Inschrijven

Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Inschrijven kan van 05/09/2022 om 10:00 tot 06/10/2022 om 16:00.

Startpagina

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs.

De federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen  te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden en dienen opgeleid te worden. Daarvoor verwijzen wij je naar de codex over het welzijn op het werk, boek 1, titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om kennis en vaardigheden te verwerven. 

De opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs zal bestaan uit verschillende onderdelen, die door de Federale overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is ingedeeld in 4 modules:

1) Een module van een halve dag (minstens 3 uur) over het wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon.
2) Een module van een halve dag (minstens 3 uur) over de psychosociale risico’s op het werk.
3) Een module van een dag (minstens 6 uur) over de psychosociale interventie: gesprekstechnieken.
4) Een module van drie dagen (minstens 18 uur) over de psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties.

De opleider biedt die 4 modules aan verspreid over in totaal 5 volledige opleidingsdagen. 

Om te voldoen aan de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, boek 1, titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, dient u deze vijf opleidingsdagen te volgen.

Je kan je enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk om na de inschrijving van data te wisselen. Bij ziekte dien je een doktersattest op te sturen.

Het maximum aantal deelnemers per sessie is 20. 

Er kan zich maximaal één persoon per instellingsnummer inschrijven. Meerdere inschrijvingen per school of centrum zullen niet worden aanvaard. 

Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, betekent inschrijven ook engageren. Indien je toch verhinderd bent gelieve je uit te schrijven via de link in de bevestigingsmail.

De opleiding is niet bestemd voor personen die volgens de federale welzijnswetgeving de functie van vertrouwenspersoon niet kunnen uitoefenen. Uitgesloten zijn:

• de werkgever- of werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk (of andere lokale onderhandelingscomités);
• de kandidaten voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden;
• de vakbondsafgevaardigden;
• het leidinggevend personeel;
• de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Praktische informatie

Datum en uur

Een opleiding bestaat uit telkens vijf dagen, telkens van 9u30 tot 16u00.

Groep 1:

op dinsdag 4/10/2022, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op dinsdag 11/10/2022, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op dinsdag 25/10/2022, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op maandag 14/11/2022, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op dinsdag 29/11/2022, Consciencegebouw, lokaal 1A04

Groep 2

op donderdag 6/10/2022, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op donderdag 13/10/2022, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op donderdag 27/10/2022, Consciencegebouw, lokaal 1C06
op donderdag 17/11/2022, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op donderdag 1/12/2022, Consciencegebouw, lokaal 1A04

Locatie

De opleidingen vinden plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven kan tot de lijst is volgeboekt en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.
Wie zich inschrijft, engageert zich om ook effectief deel te nemen. De vraag naar de gratis opleidingen is immers heel groot. 
Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen. Bij ziekte heb je een doktersattest nodig.

Programma

Groep 1:

Datum Uur Lokaal
4 oktober 2022 9u30-16u00 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
11 oktober 2022
9u30-16u00 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
25 oktober 2022
9u30-16u00 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
14 november 2022
9u30-16u00 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
29 november 2022
9u30-16u00 Lokaal 1A04
Consciencegebouw

Groep 2:

Datum Uur Lokaal
6 oktober 2022
9u30-16u00 Lokaal 1A04 
Consciencegebouw
13 oktober 2022
9u30-16u00 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
27 oktober 2022
9u30-16u00 Lokaal 1C06
Consciencegebouw
17 november 2022
9u30-16u00 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
1 december 2022
9u30-16u00 Lokaal 1A04
Consciencegebouw

De modules beginnen om 9u30 en eindigen om 16u00. 

Tijdens de pauze is er koffie/water en spuitwater voorzien.
Tijdens de middagpauze kan je een broodje/maaltijd kopen in het restaurant van het Hendrik Consciencegebouw. Je kan ook je eigen lunch meebrengen. 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming – Afdeling Beleid Onderwijs Personeel
Koning Albert II-laan 15 3c
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Liesbeth Roels
liesbeth.roels@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de “Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs” kan je contact opnemen met:

Marleen De Plancke
marleen.deplancke@ond.vlaanderen.be