Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Bestelformulier brochure 'Wat na het Secundair Onderwijs?'


  SID-in 2023 - Schrijf je in als standhouder

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert samen met de CLB’s de Studie- Informatiedagen (SID-ins) op 5 locaties in Vlaanderen.


   Infomoment: Decreet over de onderwijsinternaten

   Op vrijdag 15 juli 2022 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over het nieuwe decreet over de onderwijsinternaten. Dat decreet maakt van de onderwijsinternaten een volwaardige sector binnen het Vlaamse onderwijs. 

   Vooraleer het Vlaamse Parlement het decreet definitief stemt, is er nog een hele weg te gaan. Het decreet treedt pas in werking op 1 september 2023 na het doorlopen van het volledige legistieke traject.  

   We vinden het belangrijk om je goed en tijdig over de inhoud van het decreet te informeren, omdat je de komende maanden als beleidsverantwoordelijke mogelijk belangrijke beslissingen moet nemen.


    Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

    Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

    De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij je naar de Codex over het welzijn op het werk, boek 1, titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

    De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om deze kennis en vaardigheden te verwerven. 

    Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een opleiding van in totaal vijf dagen die is ingedeeld in 4 modules:
    - een module  over het wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon;
    - een module  over de psychosociale risico’s op het werk;
    - een module  over de psychosociale interventie: gesprekstechnieken;
    - een module  over de psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties.

    Je kan je enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk om na de inschrijving van data te wisselen. Bij ziekte dien je een doktersattest op te sturen.    • Groep 1 op dinsdag 4/10/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 11/10/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 25/10/2022 (lokaal 1A04), maandag 14/11/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 29/11/2022 (lokaal 1A04) - 04/10/2022 om 09:30
    • Groep 2 op donderdag 6/10/2022 (lokaal 1A04), donderdag 13/10/2022 (lokaal 1A04), donderdag 27/10/2022 (lokaal 1C06), donderdag 17/11/2022 (lokaal 1A04), donderdag 1/12/2022 (lokaal 1A04) - 06/10/2022 om 09:30

    Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

    Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2022 - 2023  supervisies voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Volgens de federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk kunnen werkgevers één of meerdere personeelsleden aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens één keer per jaar bijscholing volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases. Dat gebeurt onder begeleiding van een facilitator.

    Tijdens de supervisies zal naast het uitwisselen van ervaringen met andere vertrouwenspersonen ook dieper ingegaan worden op de thema’s:

    Zelfzorg
    Versterken van veerkracht 

    Doelgroep van de supervisies
    Vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen (personen die de functie al uitoefenen).

    Organisatie
    De supervisies vinden plaats op verschillende data. Ze zijn gratis. Elke supervisie is beperkt tot maximum 12 deelnemers. 

    Je kan je maar voor 1 supervisie inschrijven.

    • Groep 1 - 22/11/2022 om 09:30
    • Groep 2 - 06/12/2022 om 09:30