Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


SID-in 2022 - Schrijf je in als standhouder

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert samen met de CLB’s de Studie- Informatiedagen (SID-ins) op 5 locaties in Vlaanderen.


  Livestream Manipulatie vs. Waarheid

  Via sociale media verspreiden complottheorieën, fake news en hate news zich razendsnel. Het is voor iedereen noodzakelijk om kritisch om te gaan met het internet, maar toch kunnen jongeren nog kwetsbaarder zijn voor fake news.  Wat is het gevaar van fake news voor jongeren? Hoe kan je jongeren beschermen tegen de gevaren op sociale media? Hoe stimuleer je leerlingen om kritischer om te gaan met media en nieuws? Experts Bert Pieters (Mediawijs) en Nathalie Van Raemdonck (VUB) buigen zich over het thema ‘Manipulatie versus waarheid’ en beantwoorden al uw vragen op 13 september om 16u30 tijdens een livestreamsessie.  De livestream wordt gemodereerd door jounaliste Lisbeth Imbo (VRT).


   Livestream Polarisatie

   Het maatschappelijke debat over onze samenleving polariseert. Maar hoe ga je om met polarisatie in de klas? Wat kun je als leerkracht doen wanneer leerlingen zich onverzoenlijk gaan opstellen tegenover elkaar? Hoe moet je als leerkracht reageren op problematische of haatdragende uitspraken? 

   Experts Maarten Van Alstein (Het Vlaams Vredesinstituut) en Marjan Verplancke (Hannah Arendt instituut) gaan hierover op 30 september om 16u30 in gesprek tijdens een livestream en beantwoorden uw vragen over het thema polarisatie en wij-zij denken. De livestream wordt gemodereerd door journaliste Lisbeth Imbo (VRT). 
    Livestream 3: Identiteit in diverse samenleving

    Hoe kun je als leraar recht doen aan de diversiteit in je klas? Hoe ga je om met uiteenlopende leerlingen in je klas en hoe breng je dat over op je leerlingen? Hoe ondersteun je uw leerlingen in de zoektocht naar hun identiteit? Diversiteit is veel meer dan culturele diversiteit.

    Khalid Benhaddou en Steffie De Baerdemaeker gaan op 25 oktober om 16u30 in gesprek over identiteitsontwikkeling bij jongeren in een samenleving die alsmaar diverser wordt.  Tijdens een livestreamsessie beantwoorden ze uw vragen over het thema identiteit en diversiteit. Lisbeth Imbo is de moderator voor de livestream en zal het gesprek in goede banen leiden.     Startevent regioscan

     Het Departement Onderwijs & Vorming organiseert in het kader van Edusprong het startevent REGIOSCAN. Op dit startevent informeren we centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie en mogelijke partners over het project Regioscan. Eveneens delen verschillende partners (VDAB, Agentschap Integratie & Inburgering,…) hun expertise met betrekking tot het detecteren en in kaart brengen van opleidingsbehoeften een regio.


     Schrijf je hier in voor het startevent REGIOSCAN.