Inschrijven

Spiegelnamiddag - Toelichting en reflectie Onderwijsspiegel 2020 – 28 oktober 2020-online via Hopin

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Jouw privacy

Startpagina

Omwille van de coronacrisis moesten we onze ‘Spiegeldag’ van 2 april 2020 annuleren. Nu willen we graag de draad terug opnemen en rapporteren over ons jaarverslag. In verschillende sessies zoomen we in op de doorlichtingen in het basis-, het secundair en het buitengewoon onderwijs. Daarnaast komen ook enkele thematische onderzoeken aan bod, o.a.: 

Onderzoek naar kwaliteitsvolle kleuterparticipatie
Niveaudecreet dko
3de en finale fase van de evaluatie van de vervolgschoolcoaching

Kies welke infosessies je wilt volgen. 

Schrijf je in en laat je inspireren door gevarieerde en boeiende presentaties, sprekers en infosessies!

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op woensdag 28 oktober 2020, van 13u30 tot 16u15.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie

De studiedag vindt online plaats via Hopin. 

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 23 oktober 2020 tot 17u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier. 

Programma

Uur Activiteit/thema/spreker
13u30-14u15 Eerste ronde workshops
14u15-14u30 PAUZE
14u30-15u15 Tweede ronde workshops
15u15-15u30 PAUZE
15u30-16u15 Derde ronde workshops

Workshops

WORKSHOPS: EERSTE RONDE (13u30-14u15)

Doorlichtingen in bao door Bieke De Fraine (Onderwijsinspectie) (50’) 

Vorig schooljaar kregen 333 basisscholen een doorlichtingsteam over de vloer. De onderwijsinspecteurs spraken met leraren, directie, ouders en leerlingen. Ze bestudeerden taken, toetsen, rapporten en documenten. Ze observeerden in de klassen, op de speelplaats, in de turnzaal en de refter. Al die doorlichtingen geven een genuanceerd beeld van het Vlaamse basisonderwijs: zowel de sterktes als de uitdagingen. 

Doorlichten in secundair onderwijs door Katja Petry (Onderwijsinspectie) (50’) 

Afgelopen schooljaar lichtte de onderwijsinspectie 113 scholen secundair onderwijs door. Dit betekent 113 onderzoeken kwaliteitsontwikkeling, 781 onderzoeken van de onderwijsleerpraktijk, 18 onderzoeken taalgericht onderwijs en 38 onderzoeken personeelsbeleid en professionalisering. In deze infosessie loodsen de onderwijsinspecteurs jou doorheen de resultaten van al deze onderzoeken: hoe scoorden de scholen op de verschillende ontwikkelingsschalen? Hoe komen ze al tegemoet aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK? Wat zijn (blijvende/nieuwe) werkpunten? Je komt het hier allemaal te weten.

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie: een onderzoek en een bron van inspiratie door L. Helsen en M. Chlarie (Onderwijsinspectie)  (50’) 

Sinds het jaar van de kleuter (2007-2008) staat kleuterparticipatie hoog op de onderwijsagenda. Het aandeel ingeschreven kleuters en ook de aanwezigheidsgraad van die kleuters ligt in Vlaanderen al heel hoog. Toch zijn er nog steeds kleuters die niet of onvoldoende naar school gaan, wat een negatieve impact heeft op hun verdere schoolloopbaan. In veel gevallen gaat het bovendien over kleuters uit kwetsbare gezinnen die er net baat bij hebben om op vroege leeftijd deel te nemen aan onderwijs. Met dit stimulerende en sensibiliserende onderzoek brengen we in kaart hoe scholen werken aan kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Nieuwsgierig naar de resultaten van het onderzoek? Het volledige rapport is terug te vinden op: www.onderwijsinspectie.be

Evaluatie vervolgschoolcoaching door B. Lamote en I. Synaeve (Onderwijsinspectie) (50’)

Sinds 1 september 2016 zijn de middelen voor de vervolgschoolcoaching verhoogd. Zo kunnen de vervolgschoolcoaches naast de begeleiding, ondersteuning en opvolging van ex-onthaalleerlingen (pijler 1) nu ook werken aan de expertise-overdracht en -opbouw in het vervolgonderwijs (pijler 2). De onderwijsinspectie kreeg op dat moment ook de opdracht van de Vlaamse Regering om die nieuwe regeling te evalueren. De evaluatie werd gespreid over 3 schooljaren. Na de 2 eerste fases (online bevragingen van de betrokkenen in 2017 en 2018), voerde de onderwijsinspectie in juni 2019 de 3de fase uit. De onderwijsinspectie stapte daarvoor af in de scholen en ging aan de hand van een aantal gevalstudies na hoe scholen die 2de pijler invulling geven. Tijdens deze infosessie vertrekken we met andere woorden vanuit praktijkverhalen.

Begrijpend lezen bao, Mieke Devlieger en Ingrid Ocket (Onderwijsinspectie) (50’) 

Na studies waaruit blijkt dat onze leerlingen minder goed in staat zijn om teksten te begrijpen, staat het begrijpend lezen centraal in discussies over onderwijs. De onderwijsinspectie onderzocht hoe het begrijpend leesonderwijs in de Vlaamse basisscholen vorm krijgt. De doorlichtingsteams stellen vast dat de kwaliteit van het leesonderwijs en het leesbeleid wisselend is. De inzichten in de kenmerken van effectief begrijpend leesonderwijs vinden maar moeizaam hun weg naar de klassen. In deze sessie krijgt u niet alleen een overzicht van de huidige stand van zaken, maar ook handvaten om het begrijpend lezen in de basisscholen te versterken.  

DKO-niveaudecreet door Hilde Quix en Elise Simoens (Onderwijsinspectie) (50’)

Sinds september 2018 werkt het deeltijds kunstonderwijs met een nieuwe structuur, talrijke nieuwe vakken en nieuwe onderwijsdoelen. Voor academies is het een hele uitdaging om met deze vakoverschrijdende doelen aan de slag te gaan. Hoe stemmen zij hun aanbod erop af? Hoe gidsen ze hun leerlingen doorheen dat aanbod opdat die zelfstandigheid verwerven in hun artistieke ontwikkeling? En hoe evalueren de academies of  hun leerlingen de doelen effectief bereikt hebben? Op deze en andere vragen zocht het inspectieteam deeltijds kunstonderwijs naar antwoorden in het rapport 'Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs: 1 jaar later'. 

WORKSHOPS: TWEEDE RONDE (14u30-15u15)

Doorlichtingen in bao door Bieke De Fraine (Onderwijsinspectie) (50’) 

Vorig schooljaar kregen 333 basisscholen een doorlichtingsteam over de vloer. De onderwijsinspecteurs spraken met leraren, directie, ouders en leerlingen. Ze bestudeerden taken, toetsen, rapporten en documenten. Ze observeerden in de klassen, op de speelplaats, in de turnzaal en de refter. Al die doorlichtingen geven een genuanceerd beeld van het Vlaamse basisonderwijs: zowel de sterktes als de uitdagingen. 

Doorlichten in secundair onderwijs door Katja Petry (Onderwijsinspectie) (50’)

Afgelopen schooljaar lichtte de onderwijsinspectie 113 scholen secundair onderwijs door. Dit betekent 113 onderzoeken kwaliteitsontwikkeling, 781 onderzoeken van de onderwijsleerpraktijk, 18 onderzoeken taalgericht onderwijs en 38 onderzoeken personeelsbeleid en professionalisering. In deze infosessie loodsen de onderwijsinspecteurs jou doorheen de resultaten van al deze onderzoeken: hoe scoorden de scholen op de verschillende ontwikkelingsschalen? Hoe komen ze al tegemoet aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK? Wat zijn (blijvende/nieuwe) werkpunten? Je komt het hier allemaal te weten.

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie: een onderzoek en een bron van inspiratie door L. Helsen, M. Chlarie, C. Hens en H. Reyniers (Onderwijsinspectie)  (50’) 

Sinds het jaar van de kleuter (2007-2008) staat kleuterparticipatie hoog op de onderwijsagenda. Het aandeel ingeschreven kleuters en ook de aanwezigheidsgraad van die kleuters ligt in Vlaanderen al heel hoog. Toch zijn er nog steeds kleuters die niet of onvoldoende naar school gaan, wat een negatieve impact heeft op hun verdere schoolloopbaan. In veel gevallen gaat het bovendien over kleuters uit kwetsbare gezinnen die er net baat bij hebben om op vroege leeftijd deel te nemen aan onderwijs. Met dit stimulerende en sensibiliserende onderzoek brengen we in kaart hoe scholen werken aan kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Nieuwsgierig naar de resultaten van het onderzoek? Het volledige rapport is terug te vinden op: www.onderwijsinspectie.be

Van wetenschappen de brug naar STEM aan de hand van inzichten uit de Onderwijsspiegel 2020, door Hilde Van Houte en Wim Verreycken (vakgroep Apollo)  (50’).

In deze interactieve sessie gaan we aan de hand van bevindingen uit de onderwijsspiegel na hoe de vakgroep wetenschappen aan kwaliteitsontwikkeling kan doen en onmiddellijk ook de bril van de STEM-toekomst kan opzetten. We zoomen in op onder andere de doelen die gelinkt zijn aan de wetenschappelijke vaardigheden. Welke uitdagingen zien we bij de realisatie van deze doelen en wat kunnen we hieruit leren voor het STEM-onderwijs?  

WORKSHOPS: DERDE RONDE (15u30-16u15)

Doorlichten in buitengewoon onderwijs door Katja Petry (Onderwijsinspectie)  (50’)

Afgelopen schooljaar lichtte de onderwijsinspectie 35 scholen voor buitengewoon onderwijs door. Aan de hand van ontwikkelingsschalen beoordeelden de doorlichtingsteams de verschillende onderzoeken die plaatsvinden tijdens een doorlichting. Tijdens deze infosessie kom je alles te weten over de resultaten van die onderzoeken: hoe scoort de kwaliteitsontwikkeling in het buitengewoon onderwijs? En de onderwijsleerpraktijk? Hoe staat het met het personeelsbeleid en de professionalisering in de scholen voor buitengewoon onderwijs? Welke adviezen kregen deze scholen? Wat loopt al goed, wat kan beter? 

feedback, de leerlingenevaluatie en de leereffecten. In deze infosessie is er ook ruimte voor interactie met en vragen aan de onderwijsinspecteurs. 

Begrijpend lezen bao, Mieke Devlieger en Ingrid Ocket (Onderwijsinspectie) (50’) 

Na studies waaruit blijkt dat onze leerlingen minder goed in staat zijn om teksten te begrijpen, staat het begrijpend lezen centraal in discussies over onderwijs. De onderwijsinspectie onderzocht hoe het begrijpend leesonderwijs in de Vlaamse basisscholen vorm krijgt. De doorlichtingsteams stellen vast dat de kwaliteit van het leesonderwijs en het leesbeleid wisselend is. De inzichten in de kenmerken van effectief begrijpend leesonderwijs vinden maar moeizaam hun weg naar de klassen. In deze sessie krijgt u niet alleen een overzicht van de huidige stand van zaken, maar ook handvaten om het begrijpend lezen in de basisscholen te versterken.  

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Onderwijsinspectie
Koning Albert II-laan 15 (2A38)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Leentje Jult
e-mail: leentje.jult@onderwijsinspectie.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de Spiegeldag en je inschrijving kan je contact opnemen met Leentje Jult, leentje.jult@onderwijsinspectie.be