Inschrijven

Dag van de Cultuureducatie 'Erfgoed is' - 11 maart 2021 - een initiatief van CANON Cultuurcel, Departement CJM, FARO en Vooruit

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Algemeen

Ben je gebeten door erfgoed en leren? Overtuigd van het belang van cultuureducatie in de groei van ieder kind, iedere jongere en elke volwassene? Op zoek naar nieuwe inzichten en vernieuwende erfgoedpraktijken? Dan is de Dag van de Cultuureducatie op donderdag 11 maart 2021 iets voor jou!

Dit jaar focussen we onder de titel ERFGOED IS op het thema erfgoed en onderwijs. Erfgoed helpt ons om cultuur over generaties heen richting en betekenis te geven. En het stelt ons voor de uitdagende vraag wat wij, op onze beurt, kunnen en willen doorgeven aan volgende generaties. In vier themalijnen gaan we tijdens de Dag  in op verschillende aspecten van erfgoed:

 


·        Erfgoed is nabij

·        Erfgoed is persoonlijk

·        Erfgoed is inspirerend

·        Erfgoed is verbindend

 

Online event

 

Dit event zal volledig online doorgaan.


In de voormiddag zenden we live uit vanop het podium in Vooruit (Gent) met volgende beloftevolle keynote sprekers die elk een eigenzinnige blik op het thema bieden:  Ilja Leonard Pfeijffer (geïnterviewd door Phara de Aguirre), en Rebekka de Wit en Ama Koranteng-Kumi in duo. Minister van Cultuur Jan Jambon en minister van Onderwijs en Vorming Ben Weyts vertellen wat erfgoed voor hen betekent. Vitaly Samoshko, Willem Verheyden en Paul Contryn zorgen voor artistieke intermezzo’s in het programma. Voor jou misschien nog onbekend? Laat je dan verrassen!

 

In de namiddag gaan we - eveneens online - in diverse sessies in gesprek met filosofen, kunstenaars, psychologen, leerkrachten, medewerkers van cultuur- en erfgoedorganisaties, … zoals Hester Dibbits, Joke Hermsen, Marjan Doom, Thomas Vanderveken en Ish Ait Hamou, Jorijn Neyrinck, …  Zij geven hun kijk op wat erfgoed voor hen betekent en voor hun praktijk. Dirk Terryn en Olga Van Oost sluiten de Dag af.

 

Om het programma van de Dag nóg rijker te maken, kunt u bovendien de hele dag door in een digitale exporuimte terecht waar u verwijzingen en tools terugvindt die u in uw educatieve praktijk verder op weg kunnen zetten. 

 

Bekijk het programma

 

Deelnameprijs

 

We bieden deze dag uitzonderlijk GRATIS aan, als opsteker in deze woelige coronatijden . We rekenen vanzelfsprekend wel op je (digitale) komst als je je hebt ingeschreven voor de Dag. 

Er zullen opnames gemaakt worden van deze Dag. Indien u niet in beeld wenst te komen, gelieve uw camera dan niet op te zetten tijdens het plenaire gedeelte en/of de sessies.

Vragen? cultuurenonderwijs@vlaanderen.be

Een organisatie van:
Programma

Je kan hier het volledige programma downloaden


9.45Verwarmend koffiemoment met Louis Lou (vooraf inschrijven)
Break-out
10.00

Plenair programma met als keynote-sprekers Phara de Aguirre in gesprek met Ilja Leonard Pfeijffer, Rebekka de Wit en Ama Koranteng-Kumi in duo.

Artistieke intermezzo’s door Vitaly Samoshko, Willem Verheyden en Paul Contryn.

Plenair
12.10 Lunch met netwerkmogelijkheid door Louis Lou (vooraf inschrijven)
Break-out
13.15 

Maak een keuze uit de sessie van Sessieblok 1

Sessie 1: Hoe erfgoedwijs ben jij? - Hester Dibbits - Erfgoed is persoonlijk

Sessie 2: Oresteia - de eeuwenoude tragedie is brandend actueel - Brechtje Van Bel, Debaets Eva en Dune Juicy - Erfgoed is inspirerend

Sessie 3: - Thomas Vanderveken gaat in gesprek met Ish Aït Hamou - Erfgoed is inspirerend

Sessie 4: Erfgoed in de buurt van de school integreren in de klas - Poli Roumeliotis, Daphné Maes, Chris Ferket - Erfgoed is nabij

Sessie 5: Unesco in Vlaanderen: partner voor onderwijs en erfgoed - Rembert Jonckheere en Stijn Dhert - Erfgoed is nabij

Sessie 6: Waar schuurt erfgoed bij Ilja Leonard Pfeijffer, Jorijn Neyrinck en Barend Van Heusden? - Erfgoed is verbindend

Sessie 7: Slow Art-sessie door het Museum voor Schone Kunsten in Gent - Christine Demeunynck - Erfgoed is inspirerend


Break-out
14.15 Pauze

14.30 

Maak een keuze uit de sessie van Sessieblok 2

Sessie 8: Diversiteit in onderwijs/diversiteit in erfgoed: hoe versterken ze elkaar? - Noel Clycq en Nadia Nsayi Madjedjo - Erfgoed is persoonlijk

Sessie 9: Breng een bezoek aan de virtuele expo met een aanbod van tools die je helpen in je educatieve praktijk - Erfgoed is inspirerend

Sessie 10: Hoe inspireren industrieel en architecturaal erfgoed en vakmanschap om zelf aan de slag te gaan? - Lize De Doncker, Rosan Meijer, Hilde Schoefs - Erfgoed is inspirerend

Sessie 11: Schoolerfgoed = Slimerfgoed! - Ria Christens, Joris Colla en Leen Alaerts - Erfgoed is nabij

Sessie 12: Jong redt oud - Sandro Claes - Erfgoed is nabij

Sessie 13: Waar schuurt erfgoed bij Hester Dibbits, Marjan Doom en Joke Hermsen? - Erfgoed is verbindend

Sessie 14: Inzoomen op kunst uit het Middelheimmuseum - Greet Stappaerts en Joke Vanhaevere - Erfgoed is inspirerend

Break-out
15.40 Plenair slot met een terugblik op de dag - Dirk Terryn (coördinator CANON Cultuurcel) en Olga Van Oost (algemeen directeur FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed)
Plenair


Praktische info

Wanneer?

De studiedag vindt plaats op donderdag 11 maart 2021 van 9u45 – 16u00.

Waar?

Deze studiedag gaat volledig online door.

We werken met het platform Hopin. Je ontvangt enkele dagen vooraf een registratielink van Hopin om deel te nemen aan het evenement. 

In de voormiddag streamen we live vanuit Vooruit (Gent) via PLENAIR. In de namiddag gaan we online via verschillende sessierooms. Sessie 7 debat zal normaal ook via PLENAIR verlopen. 

Inschrijven

Op voorhand inschrijven is verplicht. Inschrijven kan tot en met 5 maart 12 u. Je ontvangt enkele dagen vooraf een e-mail van het Departement Onderwijs en Vorming met hierin een link om je aan te melden op het platform Hopin. Hou je mailbox goed in het oog en check zeker ook je spam.

Deelnameprijs

GRATIS

In deze coronatijden hebben de organiserende partners  beslist om deze studiedag uitzonderlijk gratis aan te bieden. We verwachten wel dat u ook effectief deelneemt wanneer u bent ingeschreven.

Kan u toch niet deelnemen, gelieve voor 7 maart te annuleren.

Vragen? cultuurenonderwijs@vlaanderen.be

Privacy

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam, e-mailadres, organisatie, functie en sector moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

CANON Cultuurcel

Sofie Donders
Koning Albert II-laan 15 (5C02)
1210 Brussel

Verantwoordelijke (enkel voor deze studiedag)

Sofie Donders (sofie.donders@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Meer informatie over het privacybeleid van Hopin vindt u https://hopin.to/privacy