Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


De omkadering en de globale puntenenveloppe in het gewoon SO

De personeelsomkadering van een school bestaat uit verschillende pakketten.

Deze opleiding zoomt in op:

 1. de volledige ketting van de omkadering: van verificatie tot controle door het werkstation
 2. de verschillende pakketten en hun berekeningswijze (uren-leraar en ICT-punten)
 3. het bepalen van het netto aanwendbaar pakket
 4. aanwendingsmogelijkheden in het gewoon SO
 5. de globale puntenenveloppe: berekening en aanwending

Doelgroep: leerlingen- en personeelssecretariaatsmedewerkers

 • Sessie 1 - 12/12/2019 om 09:15
 • Sessie 2 - 21/01/2020 om 09:15
 • Sessie 3 - 30/01/2020 om 09:15
 • Sessie 4 - 11/02/2020 om 09:15
 • Sessie 5 - 20/02/2020 om 09:15

Elektronische communicatie over leerlingengegevens - Discimus, WebEDISON en Mijn Onderwijs

Maak kennis met de belangrijkste principes en aandachtspunten voor een vlotte elektronische communicatie over leerlingengegevens. Welke leerlingengegevens verwacht AGODI van jou en welke kan je ontvangen? Waar vind je deze gegevens? De focus ligt vooral op Discimus en WebEdison.

Leer ook Mijn Onderwijs kennen! Wat kan Mijn Onderwijs voor jou betekenen in het leerlingensecretariaat?


​Doelgroep: leerlingensecretariaatsmedewerkers

 • Sessie 1 - 07/10/2019 om 13:00
 • Sessie 2 - 07/11/2019 om 13:00

De omkadering en globale puntenenveloppe in BuSO

Kom meer te weten over de berekening en aanwending van de omkadering en globale puntenenveloppe in het buitengewoon secundair onderwijs.

Doelgroep: leerlingen- en personeelssecretariaat van het buitengewoon secundair onderwijs


  BuSO & BuBaO - Leerlingenvervoer

  Een vlot verloop van het leerlingenvervoer vereist doorheen het schooljaar enige administratieve opvolging vanuit scholen voor buitengewoon onderwijs. Daarom worden op 9 maart 2020 de belangrijkste ‘to do’ overzichtelijk uiteengezet. Daarbij zal specifiek aandacht besteed worden aan de voornaamste regelgevende principes en de mogelijkheden van de verschillende webapplicaties.

  Doelgroep: het schoolpersoneel dat instaat voor de dagelijkse opvolging van het leerlingenvervoer (= meestal secretariaatspersoneel), zowel in het buitengewoon basis- als secundair onderwijs.


   Nieuwigheden in de personeelsreglementering vanaf schooljaar 2019-2020

   De AGODI-Academie geeft in september 2019 een infosessie met de nieuwigheden van de personeelsreglementering. De infosessie biedt secretariaatsmedewerkers van het secundair onderwijs een extra toelichting van de nieuwe maatregelen voor het schooljaar 2019-2020.

   • Infosessie 1 - 09/09/2019 om 08:45
   • Infosessie 2 - 12/09/2019 om 08:45
   • Infosessie 3 - 30/09/2019 om 08:45

   ABC-opleiding personeelssecretariaten

   De AGODI-Academie voorziet elk schooljaar een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers in het secundair onderwijs. Die biedt een startbasis om beter de weg te vinden in de complexe onderwijsreglementering. 

   Op het programma:

   • een introductie over AGODI
   • kennismaking met de onderwijswebsite
   • info over school- en personeelsregelgeving
   • een bezoek aan het schoolbeheerteam en het werkstation

    Nieuwigheden in de reglementering secundair onderwijs - Duaal leren

    De AGODI-academie organiseert een infosessie aan de start van het schooljaar met de nieuwigheden van de reglementering. Deze infosessie zal specifiek gaan over duaal leren: van de wens om een aanbieder van een duale opleiding te worden (programmatie) over geldende regels rond het organiseren van een duale opleiding (inschrijving, toelatingsvoorwaarden, …) tot het beëindigen van de duale opleiding (studiebewijzen).

    • Sessie 1 - 16/09/2019 om 07:15
    • Sessie 2 - 19/09/2019 om 07:15
    • Sessie 3 - 23/09/2019 om 07:15

    ABC-opleiding leerlingensecretariaten

    Deze basisopleiding van de AGODI-academie biedt beginnende secretariaatsmedewerkers van het leerlingensecretariaat in het secundair onderwijs een startbasis om beter hun weg te vinden in de complexe onderwijsregelgeving.

    3 oktober 2019


    Stappen van de schoolloopbaan

    In deze opleiding doorlopen we de verschillende stappen van de leerling tijdens zijn schoolloopbaan. De verschillende aspecten van de relatie tussen de school en de leerlingen worden toegelicht.

    De opleiding staat uitgebreid stil bij

    1. Het recht op inschrijving
    2. De toelatingsvoorwaarden
    3. (problematische) afwezigheden
    4. Tucht
    5. De uitreiking van de studiebewijzen
    6. ...

    Doelgroep: medewerkers van het leerlingensecretariaat van het gewoon secundair onderwijs en OV4 van het buitengewoon secundair onderwijs

    • Sessie 2 - 21/10/2019 om 09:15
    • Sessie 3 - 19/11/2019 om 09:15
    • Sessie 4 - 28/11/2019 om 09:15
    • Sessie 5 - 06/12/2019 om 09:15
    • Sessie 6 - 16/01/2020 om 09:15
    • Sessie 7 - 18/02/2020 om 09:15