Inschrijven

Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Er zijn geen beschikbare plaatsen meer.

Startpagina

Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2020-2021 6 supervisies voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Tijdens de supervisies zal naast het uitwisselen van ervaringen met andere vertrouwenspersonen ook dieper ingegaan worden op de thema’s: 

  • Zelfzorg voor vertrouwenspersonen
  • Versterken van veerkracht in onzekere tijden  

Volgens de federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk kunnen werkgevers één of meerdere personeelsleden aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens één keer per jaar bijscholing volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases. Dat gebeurt onder begeleiding van een facilitator.

Doelgroep van de supervisies 
Vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen (personen die de functie al uitoefenen).

Organisatie 
De supervisies vinden online plaats op verschillende data. Ze zijn gratis. Elke supervisie is beperkt tot maximum 12 deelnemers. 

Wie zich inschrijft, engageert zich om ook deel te nemen aan een kort  gesprek van ongeveer 15 minuten, aansluitend op de supervisie. Dat gesprek peilt naar hoe je je rol als vertrouwenspersoon in het onderwijs ervaart. 

Je kan je maar voor 1 supervisie inschrijven. 


Praktische informatie

Datum en uur 

Een supervisie bestaat uit 1 online sessie van een volledige dag

Groep 1:
Maandag 19 april 2021, online sessie van 9.30 tot 16 uur.

Groep 2:
Dinsdag 20 april 2021, online sessie van 9.30 tot 16 uur.

Groep 3:
Vrijdag 07 mei 2021, online sessie van 9.30 tot 16 uur.

Groep 4:
Donderdag 20 mei 2021, online sessie van 9.30 tot 16 uur.

Groep 5:
Vrijdag 21 mei 2021, online sessie van 9.30 tot 16 uur.

Groep 6:
Dinsdag 25 mei 2021, online sessie van 9.30 tot 16 uur.

Locatie 

De supervisies vinden online plaats op verschillende data. 

Inschrijven 

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Wie zich inschrijft, engageert zich om ook deel te nemen aan een kort  gesprek van ongeveer 15 minuten, aansluitend op de supervisie. Dat gesprek peilt naar hoe je je rol als vertrouwenspersoon in het onderwijs ervaart. 

Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven kan tot de lijst is volgeboekt en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.
Wie zich inschrijft, engageert zich om ook effectief deel te nemen. De vraag naar de gratis supervisies is heel groot. 

Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen. 

Programma

Een supervisie bestaat uit 1 online sessie van een volledige dag.

Dagindeling:

9.30 tot 10.20 uur: Check-in eigen veerkracht en leidraad gesprekken Covid 19 en psycho-educatie
10.25 tot 11.20 uur: Casusbespreking deel 1
11.35 tot 12.25 uur: Casusbespreking deel 2

MIDDAGPAUZE

13.10 tot 14 uur: 5 domeinen van zelfzorg met reflectieoefeningen per domein
14.05 tot 14.55 uur: 5 domeinen van zelfzorg met reflectieoefeningen per domein
15.05 tot 15.45 uur: Reload gesprekken veerkracht aan de hand van het werkboekje veerkracht
15.45 tot 16 uur: Peilen naar ervaringen als vertrouwenspersoon in onderwijs door het Departement Onderwijs en Vorming.

Groep 1:

Datum
Uur
Locatie
19 april 2021
9.30 tot 16 uur
Online sessie

Groep 2:

Datum
Uur
Locatie
20 april 2021
9.30 tot 16 uur
Online sessie

Groep 3:

Datum
Uur
Locatie
07 mei 2021
9.30-16 uur
Online sessie

Groep 4:

Datum
Uur
Locatie
20 mei 2021
9.30 tot 16 uur
Online sessie

Groep 5:

Datum
Uur
Locatie
21 mei 2021
9.30 tot16 uur
Online sessie

Groep 6:

Datum
Uur
Locatie
25 mei 2021
9.30 tot 16 uur
Online sessie


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs - Afdeling Beleid Onderwijs Personeel
Koning Albert II-laan 15  3c
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Liesbeth Roels
liesbeth.roels@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de “Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs” kan je contact opnemen met:

Marleen De Plancke
marleen.deplancke@ond.vlaanderen.be