Inschrijven

Samenwerken met sociale economie en werkplekleren: nieuwe wegen voor het facilitair beheer in scholen

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een lerend netwerk van scholen en sociale ondernemingen (1 à 2 samenkomsten per jaar)

Broodjeslunch

Jouw privacy

Startpagina

Op deze studiedag maak je kennis met de mogelijkheid om een beroep te doen op de sociale economie en het werkplekleren voor het facilitair beheer van scholen. Het facilitair beheer van een school brengt immers heel wat uitdagingen met zich mee.  

Als scholen, sociale ondernemingen en het werkplekleren de handen in elkaar slaan, realiseren ze samen een dubbel doel: 

Het schoolgebouw wordt duurzaam beheerd door een professionele partner 
Leerlingen en doelgroepen doen praktijkervaring op in een realistische context 

Wat kan je verwachten van deze studiedag? 

Ir. Veerle de Smedt van Hogeschool Odisee laat je kennis maken met de basisprincipes van duurzaam facilitair beheer in scholen. 
Johan Ravijts en Ellen Goussaert van Ingenio stellen de gids “Werkplekleren en scholenbouw” voor. 
Het Departement Werk en Sociale Economie maakt je wegwijs in de verschillende scenario’s en beleidsinstrumenten voor een vlotte samenwerking met de sociale economie. 
Sociale ondernemingen en schoolbesturen vertellen hoe ze samen bouwprojecten en facilitair beheer op school hebben aangepakt.

Sociale cateraar Bel’O (Atelier Groot Eiland vzw) verzorgt de broodjeslunch.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op vrijdag 6 maart 2020, van 9 tot 14 uur.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie

De studiedag vindt plaats in het 

Herman Teirlinckgebouw (Brussel)
Havenlaan 88 (site Turn und Taxis)
1000 Brussel
België

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-herman-teirlinck  

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot 200 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 24 februari 2020 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

9u Inschrijving Binnentuin
9u30 Verwelkoming en uitnodiging lerend netwerk Auditorium
9u45 Scholen en facilitair Management (Odisee hogeschool) Auditorium
10u15 Voorstelling gids “Werkplekleren en scholenbouw” (Ingenio) Auditorium
10u45 Samenwerken met de sociale economie (Departement Werk en Sociale Economie) Auditorium
11u15 Vragen Auditorium
11u30 Pauze met koffie en versnapering Binnentuin
12u00 Voorbeelden uit de praktijk (ondermeer Artevelde hogeschool Gent, Scheppersinstituut Wetteren, IN-Z Genk, Stad Gent-Ryhove) Auditorium
12u45 Vragen Auditorium
12u55 Slotwoord Auditorium
13u10 Broodjeslunch Binnentuin
14u00 Einde

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15 lokaal 3C43
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Geert Leemans
e-mail: geert.leemans@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de studievoormiddag “Samenwerken met sociale economie en werkplekleren: nieuwe wegen voor het facilitair beheer in scholen” kan je contact opnemen met geert.leemans@ond.vlaanderen.be.