerkracht in een basisschool de taalvaardigheden van alle leerlingen stimuleren met volop aandacht voor leerlingen met nood aan taalsteun? Hoe kan je er met je collega’s op school voor zorgen dat er een gelijkgerichte aanpak ontwikkeld wordt? Schrijf je in als je inspiratie wil krijgen uit ervaringen van andere scholen in het opzetten van taalintegratietrajecten.

   • sessie 1.1 De kracht van woorden - Ingeborg Landuyt en Iris Vansteelandt - 06/05/2024 om 11:40
   • sessie 1.2 Meer taalvitamines in de meertalige kleuterklas - Ellen Vanantwerpen en Ann Eerebout - 06/05/2024 om 11:40
   • sessie 1.3 Differentiëren: positief en planmatig aan de slag gaan met de verschillen in je klas voor kleuter- en zorgleerkrachten, directies - An Kennes en Laurens Meeus - 06/05/2024 om 11:40
   • sessie 1.4 Om te scoren heb je een doel nodig - Nancy Van Der Straeten, Emeraude Doom, Tinneke van Bergen - 06/05/2024 om 11:40
   • sessie 1.5 Het proces bij het opstellen van een taalbeleidsplan - Eva Faes - 06/05/2024 om 11:40
   • sessie 1.6 Samen taalsterk! Taalbeleid als sleutel voor effectieve taalpraktijken - Pandora Versteden - 06/05/2024 om 11:40
   • sessie 1.7 Observeren en reflecteren met ORION in de klas: oog voor meer spreekkansen - Sara Verbrugge - 06/05/2024 om 11:40
   • sessie 1.8 Ontluikende geletterdheid stimuleren in de kleuterklas - Ellen Smits - 06/05/2024 om 11:40
   • sessie 1.9 Verhaalpicto’s inzetten als houvast om verhalen te begrijpen en zelf te vertellen - Nele Martens en Helena Taelman - 06/05/2024 om 11:40
   • Ik neem niet deel aan een sessie in de voormiddag - 06/05/2024 om 11:40
   • sessie 2.1 De kracht van woorden - Ingeborg Landuyt en Iris Vansteelandt - 06/05/2024 om 14:00
   • sessie 2.2 Meer taalvitamines in de meertalige kleuterklas - Ellen Vanantwerpen en Ann Eerebout - 06/05/2024 om 14:00
   • sessie 2.3 Differentiëren: positief en planmatig aan de slag gaan met de verschillen in je klas voor leerkachten, zorgleerkrachten en directies lager onderwijs - An Kennes en Laurens Meeus - 06/05/2024 om 14:00
   • sessie 2.4 Om te scoren heb je een doel nodig - Nancy Van Der Straeten, Emeraude Doom, Tinneke van Bergen - 06/05/2024 om 14:00
   • sessie 2.5 Het proces bij het opstellen van een taalbeleidsplan - Eva Faes - 11/03/2024 om 00:00
   • sessie 2.6 Samen taalsterk! Taalbeleid als sleutel voor effectieve taalpraktijken - Pandora Versteden - 06/05/2024 om 14:00
   • sessie 2.7 Observeren en reflecteren met ORION in de klas: oog voor meer spreekkansen - Sara Verbrugge - 06/05/2024 om 14:00
   • sessie 2.8 Ontluikende geletterdheid stimuleren in de kleuterklas - Ellen Smits - 06/05/2024 om 14:00
   • sessie 2.9 De 'wijze weg' naar een schoolgedragen traject - Ann De Craene en Isabelle Step - 06/05/2024 om 14:00
   • Ik neem niet deel aan een sessie in de namiddag - 06/05/2024 om 14:00

   Opleiding voor vertrouwenspersonen personeel (basisopleiding)

   Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert nieuwe opleidingen voor vertrouwenspersonen voor onderwijspersoneelsleden. Deze opleidingen richten zich tot wie die de opdracht van vertrouwenspersoon op korte termijn zal opnemen, of reeds vertrouwenspersoon is maar nog geen basisopleiding tot vertrouwenspersoon volgde.


   De wettelijke bepalingen over het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor personeelsleden en de bijhorende opleiding kan je hier vinden.


   Inschrijven kan enkel voor de volledige opleiding. Er kan slechts één persoon per instellingsnummer inschrijven. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

   • Groep 1 op maandag 15/4/2024 (lokaal 1A04), maandag 29/4/2024 (lokaal 1A04), dinsdag 7/5/2024 (lokaal 1A04), vrijdag 17/5/2024 (lokaal 1A04), dinsdag 28/652024 (lokaal 1A04), - 15/04/2024 om 09:00
   • Groep 2 op dinsdag 16/4/2024 (lokaal 1A04), dinsdag 23/4/2024 (lokaal 1A04), dinsdag 30/4/2024 (lokaal 1A04), dinsdag 14/5/2024 (lokaal 1A04), dinsdag 21/5/2024 (lokaal 1A04) - 16/04/2024 om 09:00
   • Groep 3 op donderdag 18/4/2024 (lokaal 1A04), donderdag 25/4/2024 (lokaal 1A04), donderdag 2/5/2024 (lokaal 1A04), donderdag 23/5/2024 (lokaal 1A04), donderdag 30/5/2024 (lokaal 1A04) - 18/04/2024 om 09:00
   • Groep 4 op maandag 22/4/2024 (lokaal 1A04), maandag 6/5/2024 (lokaal 1A04), maandag 13/5/2024 (lokaal 1A04), maandag 27/5/2024 (lokaal 1A04), vrijdag 31/5/2024 (lokaal 1A04) - 22/04/2024 om 09:00

   Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

   Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2022 - 2023 supervisies voor vertrouwenspersonen voor onderwijspersoneelsleden. Tijdens de supervisie krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen met andere vertrouwenspersonen onder de begeleiding van een facilitator.


   • Groep 1 op vrijdag 19/04/2024, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 19/04/2024 om 09:00
   • Groep 2 op vrijdag 3/05/2024, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 03/05/2024 om 09:00
   • Groep 3 op vrijdag 24/05/2024, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 24/05/2024 om 09:00
   • Groep 4 op maandag 3/06/2024, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 03/06/2024 om 09:00
   • Groep 5 op dinsdag 4/06/2024, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 04/06/2024 om 09:00
   • Groep 6 op donderdag 6/06/2024, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 06/06/2024 om 09:00

   Kiezen voor Examencommissie secundair onderwijs? Kansen en drempels

   Ontdek hoe de Examencommissie secundair onderwijs voor jongeren en volwassenen een alternatief biedt om een getuigschrift of diploma secundair onderwijs te behalen. Met jaarlijks 40.000 examens voor bijna 10.000 kandidaten, elk met een uniek verhaal, eigen motivatie en specifiek traject, willen we je meenemen in onze werking. We verkennen samen drempels en kansen en geven je de nodige inzichten om potentiële kandidaten op de juiste manier te informeren.