Inschrijven

Webinar alternerende opleidingen - 3 december 2020

Er zijn geen beschikbare plaatsen meer.

Startpagina

In een snel veranderende samenleving worden nieuwe en andere eisen gesteld aan werknemers. Binnen een alternerende opleiding leren jongeren de vaardigheden en competenties aan die vereist zijn op de arbeidsmarkt. Alternerende opleidingen vragen wel een investering en inzet van opleidingsverstrekkers en bedrijven. Hoe zorgen we ervoor dat zowel de opleidingsverstrekker, het bedrijf als de leerling erbij winnen?

Sofie Cabus, Monica Wouters en Goedroen Juchtmans, onderzoekers van KU Leuven (HIVA), onderzochten wat nodig is in het stelsel leren en werken om de gekwalificeerde uitstroom van jongeren te verhogen en de doorstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast evalueerden de onderzoekers via een bevraging bij opleidingsverstrekkers, ondernemingen en leerlingen de vormelijke en praktische vereisten van de regelgeving over alternerende opleidingen, zoals de types overeenkomsten, het opleidingsplan, de rechten en plichten van de partijen, de leervergoeding en de erkenning van ondernemingen.

Tijdens het webinar stellen de onderzoekers beide studies voor en brainstormen we samen over praktijk en beleid. Tot slot vertellen beleidsmakers van de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs welke lessen zij trekken voor het toekomstig beleid omtrent alternerende opleidingen. 

Het webinar wordt georganiseerd door het Departement Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen.

Praktische informatie

Datum en uur

Het webinar vindt plaats op donderdag 3 december 2020, van 9.30u tot 11.00u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 


Locatie

Het webinar vindt online plaats, via Hopin.


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 240 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 30 november 2020 23.59u. en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

Uur Activiteit/thema/spreker
9.30u-9.40u Welkomstwoord vanuit het Departement Onderwijs en Vorming
9.40u-10.25u Presentatie door onderzoekers Sofie Cabus en Monica Wouters (HIVA, KU Leuven)
10.25u-10.40u Brainstormsessie over de implicaties voor praktijk en beleid
10.40u-10.50u Beleidsreflectie vanuit het perspectief van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
10.50u-11.00u Beleidsreflectie vanuit het perspectief van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
11.00u Einde

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Kasper Ossenblok
e-mail: kasper.ossenblok@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over het webinar over alternerende opleidingen en uw inschrijving kan u contact opnemen met Koen Scherre (sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be)