Inschrijven

School ❤ Onderzoek

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Jouw privacy
Startpagina

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden voor een kwaliteitsvolle dagelijkse werking. Daarom willen we de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk versterken.

Het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad organiseren op 8 maart 2021 voor de tweede maal School ❤ Onderzoek, een inspiratiedag voor leraren, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers. Deze editie was oorspronkelijk gepland op dinsdag 26 mei 2020. Naar aanleiding van de corona-epidemie en de daaropvolgende maatregelen stelden we de studiedag uit en zochten een alternatief. Het wordt een online versie!

Ook deze keer gaat het om inspiratie en kennisdeling tussen onderwijsprofessionals en onderzoek(ers). We willen dat bereiken via verschillende online activiteiten:

Naast twee plenaire lezingen organiseren we twee rondes van parallelsessies waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals hun onderzoek en goede praktijken toelichten. Daarnaast voorzien we een digitale beurs, waar we onder meer posters, powerpointpresentaties en filmpjes delen.


Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op maandag 8 maart 2021, van 09.00u tot 13.00u.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.


Dit is een digitaal evenement via Hopin.


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan tot uiterlijk 02/03/2021 23.59u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma


UurActiviteit/thema/spreker
09.00u-09.15uInleiding en welkomstwoord
09.15u-10.00u
Plenaire lezing ‘Onderzoekende school?!’ door Vicky Willegems en Nadine Engels (VUB)
10.00u-10.35u
Parallelsessies ronde 1
10.35u-11.00u
Digitale beurs en pauze 
11.00u-11.35u
Parallelsessies ronde 2
11.35u-12.15u
Plenaire lezing ‘Op weg naar een beter gebruik van best-evidence in onderwijs’ door Tim Surma (Thomas More-hogeschool)
12.15u-12.30u
Afsluitend woord
12.30u-13.00u
Digitale beurs

Je bent van harte welkom op de digitale beurs. Hier kan je op de voorziene momenten een bezoekje brengen als je deelneemt aan de studiedag. Je hoeft je hier niet afzonderlijk voor in te schrijven als je deelneemt aan de studiedag.

Eens ingeschreven voor een parallelsessie is je keuze definitief. Je kan tijdens het event niet van sessie veranderen.


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Katrijn Ballet
e-mail:katrijn.ballet@ond.vlaanderen.be

Kasper Ossenblok

e-mail:kasper.ossenblok@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.


Contact

Voor vragen over de inspiratiedag ‘School ❤ Onderzoek’ en jouw inschrijving kan je contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Strategische Beleidsondersteuning van het Departement Onderwijs en Vorming via sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be

Voor technische ondersteuning bij de conferentietool Hopin kan je mailen naar katrien.bernaerts@ond.vlaanderen.be