Inschrijven

Webinar InnoVET - 20/11/2020 - interactief inspiratiemoment voor onderwijsprofessionals bso en tso

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Jouw privacy

Startpagina

InnoVET zet in op de professionalisering van leraren via technologische innovatie. Zo willen we de lespraktijk van het bso en tso nog beter laten aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt. Op deze inspiratiedag staan we stil bij de resultaten van de 1ste jaargang van InnoVET en blikken we vooruit op de toekomst van het project. InnoVET is een samenwerkingsverband van het Departement Onderwijs & Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Regionale Technologische Centra (RTC)

Praktische informatie

Datum en uur

Deze studienamiddag vindt plaats op vrijdag 20 november, van 14u tot 16u.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studienamiddag te bekijken. 

Locatie

De studiedag vindt online plaats.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 18/11/20 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma

De timing is indicatief. Dit is een online event. Er kan technisch altijd iets mislopen. Het startuur is een zekerheid. Het voorziene einduur ook.

14u Verwelkoming door Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlor
Deel 1: Wat is InnoVET? Waarom is er nood aan professionalisering en innovatie in arbeidsmarktgericht onderwijs?
Keynote speaker
Getuigenissen trekkers
Deel 2: InnoVET hier en nu

Voorstelling van de projecten en eindresultaten

Deel 3: De toekomst van InnoVET

Vooruitblik op de toekomst

  • Lerend Netwerk InnoVET
  • Panelgesprek
  • Hoe denk jij over professionalisering en innovatie? Stel je vragen aan enkele actoren uit het huidige project.
15u45 Afsluiting

Afsluiting

  • Officiële voorstelling plakkaat
  • Afsluitende boodschap en dankwoord

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Horizontaal Beleid
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Naomi Wauterickx
e-mail: naomi.wauterickx@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de studiedag en je inschrijving kan je contact opnemen met Naomi Wauterickx, naomi.wauterickx@ond.vlaanderen.be