Inschrijven

Spiegeldag 2021 - online via Hopin

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Toelichting en reflectie Onderwijsspiegel 2021 – 1 april 2021, Brussel

Naar jaarlijkse gewoonte rapporteert de onderwijsinspectie in de Onderwijsspiegel over haar werkzaamheden van het voorbije schooljaar. Op de ‘Spiegeldag’ van 1 april 2021 geeft de onderwijsinspectie toelichting bij het jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 en laat ze verschillende stakeholders reflecteren en in gesprek gaan over de resultaten.

In de voormiddag geeft de onderwijsinspectie kort uitleg over de belangrijkste vaststellingen uit de doorlichtingen in het basis-, het secundair en het buitengewoon onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Ook de beide thematische onderzoeken komen bondig aan bod: de impact van de coronacrisis op het Vlaamse onderwijs en welbevinden op school. 

De voormiddag eindigt met een reflectiemoment: drie onderwijsexperts geven in tien minuten hun 'eigen-wijze' kijk op de bevindingen van de onderwijsinspectie.

In de namiddag geven onderwijsinspecteurs extra toelichting bij de resultaten van de doorlichtingen en de verschillende onderzoeken. Kies welke infosessies je wil volgen. 

Schrijf je in en laat je inspireren door gevarieerde en boeiende presentaties, sprekers en infosessies!

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op donderdag 1 april 2021, van 10 uur tot 16:45 uur.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie
De studiedag vindt plaats via het online-platform Hopin.

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan tot uiterlijk 29 maart 2021 tot 17 uur en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma


 • Uur
  Activiteit/thema/spreker
  10u. – 10u10u
  Inleiding door Lieven Viaene, inspecteur-generaal Onderwijsinspectie
  10u10 - 10u55
  De Onderwijsspiegel in vogelvlucht (schooljaar 2019-2020) door Bieke De Fraine
  10u55 - 11u05
  Pauze
  11u05 - 11u40
  3 X 10’: drie onderwijsexperts reflecteren over de Onderwijsspiegel 2021

  - Prof. dr. Jan Vanhoof (UA)
  - Inspecteur-generaal Alida Oppers van de Inspectie Onderwijs Nederland
  - Prof. dr. Mieke Van Herreweghe (Ugent)

  11u40 - 11u50
  Slotwoord door Lieven Viaene, inspecteur-generaal Onderwijsinspectie
  11u50 - 13u30
  Lunchpauze 
  13u30u - 14u15
  Eerste ronde workshops
  14u15 - 14u25
  PAUZE
  14u25 - 15u00
  Tweede ronde workshops
  15u00 - 15u10
  PAUZE
  15u10 - 15u45
  Derde ronde workshops
  15u45 - 15u55
  PAUZE
  15u55 - 16u45
  Vierde ronde workshops

  Workshops in de namiddag: 

  SESSIE: EERSTE RONDE (13u30 - 14u15)

  Wat na corona? Wat hebben we geleerd? Wat heeft het onderwijs nodig? Focus op inhalen leerachterstand

  Voorzitter: Els Vermeire
  Sprekers: Els Vermeire (OI), Andreas Schleicher (OESO), Lotje De Spiegeleer (GO!), Vicky De Windt (POV), Koen Boeve (POV), Ria Van Huffel (Kath.Ond.Vla.), Hans Laureyn (OVSG) en Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens

  - Voorstelling artikel corona uit OS 21 als insteek door Els Vermeire (10’)
  - Keynote door Andreas Schleicher (OESO) (15’)
  - Debat (20’) met Lotje De Spiegeleer (GO!), Vicky De Windt (POV), Koen Boeve (POV), Ria Van Huffel (Kath.Ond.Vla.), Hans Laureyn (OVSG) en Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens over hun inzichten (lessons learned) o.l.v. Els Vermeire


  WORKSHOPS: TWEEDE RONDE (14u25 - 15u00)
  Doorlichtingen in het basisonderwijs door Lieve Verheyden en Wendy Franquet  (Onderwijsinspectie) (35’) 
  Tussen september 2019 en maart 2020 werden 201 basisscholen doorgelicht. In deze sessie gaan we dieper in op wat we kunnen leren uit die doorlichtingen over de kwaliteitsontwikkeling in de basisscholen en de onderwijsleerpraktijk in het kleuteronderwijs en in de leergebieden wiskunde, Nederlands, Frans, muzische vorming en mens & maatschappij. 

  Doorlichtingen in het DKO door Elise Simoens en Hilde Quix (Onderwijsinspectie) (35’) 
  De voorbije twee schooljaren (2018-2019 en 2019-2020) werden in totaal 30 academies doorgelicht. Deze sessie verduidelijkt wat de sterke punten en de werkpunten zijn van de academies op vlak van kwaliteitsontwikkeling. Ook de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk in de verschillende domeinen komt aan bod. 

  Doorlichtingen in het buitengewoon onderwijs door Katja Petry en het team buo (Onderwijsinspectie)  (35’)
  Tussen september 2019 en maart 2020 werden 16 scholen voor buitengewoon basisonderwijs en 15 scholen voor buitengewoon secundair onderwijs doorgelicht. 
  In deze sessie bespreken we welke adviezen deze scholen kregen, hoe het gesteld is met de kwaliteitsontwikkeling en met de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk.

  Doorlichtingen in het secundair onderwijs door Marjan Meulewaeter, Bieke De Fraine, Sylvie De Keukelaere, Olivier Douvere, Erwin Huybreghts, Bart Lamote, Vera Timmers  (Onderwijsinspectie) (60’) en Hans Maricou.
  Tussen september 2019 en maart 2020 werden 76 scholen voor secundair onderwijs doorgelicht. In deze sessie bespreken we welke adviezen deze scholen kregen, hoe het gesteld is met de kwaliteitsontwikkeling en met de onderwijsleerpraktijk in de brede waaier van onderwijsvormen, graden en vakken in het secundair onderwijs. Vervolgens maken we een bruggetje naar de huidige activiteit van de onderwijsinspectie in het werkveld via ondersteunende bezoeken. We geven een bondige duiding bij de ondersteunende bezoeken onderwijsleerpraktijk secundair onderwijs: eindtermen STEM, eindtermen basisgeletterdheid en duaal.  

  WORKSHOPS: DERDE RONDE (15u10 - 15u45)
  Doorlichtingen in het secundair onderwijs vervolg (tot 15u25)

  Doorlichtingen in het clb door Katja Petry en het team clb (Onderwijsinspectie) (35’)
  De voorbije twee schooljaren (2018-2019 en 2019-2020) werden in totaal  17 centra doorgelicht. Deze sessie verduidelijkt wat de sterke punten en de werkpunten zijn van de centra op vlak van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteit van de dienstverlening.

  Vinger aan de pols van het gewoon basisonderwijs in de eerste coronagolf (voorjaar ‘20) door Els Ver Eecke en Lieve Verheyden (Onderwijsinspectie) (OI) (20’)
  Toen de eerste coronagolf (lente van 2020) ons land overspoelde, bleef ook het gewoon basisonderwijs niet gespaard. Verschillende fases met maatregelen volgden elkaar op: van afstandsonderwijs over gedeeltelijk live aanbod tot een volledige en coronaveilige heropening. De Vlaamse onderwijsinspectie slaagde er tijdens die periode in om de vinger aan de pols te houden van hoe het Vlaamse basisonderwijs de coronamaatregelen beleefde. In deze presentatie lichten we de vaststellingen van de inspectie tijdens deze bijzondere opdracht nader toe. We ronden de voorstelling af met een korte toelichting bij onze huidige activiteiten, nl. de ondersteunende bezoeken. 

  WORKSHOPS: VIERDE RONDE (15u55 - 16u45)
  Welbevinden op school: 

  Sprekers: Leen Helsen, Inge Van Trimpont (ISC), Karolien Bouchet (VCOV), Hannelore Lambrighs (OVSG) en student

  - Artikel welbevinden uit OS 21 als insteek door Leen Helsen (10’)
  - Keynote door prof. dr. Guy Bosmans (15’)
  - Debat met Inge Van Trimpont (ISC), Karolien Bouchet (VCOV), Hannelore Lambrighs (OVSG), Timothy Van Raemdonck (Coördinator GO! Ouders) en student VSK (25’) onder leiding van Katja Petry

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Onderwijsinspectie
Koning Albert II-laan 15 (2A38)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Leentje Jult
e-mail : leentje.jult@onderwijsinspectie.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de Spiegeldag en je inschrijving kan je contact opnemen met Leentje Jult, leentje.jult@onderwijsinspectie.be

Voor technische ondersteuning bij de conferentietool Hopin kan je mailen naar katrien.bernaerts@ond.vlaanderen.be