Inschrijven

Vormingsaanbod startbanenproject Verkeersveiligheid - diverse data

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Praktische informatie

1. Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters

Inhoud

Data en locaties

Tijdens deze vormingsvoormiddag krijg je een beter inzicht in het startbanenproject en de mogelijkheden die het jou biedt. Eerst wordt uitgebreid stilgestaan bij je takenpakket en je rechten en plichten als startbaner. Ook de verschillende opleidingsmogelijkheden komen aan bod. Natuurlijk is er ook ruimte om uitgebreid vragen te stellen over het project of bepaalde ‘cases’ te bespreken.

Het is verplicht voor elke startbaner om deze vorming één keer te volgen. Inschrijven? Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen! 

Waar? VAC Gent, Kon. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
Wanneer? 18 juni 2018
Uur? 09.00 – 12.00 uur
 
Waar?
VAC Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
Wanneer?
15 oktober 2018
Uur?
09.00 – 12.00 uur

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier


2. Organiseren van fiets- en voetgangersexamens

Inhoud

Datum en locatie

In deze vorming leer je als medewerker verkeersveiligheid fiets- en voetgangersexamens organiseren voor kinderen uit het basisonderwijs. De volledige organisatie van het examen komt aan bod: het opstellen van een route, welke vaardigheden moeten getest worden, hoe houd ik rekening met de leeftijd van de kinderen, hoe zorg ik voor betrokken begeleiders tijdens het examen, welke rol speelt de school en gemeente in de praktische voorbereiding van het examen… Bovendien ga je ook effectief aan de slag met de aangereikte informatie en werk je zelf een examen uit, inclusief route en opdrachten! Kortom, een stoomcursus waar je achteraf ook echt mee aan de slag kan in je eigen omgeving.
Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen! 

Waar? Hendrik Consciencegebouw, Kon. Albert II-laan 15, Brussel (vlakbij Noordstation)
Wanneer? 13 november 2018
Uur? 09.00 – 16.30 uur

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier


3. Driedaagse vorming 'Outreachend werken' voor schoolspotters

Inhoud

Data en locatie

Als schoolspotter kom je in contact met alle soorten jongeren. Sommige komen spontaan naar je toe maar anderen zijn veel moeilijker te bereiken. In deze vorming leer je op een laagdrempelige, actieve maar ook veilige manier contact leggen met jongeren. Je krijgt zicht op de inhoud en waarde van jouw rol als schoolspotter. Je leert je houding aanpassen aan de achtergrond van de jongere, je leert actief luisteren en je eigen grenzen en die van de jongere herkennen.  Ook omgaan met moeilijke situaties en het formuleren van praktische oplossingen, komt aan bod. Kortom, een boeiende duik in de leefwereld van jongeren.

Klik links op ‘inschrijvingsformulier’ om het formulier in te vullen! 

Waar? VAC Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen
Wanneer? 2, 3 en 4 oktober 2018
Uur? 09.00 – 16.30 uur

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 15 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om jouw inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)


Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 1C20)
1210 Brussel 

Verantwoordelijken

Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)

Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw gegevens in ons bestand. Je kunt zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over het JoJo-project of de inschrijvingen, kun je contact opnemen met:

veve@vlaanderen.be

Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II-laan 15 (lokaal 1C20)
1210 Brussel
Tel 02/553.88.29 of 02/553.88.56
Fax 02/553.89.75

http://www.agodi.be/veve-project 

Coördinatoren:

Stien Roes (stien.roes@ond.vlaanderen.be)

Judith Mievis (judith.mievis@ond.vlaanderen.be)