Inschrijven

Polarisering: gangmaker of bangmaker?

Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Je kunt jammer genoeg niet meer inschrijven.

Startpagina

Hoe ga je als ouder om met de toenemende tegenstellingen in onze samenleving? Hoe geef je dit een plaats in de opvoeding van je kinderen, thuis en op school?  Rudi Vranckx en Khalid Benhaddou geven hun kijk op het wij-zij denken en gaan dieper in op jullie vragen tijdens deze gratis infoavond.

Deze infoavond is een organisatie tussen het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid en de ouderkoepelverenigingen Go! ouders, KOOGO en VCOV.

Doelpubliek: ouders, leraren en leerlingen

Praktische informatie

Datum en uur

De infoavond vindt plaats op maandag 7 mei 2018, van 19u30 tot 21u30.

Locatie

De infoavond vindt plaats in Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153 te 2800 Mechelen.

Bereikbaarheid

https://www.kazernedossin.eu/NL/Bezoek/Praktisch/Adres-Bereikbaarheid 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

19u00 19u30 Onthaal
19u30 19u40 Welkomstwoord
19u40 21u20

Panelgespek met

Rudi Vranckx (journalist)

en

Khalid Benhaddou (coördinator van het Netwerk van Islamexperten, Imam en voorzitter van het Platform van Vlaamse Imams)

Moderator is Emilie Le Roi (aanspreekpunt radicalisering en polarisering binnen het departement Onderwijs en Vorming)

21u20 21u30 Afsluitend woord door Christophe Bush (directeur van kazerne Dossin)

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
Lokaal 3C38
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Emilie Le Roi
e-mail: emilie.leroi@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over deze studiedag kan u contact opnemen met: emilie.leroi@ond.vlaanderen.be


Voor vragen over uw inschrijving kan u contact opnemen met: katleen.kielbaey@ond.vlaanderen.be