Inschrijven

Ronde van Vlaanderen voor het volwassenenonderwijs

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

De Ronde van Vlaanderen voor het leerplichtonderwijs is een jaarlijkse traditie, met als doel om voor de scholen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs de nieuwigheden die op hen afkomen te duiden. Omdat er deze legislatuur voor de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie belangrijke hervormingen werden doorgevoerd, vindt minister Crevits het belangrijk om deze ook te duiden. Daarom organiseren we voor directies, personeelsleden en partnerorganisaties  van het volwassenenonderwijs een Ronde van Vlaanderen. We landen op maandag 5/11 in Kortrijk, donderdag 8/11 in Hasselt en vrijdag 9/11 in Brussel.

Praktische informatie

Datum en uur, met locatie en bereikbaarheid

De studiedag vindt plaats op 

- Maandag 5/11, van 9u30 tot 16u, in JC Tranzit (op 5’ wandelafstand van het station van Kortrijk), Nelson Mandelaplein 17, Kortrijk.

- Donderdag 8/11, van 9u30 tot 16u, in VAC, Kon. Astridlaan 50, Hasselt (zaal 0A.10 - Quintinus-auditorium).

- Vrijdag 9/11, van 9u30 tot 16u, in Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, Brussel (zaal 01.43 - Toots Thielemans).

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot de maximum capaciteit van de zaal is bereikt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 26 oktober om 22u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

Uur Thema
9u30 Onthaal + koffie
10u Welkom door dagvoorzitter
10u10 Toespraak minister Crevits
10u30 De vernieuwde programmatieprocedure en aangepaste rationalisatienorm voor de cvo
10u45 Het financieringssysteem voor de cvo en cbe vanaf september 2019
11u45 Pauze
12u Q & A
12u30 Implementatietraject – ondersteuning door Ahovoks
12u45 Netwerklunch
13u45 EVC & Upskilling Pathways
14u Personeelszaken cvo:
Verdere uitvoering cao XI
Focus op personeelszaken vanaf 1/9/2019 n.a.v. hertekening landschap
Q & A
15u45 Afsluitend woord (dagvoorzitter)

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15 (3 A 07)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Liesbet Vermandere

liesbet.vermandere@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de Ronde van Vlaanderen voor het volwassenenonderwijs en uw inschrijving kan u contact opnemen met Liesbet Vermandere:
liesbet.vermandere@ond.vlaanderen.be