Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk voor schoolbesturen en schoolleiders

Elke onderwijsinstelling moet volgens de federale welzijnswetgeving een beleid voeren dat psychosociale risico’s op het werk zoals stress, burn-out en ongewenst gedrag identificeert, voorkomt en indien nodig inperkt. Het Departement Onderwijs en Vorming wil schoolbesturen en schoolleiders ondersteunen bij deze opdracht. Daarom organiseert ze voor de 2de maal een supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk.

Tijdens dit traject word je als schoolleider of bestuurder stapsgewijs begeleid bij het uitwerken van een psychosociaal welzijnsbeleid op maat van je school. 
De opleiding vertrekt vanuit de concrete ervaring van de deelnemers en bouwt hierop voort vanuit een interactief werkmodel. Theorie, praktijk, oefeningen en interactie met de andere deelnemers wisselen elkaar af. 
Na elke sessie krijg je opdrachten mee waardoor je stap per stap tot een uitgewerkt welzijnsbeleid komt. 
Enkele maanden na het traject vindt een terugkommoment plaats waarop de implementatie van het uitgewerkte beleidsplan in de school verder wordt besproken en verfijnd kan worden.

Het is een intensief maar praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd traject. Neem je deel, dan verbind je je tot een actieve en open houding, inzet en engagement. 

Het traject wordt begeleid door een extern expert. Deelname is gratis. 


  Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

  De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen moeten volgens de federale wetgeving beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. (Codex over het welzijn op het werk, boek 1, titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties in bijlage I-3.1, A.)

  In deze  sessies krijgen vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans om deze kennis en vaardigheden te verwerven. 

  Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een opleiding van 5 dagen, ingedeeld in 4 modules :
  - Wettelijk kader rol en het statuut van de vertrouwenspersoon
  - Psychosociale risico’s op het werk 
  - Psychosociale interventie: gesprekstechnieken
  - Psychosociale interventie: beheersing van probleemsituaties 

  Je kan je enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen. Als je ziek bent tijdens de opleiding, bezorg je ons een ziekte-attest.

  • Groep 1 op maandag 23/11/2020 (lokaal 1B03), dinsdag 08/12/2020 (lokaal 1A04), donderdag 14/01/2021 (lokaal 1A04), donderdag 28/01/2021 (lokaal 1A04), maandag 08/02/2021 (lokaal 1B03) - 23/11/2020 om 09:30
  • Groep 2 op dinsdag 24/11/2020 (lokaal 1A04), maandag 14/12/2020 (lokaal 1B03), vrijdag 15/01/2021 (lokaal 1A04), vrijdag 29/01/2021 (lokaal 1B03), dinsdag 09/02/2021 (lokaal 1A04) - 24/11/2020 om 09:30
  • Groep 3 op donderdag 26/11/2020 (lokaal 1A04), dinsdag 15/12/2020 (lokaal 1C11), maandag 18/01/2021 (lokaal 1B03), maandag 01/02/2021 (lokaal 1B03), donderdag 11/02/2021 (lokaal 1A04) - 26/11/2020 om 09:30
  • Groep 4 op maandag 30/11/2020 (lokaal 1A04), donderdag 17/12/2020 (lokaal 1C06), dinsdag 19/01/2021 (lokaal 1A04), dinsdag 02/02/2021 (lokaal 1A04), vrijdag 12/02/2021 (lokaal 1A04) - 30/11/2020 om 09:30

  Coronacrisis: uitdagingen voor het Vlaamse en Nederlandse onderwijs

  Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studiën van Opvoeding en Onderwijs (NGVO) en het Vlaams departement Onderwijs en Vorming nodigen u graag uit op deze online studiedag.

  • Sessie 1 - Besturen in coronatijden - meer autonomie of meer sturing voor schoolbesturen? - 22/01/2021 om 13:15
  • Sessie 2 - Onderwijs tijdens en na corona - wat leerlingen en studenten ons kunnen leren - 22/01/2021 om 13:15
  • Sessie 3 - Lesgeven na corona - Een kanteling in het beroep en opleiding van leraren - 22/01/2021 om 13:15
  • Sessie 4 - Impact van de coronacrisis op het onderwijscurriculum - 22/01/2021 om 13:15
  • Ik neem in de namiddag niet deel aan een sessie - 22/01/2021 om 13:15

  Ouders en kinderen, iedereen mee op de digitale trein: webinar Tijd voor geletterdheid

  Wist je dat 40% van de volwassenen in Vlaanderen onvoldoende digitale vaardigheden heeft? Onder hen zijn ook heel wat ouders. Ze zijn digitaal laaggeletterd en hebben onvoldoende vaardigheden om hun kinderen online te helpen groeien en ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat ze minder betrokken zijn bij de school en niet alle communicatie even goed begrijpen.

  Tijdens coronacrisis werd dit nog duidelijker, toen contact met ouders en kinderen enkel nog digitaal kon. Misschien verloor je contact met sommige ouders en kinderen, omdat ze geen computer hadden of omdat ze de mails of online opdrachten niet helemaal begrepen.   Elke ouder mee: webinar Tijd voor geletterdheid

   Wist je dat 1 op de 10 ouders in Vlaanderen laaggeletterd is? Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld. Vaardigheden die heel belangrijk zijn om hun kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. En ook om betrokken te zijn bij de school en alle communicatie te begrijpen. Toen tijdens de coronacrisis het contact met sommige ouders en kinderen bijna verdween, werd het duidelijker hoe belangrijk geletterdheid is. Niet iedereen heeft een computer of begrijpt de mails, brieven of opdrachten helemaal.     School ❤ Onderzoek

    Op maandag 8 maart organiseren de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en het departement Onderwijs en Vorming de tweede editie van de inspiratiedag ‘School ❤ Onderzoek’. Deze inspiratiedag wil de relatie tussen onderzoek en onderwijspraktijk versterken. Het online evenement brengt onderzoek en onderwijspraktijk dichter bij elkaar door een combinatie van plenaire lezingen, verdiepende sessies en een digitale beurs.


    • 1. KIKS - Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata - Een STEM-project over artificiële intelligentie - 08/03/2021 om 10:00
    • 2. Een veeltalige STEM-aanpak - 08/03/2021 om 10:00
    • 3. iSTEM met aandacht voor diversiteit - 08/03/2021 om 10:00
    • 4. Polarisatie over gevoelige thema’s in de wetenschapsklas ontmijnen via dialoog - 08/03/2021 om 10:00
    • 5. Gestandaardiseerde toetsen in Vlaanderen - aandachtspunten voor valide en betrouwbare resultaten - 08/03/2021 om 10:00
    • 6. Integratie van STEM en beweging in het kleuteronderwijs - 08/03/2021 om 10:00
    • 7. Met artistieke werkvormen aan burgerschap werken - 08/03/2021 om 10:00
    • 8. Implementatie van taalbeleid in bassischolen - verschillende aanpakken, verschillende effecten - 08/03/2021 om 10:00
    • 9. Vernieuwen in de eerste graad secundair onderwijs - een photovoice project - 08/03/2021 om 10:00
    • 10. Proefproject differentiatie in de derde graad basisonderwijs - denken en doen - 08/03/2021 om 10:00
    • 11. Zelfregulerend leren schoolbreed implementeren - van theorie naar praktijk - 08/03/2021 om 10:00
    • 12. Lesson study - samen de klaspraktijk voor leerlingen verbeteren - 08/03/2021 om 10:00
    • 13. Ontrafel(er)aar. Praktijkonderzoek op Vlaamse basisscholen in beeld gebracht - 08/03/2021 om 10:00
    • 14. Meer impact met je onderzoek - verspreid de resultaten gratis en gemakkelijk via KlasCement - 08/03/2021 om 10:00
    • Ik neem niet deel aan een sessie in ronde 1 - 08/03/2021 om 10:00
    • 15. iSTEM inkleuren voor in-service-teachers - 08/03/2021 om 11:00
    • 16. STEM inkleuren voor pre-service-teachers binnen de educatieve bachelor- en masteropleiding - 08/03/2021 om 11:00
    • 17. STEM in onderwijs en onderzoek - beide spreken met één (i)STEM - 08/03/2021 om 11:00
    • 18. De overgang lager onderwijs – secundair onderwijs - 08/03/2021 om 11:00
    • 19. Een blik in de black-box van schoolbegeleiding - ondersteuningspraktijken ontrafeld - 08/03/2021 om 11:00
    • 20. De schoolleider samen met het team in gedeeld leiderschap op weg naar 2030 - 08/03/2021 om 11:00
    • 21. Lesson Study schoolbreed? Graag - 08/03/2021 om 11:00
    • 22. De rol van evaluatie in onderwijs - 08/03/2021 om 11:00
    • 23. Werken aan inspirerend burgerschap doorheen ‘big questions en big understanding’ - 08/03/2021 om 11:00
    • 24. Motivatie en onderpresteren bij cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs - 08/03/2021 om 11:00
    • 25. Zet je EF-ouder-bril op - 08/03/2021 om 11:00
    • 26. Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie - onderzoek en bron van inspiratie - 08/03/2021 om 11:00
    • 27. SELFIE - 08/03/2021 om 11:00
    • Ik neem niet deel aan een sessie in ronde 2 - 08/03/2021 om 11:00

    Vlaamse CLIL-studiedag (online)

    De Vlaamse CLIL-studiedag duikt voor het zesde jaar op rij in de realiteit van wie werkt met Content and Language Integrated Learning. 

    Blik jij als school of leraar terug op heel wat CLIL-ervaring?
    Vraag je je af wat CLIL voor jouw school kan betekenen? 

    Teken dan in voor het online programma van 11 maart 2021.

    • 1. Vaksessie wetenschappen - STEM, biologie, fysica, chemie, natuurwetenschappen - 11/03/2021 om 14:40
    • 2. Vaksessie aardrijkskunde - 11/03/2021 om 14:40
    • 3. Vaksessie geschiedenis - 2 groepen - 11/03/2021 om 14:40
    • 4. Vaksessie wiskunde - 11/03/2021 om 14:40
    • 5. Vaksessie lichamelijke opvoeding - 11/03/2021 om 14:40
    • 6. Vaksessie artistieke vorming - Muzikale opvoeding, Plastische opvoeding, beeldende expressie - Frans & Engels - 10/03/2020 om 14:40
    • 7. Vaksessie levensbeschouwelijke vakken - 11/03/2021 om 14:40
    • 8. Vaksessie Mens en Samenleving - incl. economie in de 1ste graad - 11/03/2021 om 14:40
    • 9. Vaksessie bedrijfseconomie of economie in de 2de en 3de graad - 11/03/2021 om 14:40
    • 10. Vaksessie klassieke talen - 10/03/2020 om 14:40
    • 11. Vaksessie informatica / ICT - 11/03/2021 om 14:40
    • 12. CLIL voor lerarenopleiders - 14.40 – 16.10u - 11/03/2021 om 14:40
    • 13. Hoe de opstart van CLIL in je school en het aanvraagdossier goed voorbereiden? - 11/03/2021 om 14:40
    • 14. Ik neem niet deel aan een sessie in de keuzeronde - 11/03/2021 om 14:40