Inschrijven

Supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk voor schoolbesturen en schoolleiders

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Elke onderwijsinstelling moet volgens de federale welzijnswetgeving een beleid voeren dat psychosociale risico’s op het werk zoals stress, burn-out en ongewenst gedrag identificeert, voorkomt en indien nodig inperkt. Het Departement Onderwijs en Vorming wil schoolbesturen en schoolleiders ondersteunen bij deze opdracht. Daarom organiseert ze voor de 2de maal een supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk.

Tijdens dit traject word je als schoolleider of bestuurder stapsgewijs begeleid bij het uitwerken van een psychosociaal welzijnsbeleid op maat van je school. 
De opleiding vertrekt vanuit de concrete ervaring van de deelnemers en bouwt hierop voort vanuit een interactief werkmodel. Theorie, praktijk, oefeningen en interactie met de andere deelnemers wisselen elkaar af. 
Na elke sessie krijg je opdrachten mee waardoor je stap per stap tot een uitgewerkt welzijnsbeleid komt. 
Enkele maanden na het traject vindt een terugkommoment plaats waarop de implementatie van het uitgewerkte beleidsplan in de school verder wordt besproken en verfijnd kan worden.

Het is een intensief maar praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd traject. Neem je deel, dan verbind je je tot een actieve en open houding, inzet en engagement. 

Het traject wordt begeleid door een extern expert. Deelname is gratis. 

Praktische informatie

Organisatie
Om een optimale groepsdynamiek en ‘social distancing’ in het kader van corona te garanderen, is het aantal deelnemers beperkt tot 12 personen.  

De supervisies zullen plaatsvinden in homogeen samengestelde leerteams bestaande uit:
Schoolbestuurders/schoolleiders met weinig of geen ervaring op het vlak van welzijnsbeleid. 
Schoolbestuurders/schoolleiders met al enige ervaring op het vlak van welzijnsbeleid (die bijvoorbeeld al een welzijnsbevraging en/of psychosociale risicoanalyse hebben uitgevoerd)

Schoolleiders en bestuurders die zich kandidaat stellen, kunnen een 2de persoon van hun school inschrijven als partner in het traject.

Inschrijven en engagement deelnemers
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Voorwaarde om deel te kunnen nemen, is dat je akkoord gaat om eventuele goede praktijkvoorbeelden die tijdens het traject ontwikkeld worden, te delen met het Departement Onderwijs en Vorming. Je wordt hiervoor niet vergoed. Je geeft het Departement Onderwijs en Vorming de toestemming om die praktijkvoorbeelden met het hele onderwijsveld te delen via haar communicatiekanalen en tijdens de evenementen die ze organiseert. 

Om de beginsituatie en noden van de deelnemers goed te kunnen inschatten,  vragen we je om bij je inschrijving een beknopte motivatietekst toe te voegen met:
Wat je onderwijsinstelling momenteel doet op het vlak van psychosociaal welzijn (jouw ervaringen)
Wat je doelstellingen zijn
Wat je precies verwacht van dit supervisietraject 
Wat jouw motivatie is om deel te nemen

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier. Wie zich inschrijft, engageert zich om ook effectief deel te nemen. De vraag naar de gratis opleidingen is immers heel groot. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 12 deelnemers per groep. Inschrijven kan tot en met 27 oktober. 
Je wordt ten laatste op 30 oktober per mail op de hoogte gebracht of je inschrijving werd weerhouden. 

Maximaal één inschrijving per school. 

Datum en uur

Een supervisietraject bestaat telkens uit 4 sessies van een halve dag en 1 terugkommoment van een halve dag, telkens van 9u30 tot 12u30.

De supervisies zullen plaatsvinden in homogeen samengestelde leerteams bestaande uit:
Schoolbestuurders/schoolleiders met weinig of geen ervaring op het vlak van welzijnsbeleid. 
Schoolbestuurders/schoolleiders met al enige ervaring op het vlak van welzijnsbeleid (die bijvoorbeeld al een welzijnsbevraging en/of psychosociale risicoanalyse hebben uitgevoerd) 

Groep 1: is voorbehouden voor schoolbesturen en schoolleiders met weinig of geen ervaring op het vlak van welzijnsbeleid. De sessies gaan door op:

op donderdag 12/11/2020, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op maandag 11/01/2021, Consciencegebouw, lokaal 1B03
op maandag 22/02/2021, Consciencegebouw, lokaal 1B03
op maandag 26/04/2021, Consciencegebouw, lokaal 1B03
Terugkommoment op maandag 27/09/2021, Consciencegebouw, lokaal 1A04

Groep 2: is voorbehouden voor schoolbesturen en schoolleiders met al enige ervaring op het vlak van welzijnsbeleid. De sessies gaan door op:

op maandag 16/11/2020, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op dinsdag 12/01/2021, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op dinsdag 23/02/2021, Consciencegebouw, lokaal 1A04
op dinsdag 27/04/2021, Consciencegebouw, lokaal 1A04
Terugkommoment op dinsdag 28/09/2021, Consciencegebouw, lokaal 1A04

Locatie

De opleidingen vinden plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel.

Hendrik Consciencegebouw

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/facilitair-management/huisvesting/van-en-naar-het-hendrik-consciencegebouw

Programma

Groep 1:

Datum Uur Lokaal
12 november 2020 9u30-12u30 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
11 januari 2021 9u30-12u30 Lokaal 1B03
Consciencegebouw
22 februari 2021 9u30-12u30 Lokaal 1B03
Consciencegebouw
26 april 2021 9u30-12u30 Lokaal 1B03
Consciencegebouw
Terugkommoment op maandag 27/09/2021 9u30-12u30 lokaal 1A04
Consciencegebouw

Groep 2:

Datum Uur Lokaal
16 november 2020 9u30-12u30 Lokaal 1A04 
Consciencegebouw
12 januari 2021 9u30-12u30 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
23 februari 2021 9u30-12u30 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
27 april 2021 9u30-12u30 Lokaal 1A04
Consciencegebouw
Terugkommoment op dinsdag 28/09/2021 9u30-12u30 Lokaal 1A04
Consciencegebouw

 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs
Afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II-laan 15  
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Liesbeth Roels
liesbeth.roels@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor praktische vragen over het “Supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk voor schoolbesturen en schoolleiders” kan je contact opnemen met:

Marleen De Plancke
marleen.deplancke@ond.vlaanderen.be

Voor inhoudelijke vragen over het “Supervisietraject psychosociaal welzijn op het werk voor schoolbesturen en schoolleiders” kan je contact opnemen met:

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Liesbeth Roels
liesbeth.roels@ond.vlaanderen.be