Inschrijven

SID-in 2022 - Schrijf je in als standhouder

                         Gegevens van de contactpersoon

                         Gegevens van de instelling of organisatie

Leuven

Kortrijk

Gent

Antwerpen

Genk

Algemene opmerkingen of vragen

Startpagina

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert samen met de CLB’s de Studie- Informatiedagen (SID-ins) op 5 locaties in Vlaanderen:

  • Brabanthal - Leuven
  • Kortrijk Xpo - Kortrijk
  • Flanders Expo - Gent
  • Antwerp Expo - Antwerpen
  • Limburghal - Genk

Uiteraard is er geen SID-in zonder jullie. Daarom nodigt de afdeling Onderwijs Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming jouw instelling/organisatie uit zich in te schrijven als standhouder voor de SID-in 2022.

Via deze inschrijvingsmodule geef je per provincie de gewenste standoppervlakte door. Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kan je die onderaan het formulier vermelden.

Wij houden bij het uittekenen van de grondplannen steeds jullie wensen in ons achterhoofd.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 september 2021, enkel via dit digitale inschrijvingsformulier.

Met vragen over je inschrijving kan je terecht bij sidin@vlaanderen.be.

Met vriendelijke groeten
Organisatie SID-in

Praktische infoLeuvenKortrijkGentAntwerpenGenk
HalBrabanthalKortrijk Xpo - Hal 4

Flanders Expo - Hal 8

Antwerp Expo - Hal 4 

Limburghal - Hal A + B

Data opbouwWoensdag 12/01/2022Woensdag 19/01/2022Woensdag 26/01/2022Woensdag 16/02/2022Woensdag 23/02/2022
Data schoolbezoekmomentenDonderdag 13/01/2022
Vrijdag 14/01/2022
Zaterdag 15/01/2022
Donderdag 20/01/2022
Vrijdag 21/01/2022
Zaterdag 22/01/2022

Donderdag 27/01/2022
Vrijdag 28/01/2022
Zaterdag 29/01/2022

Donderdag 17/02/2022
Vrijdag 18/02/2022
Zaterdag 19/02/2022

Donderdag 24/02/2022
Vrijdag 25/02/2022
Zaterdag 26/02/2022

Data afbouwZaterdag 15/01/2022
Zaterdag 22/01/2022
Zaterdag 29/01/2022Zaterdag 19/02/2022Zaterdag 26/02/2022

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Je naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Secretaris-Generaal Ann Verhaegen

sidin@vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand. Je kan zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden van www.onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor praktische vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met sidin@vlaanderen.be