Inschrijven

Elke ouder mee: webinar Tijd voor geletterdheid

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Jouw privacy

Startpagina

Wist je dat 1 op de 10* ouders in Vlaanderen laaggeletterd is? Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld. Vaardigheden die heel belangrijk zijn om hun kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. En ook om betrokken te zijn bij de school en alle communicatie te begrijpen. Toen tijdens de coronacrisis het contact met sommige ouders en kinderen bijna verdween, werd het duidelijker hoe belangrijk geletterdheid is. Niet iedereen heeft een computer of begrijpt de mails, brieven of opdrachten helemaal. 

Door te werken aan de geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoogt niet alleen de impact van jou als leerkracht en school, maar verhoog je ook hun kansen én die van hun kinderen. Zo voorkom je dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Tijdens de webinar willen we inspireren en motiveren en handige tips en tools meegeven over geletterdheid bij ouders.

  • Wat kan je als basisschool doen om laaggeletterde ouders te herkennen, versterken en ondersteunen?
  • Hoe zorg je ervoor dat ouders meer betrokken zijn bij de school, hun kinderen beter kunnen ondersteunen en sterken staan in hun rol als ouder?

*PIAAC-onderzoek, ouders met kinderen onder 12 jaar.

Praktische informatie

Datum en uur

De webinar vindt plaats op woensdag 24 februari 2021, van 14 uur tot 15.30 uur.

Locatie

Online

Inschrijven

Deelnemen is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Inschrijven kan tot uiterlijk 18/02/2021 om 23u59 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma

Overzicht programma


14u00

Inleiding

  • Waarom deze webinar?
  • Wat leer je?

14u10Mariet Schiepers – Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO)

(Meer) G-kracht op school? De school als draaischijf voor geletterde leerlingen... én ouders!

Geletterde ouders zijn sterkere ouders. Familiegeletterdheidsprogramma's spelen hierop in door binnen de familie een geletterde omgeving te creëren. Ouders worden versterkt op het vlak van hun geletterdheidsvaardigheden, waardoor ze hun kinderen beter kunnen ondersteunen op school.

Als school vorm je de perfecte (leer)omgeving om mee vorm te geven aan dit soort programma's. Maar hoe zorg je voor (meer) G-kracht op jouw school? Hoe maak je van jouw school een draaischijf voor geletterde leerlingen én ouders? In deze keynote krijg je alvast enkele recepten.

14u30Ouderkoepels – GO! Ouders Isabelle Ceuppens

Oefenkans Nederlands voor en door ouders

Wil je ouderwerking graag inzetten op meer ouderbetrokkenheid? Wil je beter communiceren met anderstalige ouders? Dat kan met de 26 methodieken en bijhorend materiaal uit de map Oefenkans Nederlands. De bundel wordt kort voorgesteld.

14u45Tijd voor geletterdheid – Vocvo Sara Jaminé

Tijd voor geletterdheid - Beleidstool

Je maakt kennis met de beleidstool ‘Tijd voor geletterdheid’. De tool heeft als doel om in je school op een gestructureerde manier in te zetten op geletterdheid. De tool vertrekt van wat je in de school al doet rond dit thema en vult verder aan met mogelijke pistes om het beleid uit te breiden en gedragen te maken. Meer info:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/geletterdheid-binnen-de-familieomgeving#tijd

15u00Welkom in de Klas – CBE Brusselleer Rein Callewaert en Ine Meersman

Welkom in de klas (ouderbetrokkenheid en taalstimulering)

Welkom in de Klas werd opgestart binnen het scholenproject van het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer. Ouders doen wekelijks een korte taalstimulerende activiteit in de thuistaal samen met hun kind in de kleuterklas. Daarmee verhogen we niet alleen de betrokkenheid van de ouders bij het klasgebeuren, maar ook die van de leerkrachten ten opzichte van de ouders. We vertellen jullie meer over de methodiek, de praktische aanpak en de mogelijke valkuilen.

15u15De school, mijn kind en ik - Samen met CBE ouderbetrokkenheid verhogen op school CBE Halle-Vilvoorde Ruth Martens

De school, mijn kind en ik - Samen met CBE ouderbetrokkenheid verhogen op school

Niet elke ouder is vertrouwd met onze Vlaamse schoolcultuur, en ook niet iedereen spreekt en begrijpt onze taal. Met de schoolprojecten van Basiseducatie willen wij hier verandering in brengen. Wekelijks brengen we anderstalige laaggeletterde ouders in de basisschool samen om hen te stimuleren in hun ouderrol, hun betrokkenheid op het schoolgebeuren te verhogen en om aan taalondersteuning te doen. Hoe we dit in de praktijk doen, vertellen we je tijdens deze workshop.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Andy Thoelen
e-mail: andy.thoelen@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over deze studiedag kan je contact opnemen met: 

sara.jamine@vocvo.be 

Voor vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met:

andy.thoelen@ond.vlaanderen.be