Inschrijven

Inspiratiedag Tijd voor geletterdheid – 28 april 2020, Brussel - uitgesteld naar dinsdag 19 januari 2021 door maatregelen Corona

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Lunch en privacyStartpagina

Helaas moeten we jullie melden dat de inspiratiedag 'Tijd voor Geletterdheid' van 28 april NIET kan doorgaan. 
In het kader van de maatregelen die genomen worden ter bestrijding van het corona-virus, heeft het departement Onderwijs en Vorming beslist om alle studiedagen tot en met 30 april af te schaffen. Hierin valt ook onze inspiratiedag.
We zijn meteen op zoek gegaan naar een nieuwe datum. Dit bleek geen sinecure, want iedereen is zijn studiedagen aan het uitstellen naar het najaar. Resultaat, alle lokalen zijn bezet.

Daarom hebben we beslist de inspiratiedag te verschuiven naar dinsdag 19 januari 2021

Alvast onze excuses voor het ongemak.

Wist je dat 1 op de 10 ouders in Vlaanderen laaggeletterd zijn? Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Die vaardigheden zijn ook cruciaal om  kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. En om betrokken te zijn bij de school.

Door geletterdheidsvaardigheden van ouders te verbeteren, versterk je hen en hun kinderen. Zo voorkom je dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Op de inspiratiedag willen we inspireren, motiveren en handige tips en tools meegeven over geletterdheid bij ouders.

Wat kan je als basisschool doen om laaggeletterde ouders te herkennen, versterken, ondersteunen?
Hoe zorg je ervoor dat ouders meer betrokken zijn bij de school, hun kinderen beter kunnen ondersteunen en sterker staan in hun rol als ouder?

Praktische informatie

Datum en uur

De inspiratiedag vindt plaats op dinsdag 28 april 2020, van 9 tot 16 uur.

Locatie

Hendrik Consciencegebouw 

Koning Albert II-laan 15, 

1210 Brussel

Bereikbaarheid

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/gebouwen/hendrik-consciencegebouw

Inschrijven

Deelnemen is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 14 april 2020, om 23u59 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

Overzicht programma

9.00 uur: Onthaal met koffie
9.30 uur: Verwelkoming 
9.45 uur: (Meer) G-kracht op school? De school als draaischijf voor geletterde leerlingen... én ouders! – Mariet Schiepers, Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven)
10.30 uur: Pauze
10.45 uur: Presentaties ronde 1
11.15 uur: Wissel
11.30 uur: Presentaties ronde 2
12.00 uur: Lunch
13.00 uur: Laaggeletterde ouder aan het woord
13.15 uur: Digitale mediaopvoeding anno 2020 – Davy Nijs, @Mediapedagoog en UC Leuven-Limburg
14.00 uur: Workshops
15.30 uur: Drankje ter afsluiting

(Meer) G-kracht op school? De school als draaischijf voor geletterde leerlingen én ouders! – 9.45 uur

Mariet Schiepers, Centrum voor Taal en Onderwijs (KULeuven)

Geletterde ouders zijn sterkere ouders. Familiegeletterdheidsprogramma's spelen hierop in door binnen de familie een geletterde omgeving te creëren. Ouders worden versterkt op het vlak van hun geletterdheidsvaardigheden, waardoor ze hun kinderen beter kunnen ondersteunen op school. 

Als school vorm je de perfecte (leer)omgeving om mee gestalte te geven aan dit soort programma's. Maar hoe zorg je voor (meer) G-kracht op jouw school? Hoe maak je van jouw school een draaischijf voor geletterde leerlingen én ouders? In deze lezing krijg je alvast enkele recepten!Presentaties ronde 1 – 10.45 uur

1.1 Smartschool (ea.), een kluwen voor onze laaggeletterde ouders

Elise De Coene – Centrum voor Basiseducatie Leerpunt ZOVL

Heb jij ook zo'n kindje in je klas dat zelden in orde is? Ligt de reservezwemzak al klaar op voorhand? Breng je zelf een paar extra themaboeken mee?

Wat als..... het nu ligt aan mama of papa die de toegangspoort naar smartschool niet kan vinden? Niet weet hoe hij of zij dit platform moet lezen? Of gewoon niet met een agenda kan werken?

Een voorstelling (met tips & tricks) van een smartschool-project bij de vierdewereldgroep Mensen voor Mensen en bij enkele scholen uit de buurt.

Max. 50 pers.

1.2 Iedereen mee met het ABC

Sofie Coenen en Iris Van Schoorisse - PBD GO! en GO! Ouders

Hoe communiceer je met laaggeletterde ouders, anders- of meertalige ouders, of met een combinatie van laaggeletterde en anderstalige ouders? 
Hoe kan je op school helder communiceren wanneer je school een multiculturele meertalige context heeft? 
Hoe betrek je meertalige en laaggeletterde ouders bij de school?

Op deze en andere vragen over communicatie met laaggeletterde en meertalige ouders formuleren we samen een antwoord en geven we tips.

Max. 30 pers.

1.3 Veilig Online, vormingsaanbod voor ouders

Michael Op de Beeck en Astrid Van Roy – Gezinsbond

Veilig Online is een vormingsaanbod voor ouders over het omgaan met online media in het gezin.

Het bestaat uit 5 thema's: 'Internet en privacy', 'Gamen', 'Sociale media', 'Online relaties en seksualiteit' en 'Cyberpesten'. De vormingsprogramma's werden aangemaakt met de inbreng van kansengroepen. De inhoud wordt gebracht met veel getuigenissen van kinderen, jongeren, ouders en experts. De deelnemers kunnen meedoen aan een quiz, stellingen bespreken,... Ze krijgen hierbij heel wat praktische tips voor de opvoeding thuis.

Max. 35 pers.

1.4 Kaap: Ouderbetrokkenheid verhogen via Nederlandse les

Leen Prims – Centrum voor Basiseducatie Open School Antwerpen

Kaap is een samenwerking tussen verschillende partners waarbij op een zeer functionele manier Nederlandse les wordt gegeven aan ouders op de school van de kinderen zelf. 

Nederlandse les is voor ons ook een manier om de ouderbetrokkenheid te verhogen en de ouders vertrouwd te maken met de school en alles wat daarmee samenhangt. Deze workshop is een korte kennismaking met dit project.

Max. 30 pers. 

1.5 MO opvoeden: "Ouders en School"

Anne Boonen – Centrum voor Basiseducatie Kempen

Cursus MO Opvoeden (30u = 10 weken à 3u/week): ouderbetrokkenheid verhogen en opvoedingsondersteuning aanbieden waar nodig. We leggen de focus op ouders van kinderen met dezelfde leeftijd (3e kleuterklas – 1ste leerjaar). We werven specifiek bij laaggeschoolde, kansarme of allochtone ouders en ouders die nood hebben aan opvoedingsondersteuning of die moeilijkheden ondervinden bij het begeleiden van hun kind met de schooltaken.

De onderwerpen worden, in overleg met de school én met de deelnemende ouders, speciaal afgestemd op de inhoud van de leerstof van kinderen.

Max. 15 pers.

1.6 Oefenkans Nederlands voor en door ouders

Isabelle Ceuppens, Ann Staes en Mark Pauwels- GO! ouders - KOOGO – VCOV

Wil je ouderwerking graag inzetten op meer ouderbetrokkenheid? Wil je beter communiceren met anderstalige ouders? Dat kan met de 26 methodieken en bijhorend materiaal uit de map Oefenkans Nederlands. Eerst krijg je een korte uiteenzetting over het project en daarna ga je zelf aan de slag met het materiaal.

Max. 30 pers.

1.7 Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag

Veerle Platteau - Centrum voor Basiseducatie Open School Antwerpen

Onze samenleving wordt in sneltempo steeds digitaler. Als ouder word je verondersteld je kinderen in deze digitale wereld te beschermen en wegwijs te maken. De ervaring leert ons echter dat dit voor een laaggeletterde ouder verre van evident is.

Centrum Basiseducatie Antwerpen ontwikkelde daarom, met steun van de Koning Boudewijnstichting, een kant en klaar lessenpakket voor de leerkrachten van de oudergroepen binnen Centrum Basiseducatie (KAAP en Taalbubbels +).

Het doel van dit pakket is tweeledig. Enerzijds voorzien we tools voor ouders om samen met hun kind(eren) de digitale wereld te verkennen en ze zo hierin samen een vertrouwensband te laten opbouwen. We bieden de ouders eveneens ondersteuning bij het begeleiden van het leerproces van hun kind(eren) en bij de digitale communicatie tussen school en ouder. Anderzijds maken de laaggeletterde ouders kennis met websites en apps die hen een breder beeld geven van o.a. vrijetijdsmogelijkheden voor hun kinderen.

Graag stellen we dit pakket en de ervaringen en resultaten van het project van de Koning Boudewijnstichting aan jou voor.

Max. 20 pers.

1.8 Laaggeletterde ouders versterken met het gedeelde materiaal op KlasCement

Tina Van de Wauwer, KlasCement

In deze workshop krijg je tips en tricks om snel het juiste materiaal te vinden op KlasCement door filters te gebruiken, jouw favorieten op te slaan en in mappen te bewaren. Welke communicatiehulpmiddelen zijn er voorhanden? Waar vind je rechtenvrije afbeeldingen en pictogrammen? Misschien wil je zelf wel goede praktijken delen?

Max. 35 pers.Presentaties ronde 2 – 11.30 uur

2.1 Smartschool (ea.), een kluwen voor onze laaggeletterde ouders

Elise De Coene – Centrum voor Basiseducatie Leerpunt ZOVL

Heb jij ook zo'n kindje in je klas dat zelden in orde is? Ligt de reservezwemzak al klaar op voorhand? Breng je zelf een paar extra themaboeken mee?

Wat als..... het nu ligt aan mama of papa die de toegangspoort naar smartschool niet kan vinden? Niet weet hoe hij of zij dit platform moet lezen? Of gewoon niet met een agenda kan werken?

Een voorstelling (met tips & tricks) van een smartschool-project bij de vierdewereldgroep Mensen voor Mensen en bij enkele scholen uit de buurt.

Max. 50 pers.

2.2 Iedereen mee met het ABC

Sofie Coenen en Iris Van Schoorisse - PBD GO! en GO! Ouders

Hoe communiceer je met laaggeletterde ouders, anders- of meertalige ouders, of met een combinatie van laaggeletterde en anderstalige ouders? 
Hoe kan je op school helder communiceren wanneer je school een multiculturele meertalige context heeft? 
Hoe betrek je meertalige en laaggeletterde ouders bij de school?

Op deze en andere vragen over communicatie met laaggeletterde en meertalige ouders formuleren we samen een antwoord en geven we tips.

Max. 30 pers.

2.3 Veilig Online, vormingsaanbod voor ouders

Michael Op de Beeck en Astrid Van Roy – Gezinsbond

Veilig Online is een vormingsaanbod voor ouders over het omgaan met online media in het gezin.

Het bestaat uit 5 thema's: 'Internet en privacy', 'Gamen', 'Sociale media', 'Online relaties en seksualiteit' en 'Cyberpesten'. De vormingsprogramma's werden aangemaakt met de inbreng van kansengroepen. De inhoud wordt gebracht met veel getuigenissen van kinderen, jongeren, ouders en experts. De deelnemers kunnen meedoen aan een quiz, stellingen bespreken,... Ze krijgen hierbij heel wat praktische tips voor de opvoeding thuis.

Max. 35 pers.

2.4 Kaap: Ouderbetrokkenheid verhogen via Nederlandse les

Leen Prims – Centrum voor Basiseducatie Open School Antwerpen

Kaap is een samenwerking tussen verschillende partners waarbij op een zeer functionele manier Nederlandse les wordt gegeven aan ouders op de school van de kinderen zelf. 

Nederlandse les is voor ons ook een manier om de ouderbetrokkenheid te verhogen en de ouders vertrouwd te maken met de school en alles wat daarmee samenhangt. Deze workshop is een korte kennismaking met dit project.

Max. 30 pers. 

2.5 MO opvoeden: "Ouders en School"

Anne Boonen – Centrum voor Basiseducatie Kempen

Cursus MO Opvoeden (30u = 10 weken à 3u/week): ouderbetrokkenheid verhogen en opvoedingsondersteuning aanbieden waar nodig. We leggen de focus op ouders van kinderen met dezelfde leeftijd (3e kleuterklas – 1ste leerjaar). We werven specifiek bij laaggeschoolde, kansarme of allochtone ouders en ouders die nood hebben aan opvoedingsondersteuning of die moeilijkheden ondervinden bij het begeleiden van hun kind met de schooltaken.

De onderwerpen worden, in overleg met de school én met de deelnemende ouders, speciaal afgestemd op de inhoud van de leerstof van kinderen.

Max. 15 pers.

2.6 Oefenkans Nederlands voor en door ouders

Isabelle Ceuppens, Ann Staes en Mark Pauwels- GO! ouders - KOOGO – VCOV

Wil je ouderwerking graag inzetten op meer ouderbetrokkenheid? Wil je beter communiceren met anderstalige ouders? Dat kan met de 26 methodieken en bijhorend materiaal uit de map Oefenkans Nederlands. Eerst krijg je een korte uiteenzetting over het project en daarna ga je zelf aan de slag met het materiaal.

Max. 30 pers.

2.7 Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag

Veerle Platteau - Centrum voor Basiseducatie Open School Antwerpen

Onze samenleving wordt in sneltempo steeds digitaler. Als ouder word je verondersteld je kinderen in deze digitale wereld te beschermen en wegwijs te maken. De ervaring leert ons echter dat dit voor een laaggeletterde ouder verre van evident is.

Centrum Basiseducatie Antwerpen ontwikkelde daarom, met steun van de Koning Boudewijnstichting, een kant en klaar lessenpakket voor de leerkrachten van de oudergroepen binnen Centrum Basiseducatie (KAAP en Taalbubbels +).

Het doel van dit pakket is tweeledig. Enerzijds voorzien we tools voor ouders om samen met hun kind(eren) de digitale wereld te verkennen en ze zo hierin samen een vertrouwensband te laten opbouwen. We bieden de ouders eveneens ondersteuning bij het begeleiden van het leerproces van hun kind(eren) en bij de digitale communicatie tussen school en ouder. Anderzijds maken de laaggeletterde ouders kennis met websites en apps die hen een breder beeld geven van o.a. vrijetijdsmogelijkheden voor hun kinderen.

Graag stellen we dit pakket en de ervaringen en resultaten van het project van de Koning Boudewijnstichting aan jou voor.

Max. 20 pers.

2.8 Laaggeletterde ouders versterken met het gedeelde materiaal op KlasCement

Tina Van de Wauwer, KlasCement

In deze workshop krijg je tips en tricks om snel het juiste materiaal te vinden op KlasCement door filters te gebruiken, jouw favorieten op te slaan en in mappen te bewaren. Welke communicatiehulpmiddelen zijn er voorhanden? Waar vind je rechtenvrije afbeeldingen en pictogrammen? Misschien wil je zelf wel goede praktijken delen?

Max. 35 pers.
Digitale mediaopvoeding anno 2020 – 13 uur

Davy Nijs, @Mediapedagoog en UC Leuven-Limburg

Digitale media spelen een steeds grotere rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kansen en risico’s lijken hierbij hand in hand te gaan. Omgaan met digitale media dient een plaats te hebben in de opvoeding. Als ouder en opvoeder moet je inzetten op bewustmaking en begeleiding. Dit doe je door een evenwicht te zoeken in ‘sturen’ en ‘verbinden’. 

Mediaopvoeding gebeurt best binnen een liefdevolle relatie waarbij regels gehanteerd worden die passen bij de ontwikkeling van het kind. Enkel zo zullen kinderen en jongeren leren zelfstandig om te gaan met mediagebruik. Soms zijn ouders en opvoeders hierin onzeker. Wat moet je hierover weten en wat zou je ouders mee kunnen geven? Dat kom je tijdens deze lezing te weten.Workshops – 14 uur

Ws 1 Bereik alle ouders met duidelijke teksten

Katrien Janssens – Wablieft

Ouders in een school lijken een moeilijke doelgroep wanneer je teksten schrijft. Sommigen zijn hoogopgeleid, sommigen zijn laaggeletterd of anderstalig. In deze workshop krijg je tips voor duidelijke teksten, die alle ouders aanspreken.

Max. 16 pers.

Ws 2 Media Opvoeding C@fe

Kenneth Schenning – LINC vzw

C@fe LINC is de plaats waar je met jouw mediawijze opvoedingsvragen terecht kan. Niemand kent alle antwoorden en daarom ga je in deze interactieve sessie met elkaar in gesprek over mediawijze opvoedingsthema´s. Welke regels heb jij over smartphonegebruik? Hoe ga je om met games? Met sexting? De sessie eindigt met een korte reflectie over hoe je zelf een C@fe voor ouders, collega´s of een andere doelgroep organiseert.

Max. 20 pers.

Ws 3 Welkom in de klas (ouderbetrokkenheid en taalstimulering)

Ine Meersman en Rein Callewaert – Centra voor Basiseducatie Brusselleer

Welkom in de Klas werd opgestart binnen het scholenproject van het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer. Ouders doen wekelijks een korte taalstimulerende activiteit in de thuistaal samen met hun kind in de kleuterklas. Daarmee verhogen we niet alleen de betrokkenheid van de ouders bij het klasgebeuren, maar ook die van de leerkrachten ten opzichte van de ouders. Tijdens deze workshop kom je alles te weten over de methodiek, de praktische aanpak en de mogelijke valkuilen. We gaan daarna zelf aan de slag met inspirerende voorbeelden.

Max. 20 pers. 

Ws 4 Tijd voor geletterdheid – Beleidstool

Yana Baetens – Mediawijs

We laten jullie kennismaken met de beleidstool "tijd voor geletterdheid", deze heeft als doel om op je school op een gestructureerde manier in te zetten op geletterdheid. De tool vertrekt van wat jullie in de school al doen rond dit thema en vult verder aan met mogelijke pistes om het beleid uit te breiden en gedragen te krijgen.

Max. 20 pers.

Ws 5 MediaNest - (groot)ouders ondersteunen in mediaopvoeding

Bert Pieters – Mediawijs

Opvoeden in digitale tijden brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor (groot)ouders. Op de website MediaNest.be verschenen de voorbije jaren tal van tools (artikels, affiches, games, filmpjes, conversatiestarters ...) om hen daarbij te helpen. In deze sessie laten we je de verschillende tools ontdekken en bekijken we samen hoe die ingezet kunnen worden in jouw praktijk.

Max. 25 pers.

Ws 6 Waarom mijn ouders zagen over mijn schermgebruik

Wouter De Meester – Digisaurus

Thuis hebben we veel ruzie over schermpjes. Mijn ouders vinden al die sociale media maar dikke zever. Ik vertel liever niks aan mijn ouders over wat ik online doe, want dan zouden ze mijn schermpje zeker afnemen. 

Jongeren krijgen gemiddeld rond hun 11de verjaardag hun eerste smartphone. In veel gezinnen is dit het begin van een heel lange strijd om dat schermgebruik een plaats te geven in het gezin. 

Hoe kunnen ouders op een constructieve manier met hun kinderen in gesprek gaan over schermpjes? Hoe werk je toe naar die eerste smartphone? Waar loopt het wel eens fout? Op basis van hun vele gesprekken met ouders en kinderen geeft Digisaurus je een goed beeld over de wederzijdse bezorgdheden en biedt heel wat handvaten om zowel in dialoog te gaan met kinderen áls om grenzen te stellen.

Max. 35 pers.

Ws 7 MediaNest Pretch@t: praten over mediagebruik in het gezin

Karen Linten – Mediawijs

Voor veel ouders blijft dat intensieve mediagebruik van de kinderen een raadsel: wat trekt hen daar precies in aan? Dat maakt het niet altijd makkelijk om thuis te praten over mediagebruik, afspraken over schermtijd, fijne en minder fijne ervaringen online ...

In deze actieve sessie ontdek je de MediaNest Pretchat, een conversatiestarter die ouders helpt om op een leuke manier nieuwe tools te ontdekken én met hun kinderen het gesprek aan te gaan.

Max. 30 pers.

Ws 8 De school, mijn kind en ik - Samen met CBE ouderbetrokkenheid verhogen op school

Barbara Bijnens – Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde

Niet elke ouder is vertrouwd met onze Vlaamse schoolcultuur, en ook niet iedereen spreekt en begrijpt onze taal. Met de schoolprojecten van Basiseducatie willen wij hier verandering in brengen. Wekelijks brengen we anderstalige laaggeletterde ouders in de basisschool samen om hen te stimuleren in hun ouderrol, hun betrokkenheid op het schoolgebeuren te verhogen en om aan taalondersteuning te doen. Hoe we dit in de praktijk doen, vertellen we je tijdens deze workshop.

Max. 20 pers.

Ws 9 1,2,3 digit: Ga zelf aan de slag met lesmateriaal!

Marieken Dewitte – WeTechCare

De wereld digitaliseert. We moeten meer en meer (administratieve) zaken online doen en dat is niet voor iedereen evident. Een webformulier invullen voor een schoolactiviteit, een mail sturen naar een leerkracht,.. het zijn maar een paar voorbeelden waarmee ouders te maken krijgen. 

123digit.be biedt leraren, digitale helpers,,.. gratis pedagogisch ondersteunend materiaal waarmee je iemand digitaal in groep, individueel of zelfstandig op weg kan zetten. Zowel op de computer als op de tablet of smartphone.

In deze sessie overlopen we samen het nieuwe platform 123digit.be: we doorlopen een competentietool, inspireren je met onze workshopfiches en ontdekken wat voor interactieve oefeningen er bestaan om samen met je groep aan de slag te gaan.

Max. 30 pers.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Horizontaal Beleid
Lokaal 3C02
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Andy Thoelen (andy.thoelen@ond.vlaanderen.be)
en Sara Jaminé (sara.jamine@vocvo.be) (organisatoren)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over deze studiedag kan je contact opnemen met: sara.jamine@vocvo.be 

Voor vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met: andy.Thoelen@ond.vlaanderen.be