Inschrijven

Inschrijving voor standhouders SID-in 2020

Algemene gegevens

Vul hier jouw gegevens in. Sommige velden zijn verplicht in te vullen om jouw inschrijving te kunnen registeren. OPGELET ! Geef de exacte naam op bij het veld "Instelling/Organisatie" want deze gegevens worden opgenomen in alle communicatie (grondplan/website).

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

Limburg

West-Vlaanderen

Algemene opmerkingen of vragen

Startpagina

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert samen met de CLB’s de Studie- Informatiedagen (SID-ins) in de vijf Vlaamse provincies.

Laatstejaars secundair onderwijs maken er kennis met de brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Zo helpen we hen in hun studie- of beroepskeuze.

Naast het aanbod opleidingen hoger onderwijs, is er ook informatie te vinden over een aantal beroepssectoren. Elke jongere kan daar terecht met vragen over de inhoud van beroepen, mogelijke tewerkstelling en in welke beroepssector hij/zij terecht kan met een bepaald diploma.

Uiteraard is er geen SID-in zonder jullie. Daarom nodigt de afdeling ICON van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming jouw instelling/organisatie uit zich in te schrijven als standhouder voor de SID-in 2020.

Via deze inschrijvingsmodule geef je per provincie de gewenste standoppervlakte door. Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kan je die onderaan het formulier vermelden.

Wij houden bij het uittekenen van de grondplannen steeds jullie wensen in ons achterhoofd.

Inschrijven kan tot en met 1 augustus 2019, enkel via dit digitale inschrijvingsformulier.

Met vragen over je inschrijving kan je terecht bij:

sidin@vlaanderen.be of 0492/38.02.06 (Sandra) 

Met vriendelijke groeten
Het SID-in team

Praktische info

PROVINCIE DATA OPBOUW

Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brabanthal
Brabantlaan 1
3001 Leuven

9 t.e.m. 11 januari 2020 8 januari 2020

West-Vlaanderen (Hal 4)
Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk

23 t.e.m. 25 januari 2020 22 januari 2020
Oost-Vlaanderen (Hal 8)
Flanders Expo 
Maaltekouter 1 
9051 Gent
30 januari t.e.m. 1 februari 2020 29 januari 2020

Antwerpen (Hal 4)
Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan 191
2020 Antwerpen

6 februari t.e.m. 8 februari 2020 5 februari 2020
Limburg
Limburghal
Jaarbeurslaan 6
3600 Genk
13 t.e.m. 15 februari 2020 12 februari 2020

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Je naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Ann Verhaegen
sidin@vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand. Je kan zonodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor praktische vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met: