Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2021 - 2022 6 supervisies voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Tijdens de supervisies zal naast het uitwisselen van ervaringen met andere vertrouwenspersonen ook dieper ingegaan worden op de thema’s:

Zelfzorg voor vertrouwenspersonen
Versterken van veerkracht in onzekere tijden

Volgens de federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk kunnen werkgevers één of meerdere personeelsleden aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens één keer per jaar bijscholing volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases. Dat gebeurt onder begeleiding van een facilitator.

Doelgroep van de supervisies
Vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen (personen die de functie al uitoefenen).

Organisatie
De supervisies vinden online plaats op verschillende data. Ze zijn gratis. Elke supervisie is beperkt tot maximum 12 deelnemers. 

Wie zich inschrijft, engageert zich om ook deel te nemen aan een kort gesprek van ongeveer 15 minuten, aansluitend op de supervisie. Dat gesprek peilt naar hoe je je rol als vertrouwenspersoon in het onderwijs ervaart. 

Je kan je maar voor 1 supervisie inschrijven.


 • Groep 1 op donderdag 5/05/2022, van 9u30 tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 05/05/2022 om 09:30
 • Groep 2 op vrijdag 6/05/2022, van 9u30 tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 06/05/2022 om 09:30
 • Groep 3 op donderdag 12/05/2022, van 9u30 tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 12/05/2022 om 09:30
 • Groep 4 op vrijdag, van 13/05/2022, 9u30 tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 13/05/2022 om 09:30
 • Groep 5 op maandag 23/05/2022, van 9u30 tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 23/05/2022 om 09:30
 • Groep 6 op dinsdag 24/05/2022, van 9u30 tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04 - 24/05/2022 om 09:30

Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs.

 

De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij u naar de Codex over het welzijn op het werk, boek 1, titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

 

De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om deze kennis en vaardigheden te verwerven.

 

Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een opleiding van in totaal vijf dagen die is ingedeeld in 4 modules:

- een module  over het wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon;

- een module  over de psychosociale risico’s op het werk;

- een module  over de psychosociale interventie: gesprekstechnieken;

- een module  over de psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties.

 

U kunt zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselenBij ziekte dient u  een doktersattest op te sturen.

 • Groep 1 op maandag 2/5/2022 (lokaal 1A04), maandag 9/5/2022 (lokaal 1A04), maandag 16/5/2022 (lokaal 1A04), maandag 30/5/2022 (lokaal 1A04), maandag 13/6/2022 (lokaal 1A04), - 02/05/2022 om 09:30
 • Groep 2 op dinsdag 3/5/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 10/5/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 17/5/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 31/5/2022 (lokaal 1A04), dinsdag 14/6/2022 (lokaal 1A04) - 03/05/2022 om 09:30

Bestelformulier brochure 'Wat na het Secundair Onderwijs?'


  SID-in 2023 - Schrijf je in als standhouder

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert samen met de CLB’s de Studie- Informatiedagen (SID-ins) op 5 locaties in Vlaanderen.


   Ronde van Vlaanderen basisonderwijs 2022

   Ook dit jaar trekt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming van 30 mei tot en met 28 juni naar de vijf provincies en Brussel om jou als directeur meer uitleg te geven bij actuele thema’s in het onderwijs. 

   Je verneemt de laatste stand van zaken over de onderwijsmaatregelen n.a.v. de Oekraïne crisis, alle nieuwigheden rond personeel en innovatie, inschrijvingsrecht en de inspectie. De minister komt langs en per niveau komen specifieke thema’s aan bod.

   • Antwerpen - 30/05/2022 om 09:00
   • Genk - 14/06/2022 om 09:00
   • Scherpenheuvel - 20/06/2022 om 09:00
   • Brussel - 21/06/2022 om 09:00
   • Blankenberge - 27/06/2022 om 09:00
   • Berlare - 28/06/2022 om 09:00

   Ronde van Vlaanderen secundair onderwijs 2022

   Ook dit jaar trekt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming van 30 mei tot en met 28 juni naar de vijf provincies en Brussel om jou als directeur meer uitleg te geven bij actuele thema’s in het onderwijs. 

   Je verneemt de laatste stand van zaken over de onderwijsmaatregelen n.a.v. de Oekraïne crisis, alle nieuwigheden rond personeel en innovatie, inschrijvingsrecht en de inspectie. De minister komt langs en per niveau komen specifieke thema’s aan bod.

   • Antwerpen - 30/05/2022 om 13:30
   • Genk - 14/06/2022 om 13:30
   • Scherpenheuvel - 20/06/2022 om 13:30
   • Brussel - 21/06/2022 om 13:30
   • Blankenberge - 27/06/2022 om 13:30
   • Berlare - 28/06/2022 om 13:30

   Codefestival - 10 jaar EU Code Week

   In 2022 viert EU Code Week zijn tienjarig bestaan. Daarom organiseren we op maandag 10 oktober het Codefestival in het Hendrik Consciencegebouw te Brussel. De EU-programmeerweek is een initiatief waarin creativiteit, probleemoplossing en samenwerking worden gestimuleerd door middel van programmeren en andere technische en digitale activiteiten. De Code Week wil digitale vaardigheden ontwikkelen en gemotiveerde mensen bij elkaar brengen om te leren.

   • Codescool: Starten met coderen in je klas - 10/10/2022 om 13:00
   • Codefever: Scratch beginners - 10/10/2022 om 13:00
   • Digitale Wolven: Programmeren met mbot - 10/10/2022 om 13:00
   • Online leerplatform Dodona: Leren progammeren - 10/10/2022 om 13:00
   • Brightlab: Water in de stad - 10/10/2022 om 13:00
   • Dwengo: Computationeel denken concreet in de klas - 10/10/2022 om 13:00
   • Ik volg geen van bovenstaande workshop 1 - 10/10/2022 om 13:00