Inschrijven

Ouders en kinderen, iedereen mee op de digitale trein: webinar Tijd voor geletterdheid

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Jouw privacy

Startpagina

Wist je dat 40% van de volwassenen in Vlaanderen* onvoldoende digitale vaardigheden heeft? Onder hen zijn ook heel wat ouders. Ze zijn digitaal laaggeletterd en hebben onvoldoende vaardigheden om hun kinderen online te helpen groeien en ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat ze minder betrokken zijn bij de school en niet alle communicatie even goed begrijpen.

Tijdens coronacrisis werd dit nog duidelijker, toen contact met ouders en kinderen enkel nog digitaal kon. Misschien verloor je contact met sommige ouders en kinderen, omdat ze geen computer hadden of omdat ze de mails of online opdrachten niet helemaal begrepen.

Door te werken aan de digitale geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoogt niet alleen de impact van jou als leerkracht en school, maar verhoog je ook hun kansen én die van hun kinderen. Zo voorkom je dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Tijdens de webinar willen we inspireren en motiveren en handige tips en tools meegeven over digitale geletterdheid bij ouders. 

Wat kan je als basisschool doen om laaggeletterde ouders te herkennen, versterken en ondersteunen?
Hoe zorg je ervoor dat ouders meer betrokken zijn bij de school, hun kinderen beter kunnen ondersteunen en sterken staan in hun rol als ouder?

* Barometer Digitale Inclusie, KBS

Praktische informatie

Datum en uur

De webinar vindt plaats op woensdag 3 maart 2021, van 14 uur tot 15.30 uur.

Locatie

Online

Inschrijven

Deelnemen is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Inschrijven kan tot uiterlijk 25/02/2021 om 23u59 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

Overzicht programma


14u00

Inleiding

  • Waarom deze webinar?
  • Wat leer je?

14u10Davy Nijs - digitaal mediawijs opvoeden anno 2020

Digitale mediaopvoeding anno 2021

Digitale media spelen een steeds grotere rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kansen en risico’s lijken hierbij hand in hand te gaan. Omgaan met digitale media moet een plaats hebben in de opvoeding. Als ouder en opvoeder moet je inzetten op bewustmaking en begeleiding. Mediaopvoeding moet passen bij de leeftijd en de ontwikkeling van elk kind. Soms zijn ouders en opvoeders hierover onzeker. Wat moet je hierover weten en wat zou je ouders mee kunnen geven?

14u30Medianest - Karen Linten

MediaNest - (groot)ouders ondersteunen in mediaopvoeding

MediaNest.be is dé website over mediaopvoeding voor (goot)ouders. Op MediaNest.be vinden zij een antwoord op veelgestelde vragen over sociale media, smartphones, games, … én tips en tricks over hoe ze die media een positieve plaats kunnen geven in eigen huis.

Er is niet alleen informatie, maar ook diverse tools om het gesprek over media in het gezin aan te gaan. Maak in deze sessie kennis met onze tips en tools om ouders te ondersteunen.

14u45CBE Antwerpen - online met kwetsbare ouders

Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag

Onze samenleving wordt steeds sneller digitaal. Als ouder word je verondersteld je kinderen in deze digitale wereld te beschermen en wegwijs te maken. De ervaring leert ons echter dat dit voor een laaggeletterde ouder niet altijd evident is.

Centrum Basiseducatie Antwerpen ontwikkelde daarom, met steun van de Koning Boudewijnstichting, een kant en klaar lessenpakket voor de leerkrachten van de oudergroepen binnen Centrum Basiseducatie (KAAP en Taalbubbels +).

Het doel van dit pakket is tweeledig:

  • Enerzijds voorzien we tools voor ouders om samen met hun kind(eren) de digitale wereld te verkennen en ze zo hierin samen een vertrouwensband te laten opbouwen. We bieden de ouders ook ondersteuning bij het begeleiden van het leerproces van hun kind(eren) en bij de digitale communicatie tussen school en ouder. 
  • Anderzijds maken de laaggeletterde ouders kennis met websites en apps die hen een breder beeld geven van o.a. vrijetijdsmogelijkheden voor hun kinderen.

CBE Antwerpen stelt dit pakket en de ervaringen en resultaten van het project van de Koning Boudewijnstichting aan jou voor.

15u00Digisaurus - Wouter De Meester

Waarom mijn ouders zagen over mijn schermgebruik

‘Thuis hebben we veel ruzie over schermpjes. Mijn ouders vinden al die sociale media maar dikke zever. Ik vertel liever niks aan mijn ouders over wat ik online doe, want dan zouden ze mijn schermpje zeker afnemen.’

Jongeren krijgen gemiddeld rond hun 9de verjaardag hun eerste smartphone. In veel gezinnen is dit het begin van een heel lange strijd om dat schermgebruik een plaats te geven in het gezin.

Op basis van hun vele gesprekken met ouders en kinderen geeft Digisaurus je een goed beeld over de wederzijdse bezorgdheden en biedt handvaten om op een constructieve manier met kinderen in gesprek gaan over schermpjes.

15u15CBE Zuid-Oost-Vlaanderen - Smartschool (e.a.), een kluwen voor onze laaggeletterde ouders.

Smartschool (e.a.), een kluwen voor onze laaggeletterde ouders

Heb jij ook zo'n kindje in jouw klas dat zelden in orde is? Ligt de reserve zwemzak al klaar op voorhand? Breng je zelf een paar extra themaboeken mee?

Wat als...

  • De ouders de toegangspoort naar smartschool niet vinden?
  • De ouders niet weten hoe hij/zij dit platform moeten lezen?
  • De ouders niet met de agenda kunnen werken?

Een korte voorstelling, met tips & tricks, van een smartschool-project bij de vierdewereldgroep Mensen voor Mensen.


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Andy Thoelen
e-mail: andy.thoelen@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over deze studiedag kan je contact opnemen met: 

sara.jamine@vocvo.be 

Voor vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met:

andy.thoelen@ond.vlaanderen.be