Inschrijven

SID-in 2025 - Schrijf je in als standhouder

                         Gegevens van de contactpersoon

                         Gegevens van de instelling of organisatie

Leuven

Gent

Kortrijk

Antwerpen

Genk

Algemene opmerkingen of vragen

Startpagina

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert samen met de CLB’s de Studie- Informatiedagen (SID-ins) op 5 locaties in Vlaanderen:

  • Brabanthal - Leuven
  • Flanders Expo - Gent
  • Kortrijk Xpo - Kortrijk
  • Antwerp Expo - Antwerpen
  • Limburghal - Genk

Uiteraard is er geen SID-in zonder jullie. Daarom nodigt de afdeling Onderwijs Vlaanderen van het Departement Onderwijs en Vorming jouw instelling/organisatie uit zich in te schrijven als standhouder voor de SID-in 2025.

Via deze inschrijvingsmodule geef je per provincie de gewenste standoppervlakte door. Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kan je die onderaan het formulier vermelden.

Zijn er nog collega's die opgenomen willen worden op de communicatielijst? Geef ons hun gegevens door (er is hiervoor een vak voorzien).

Geef de juiste benaming door van jullie instelling zoals hij op de grondplannen moet verschijnen.

Wij houden bij het uittekenen van de grondplannen steeds jullie wensen in ons achterhoofd. De organisatie behoudt echter te allen tijde het recht om af te wijken van de oppervlakte omwille van organisatorische en veiligheidsredenen.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 21 juni 2024, enkel via dit digitale inschrijvingsformulier.

Met vragen over je inschrijving kan je terecht bij sidin@vlaanderen.be.

Met vriendelijke groeten
Organisatie SID-in

Praktische infoLeuvenGent Kortrijk
Antwerpen
Genk
HalBrabanthalFlanders Expo - Hal 1

Kortrijk Xpo - Hal 4

Antwerp Expo - Hal 4 

Limburghal - Hal A + B

Data opbouwWoensdag 15/01/2025Woensdag 22/01/2025Woensdag 29/01/2025Woensdag 5/02/2025Woensdag 12/02/2025
Data schoolbezoekmomentenDonderdag 16/01/2025
Vrijdag 17/01/2025
Zaterdag 18/01/2025
Donderdag 23/01/2025
Vrijdag 24/01/2025
Zaterdag 25/01/2025

Donderdag 30/01/2025
Vrijdag 31/01/2025
Zaterdag 1/02/
2025

Donderdag 6/02/2025
Vrijdag 7/02/2025
Zaterdag 8/02/2025

Donderdag 13/02/2025
Vrijdag 14/02/2025
Zaterdag 15/02/2025

Data afbouwZaterdag 18/01/2025
Zaterdag 25/01/2025
Zaterdag 1/02/2025Zaterdag 8/02/2025Zaterdag 15/02/2025

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs - Afdeling Horizontaal Beleid
Koning Albert II-laan 15  (3c)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Secretaris-Generaal Ann Verhaegen

sidin@vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor praktische vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met sidin@vlaanderen.be