Inschrijven

Vlaamse CLIL-studiedag (online)

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Gegevens over CLIL
Privacy


Startpagina

De Vlaamse CLIL-studiedag duikt voor het zesde jaar op rij in de realiteit van wie werkt met Content and Language Integrated Learning

Blik jij als school of leraar terug op heel wat CLIL-ervaring?
Vraag je je af wat CLIL voor jouw school kan betekenen? 

Teken dan in voor het online programma van 11 maart: 

Centrale gast is de internationaal gerenommeerde CLIL-expert Prof. dr. María Luisa Pérez Cañado (Universiteit Jaén, Spanje). Daarna zijn twee andere internationale spreeksters, Prof. dr. Maaike Hajer (Hogeschool Utrecht en gasthoogleraar Universiteit Malmö) en Prof. dr. Lisbeth M. Brevik (Universiteit Oslo) aan de beurt met praktische tips. Sluit de dag af met inspirerende ideeën voor jouw CLIL-vak of -beleid tijdens een sessie naar keuze. 

Een initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts.


Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op donderdag 11 maart 2021, van 9 uur tot 15.40 uur.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie

Dit is een online studiedag. Via mail krijg je de toegangslink vóór de start van het evenement.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 3 maart 2021 om 24 uur en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma

9.00-10.30u Welkom door Natalie Verstraete - afdelingshoofd Horizontaal Beleid, Departement Onderwijs en Vorming

                         Keynote: Prof. dr. María Luisa Pérez Cañado (Jaén University, Spain)

Rethinking inclusion in bilingual education: where do we stand and where do we need to go?


Professor María Luisa Pérez Cañado gives an overview of what's hot and what's not on the current CLIL scene, debunking a few common myths which are currently proliferating around it and focusing more specifically on one of the most heated debates at present: inclusive education/elitism/segregation in CLIL.

Biography:

The University of Jaén has one of the most solid and internationally acknowledged research teams on CLIL in Spain. This team is led by Dr. María Luisa Pérez Cañado, Full Professor at the Department of English Philology and the Rector’s Delegate for European Universities and Language Policy. Her research interests are in bilingual education and new technologies in language teaching. Together with her team she has been working uninterruptedly on R&D projects since 2010, resulting in publications in over 100 scholarly top journals. They have also set up the first intercollegiate, fully online master’s degree on bilingual education and CLIL in Spain. Furthermore this author/editor of 15 books on the interface of second language acquisition and second language teaching is editor/member of the editorial board of numerous international journals. She was granted the Ben Massey Award for the quality of her scholarly contributions regarding issues that make a difference in higher education but today she will enlighten us about CLIL in secondary education.


10.30-11.00u    pauze

11.00-12.00u    sessie 1

Prof. dr. Maaike Hajer (lectoraat Meertaligheid en Onderwijs Hogeschool Utrecht, gasthoogleraar Universiteit Malmö)

Dynamiek in vaktaalontwikkeling: een uitdaging voor leraren in taalgerichte vakdidactiek en CLIL

Veel scholen richten zich binnen taalbeleid op het ontwikkelen van taalvaardigheden, zowel binnen als buiten de taalles. Om dat beleid te realiseren hebben vakdocenten nieuwe didactische vaardigheden nodig.  

Onderzoek naar Content and Language Integrated Learning en Taalgericht Vakonderwijs beantwoordt de vragen:

Over welke vaardigheden gaat het?
•     Wat is de relatie tussen vak- en taalleren?

Ontdek tijdens de sessie:

Interessante principes van taalgerichte vakdidactiek voor CLIL-onderwijs
Waarom een specificatie van een vaktaal noodzakelijk is
Hoe je in de les dynamisch kan omgaan met dagelijkse en vaktalige registers

Biografie:

Maaike Hajer studeerde Toegepaste Taalwetenschap en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveerde in 1996 op het onderwerp 'Leren in een tweede taal. Interactie in een meertalige mavo-klas' aan de Universiteit van Tilburg. Eerder was zij werkzaam voor de Stichting Leerplanontwikkeling (1982-1993) en aan de Universiteit Groningen als post-doc onderzoeker (1999-2001). Sinds 1993 werkt zij bij Hogeschool Utrecht, sinds 2002 als lector. Daarnaast is zij sinds 2010 hoogleraar aan de Universiteit Malmö (Zweden). Hajer, M. (2018) Teaching content through Dutch as a second language: how language oriented content teaching unfolded in mainstream secondary education. Dutch Journal for Applied Linguistics 7:2, 246-263.

Hajer, M., & Mearns, T. (2020). Taalbeleid, CLIL en tweetalig onderwijs: Over de grenzen van de vakles. In S. Dönszelmann, C. van Beuningen, A. Kaal & R. de Graaff (Reds.), Handboek Vreemdetalendidactiek (pp. 167–180). Bussum: Coutinho.


12.00-13.00u    middagpauze

13.00-14.20u    sessie 2

Prof. dr. Lisbeth M. Brevik (Universiteit Oslo)
Assessment in CLIL

This online session will address the importance of assessment related to CLIL. In CLIL, an assessment situation could be used to evaluate the learners’ knowledge and skills within language or subject matter; aiming to give students the better of two worlds – to learn subject matter and language; or to learn subject matter through a second or foreign language.

In this session, I will use examples from video observations from two lower secondary schools in Norway that have offered CLIL teaching for ten years in grades 8-10 (13-15 years of age). Examples will be drawn from various language subjects (L1 Norwegian, L2 English, L3 German, L3 Urdu) and content subjects taught in L2 English (mathematics, science, social studies, religion). The examples will be used to illustrate (1) formative assessment in CLIL classrooms, and (2) summative assessment for oral exams. Throughout this session, I will argue that the question is how and to what extent content and language is integrated and assessed in the CLIL context.

Biography:

Lisbeth M Brevik, PhD, is an award-winning teacher educator and researcher. She joined the University of Oslo, Norway as an Associate Professor in 2015 within the Faculty of Educational Sciences. She is a former secondary school teacher of CLIL. In 2020 she was recognized with the University of Oslo’s Excellence in Teaching Award. She is the author of articles, chapters and anthologies. Two of her most recent research projects are linked to classroom research in lower secondary school (LISE video project) and in CLIL education across subjects (ETOS evaluation project), including assessment.

14.20-14.40u    pauze

14.40-15.40u    keuzeronde

Wil je kennismaken met leraren die hetzelfde CLIL-vak geven als jou, ideeën uitwisselen, tips geven, praktijkvoorbeelden uitwisselen,…? Teken dan in voor een van de vele vaksessies en maak optimaal gebruik van deze netwerk- en ontmoetingskans. Ben je als school geïnteresseerd om een CLIL-aanvraag in te dienen? Verneem hoe je daarvoor best te werk gaat in de sessie ‘Hoe de opstart van CLIL in je school en het aanvraagdossier goed voorbereiden?’ Tot slot is er een sessie waar lerarenopleiders de koppen bij elkaar kunnen steken over CLIL.

1. Vaksessie: wetenschappen (STEM, biologie, fysica, chemie, natuurwetenschappen)

De sessiebegeleiding is in het Engels, maar wetenschapsleraren zijn welkom ongeacht de doeltaal waarin ze lesgeven.
Sessiebegeleiding door Fiona Lamb - lerares wetenschappen GO! Futura, Grenslandscholen Menen-Wervik

2. Vaksessie: aardrijkskunde

Sessiebegeleiding door Eli Noë, leraar aardrijkskunde GO! Middenschool Brugge

3. Vaksessie: geschiedenis (2 groepen)

Sessiebegeleiding door Simon Benoot - leraar geschiedenis, Sint-Jozefscollege Brugge
Sessiebegeleiding door Jan De Waele - pedagogische begeleider Frans en CLIL, team secundair onderwijs, regio West-Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen & Kristine Impens - schoolbegeleider secundair onderwijs, regio Oost-Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

4. Vaksessie: wiskunde

Sessiebegeleiding door Pieter Huyck - leraar wiskunde, GO! Atheneum Dendermonde

5. Vaksessie: lichamelijke opvoeding

Sessiebegeleiding door Ophelia Devos - lerares lichamelijke opvoeding,  GO! Athena campus Pottelberg Kortrijk

6. Vaksessie: artistieke vorming (Muzikale opvoeding, Plastische opvoeding, beeldende expressie) (Frans & Engels)

Sessiebegeleiding door Johan Delbaere - pedagogisch begeleider Engels en CLIL, team secundair onderwijs, regio West-Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Sessiebegeleiding door Mia Vandenwayenbergh - pedagogisch begeleider MVT (Frans bao en so) en CLIL, regio Mechelen-Brussel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

7. Vaksessie: levensbeschouwelijke vakken

Sessiebegeleiding door Dilys Vyncke - pedagogisch adviseur CLIL en CLIL-coördinator, GO!

8. Vaksessie: Mens en Samenleving (incl. economie in de 1ste graad)

Sessiebegeleiding door Jessica Morseau -  lerares Mens & Samenleving, Sint-Jozef Humaniora Brugge

9. Vaksessie: (bedrijfs)economie in de 2de en 3de graad

Sessiebegeleiding door Kaat Van Hoecke - pedagogisch begeleider CLIL, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

10. Vaksessie: klassieke talen

Sessiebegeleiding door Lynn Lievens - lerares Latijn-Grieks, GO! Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum en GO! Atheneum Eureka Torhout

11. Vaksessie: informatica / ICT

Sessiebegeleiding door Hannes Pype - leraar informatica, Spes Nostra Instituut Kuurne

12. CLIL voor lerarenopleiders (14.40 – 16.10u!)

CLIL-onderwijs in de Vlaamse context is decretaal mogelijk gemaakt sinds 2014. Sindsdien zijn heel wat scholen met CLIL gestart. Veel lerarenopleidingen zijn gevolgd, andere denken eraan om op één of andere manier hun studenten op CLIL-onderwijs voor te bereiden.

Tijd om eens onder lerarenopleiders de koppen bij elkaar te steken en na te gaan wat wij voor elkaar en het CLIL-onderwijs kunnen betekenen!

Onderzoek samen met de sprekers en de andere deelnemers:

     • Wat zijn gezamenlijke noden en vragen?
     • Onder welke vorm zou een samenwerkingsverband tot stand kunnen komen?

Doelgroep

Alle CLIL-lerarenopleiders

Sprekers

• Véronique Sanctobin - Ugent
• Liesbeth Martens - UCLL
• Ulrike Vogl - Ugent

13. Hoe de opstart van CLIL in je school en het aanvraagdossier goed voorbereiden?

Sessiebegeleiding door Leen Pil, Pedagogisch begeleider - Coördinatie aso, talen en CLIL, Dienst Curriculum en vorming - Team secundair onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw voornaam, naam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Horizontaal Beleid
Lokaal 3C02
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Nathalie De Bleeckere (nathalie.debleeckere@ond.vlaanderen.be)
en Fauve Van den Berghe (fauve.vandenberghe@ond.vlaanderen.be) (organisatoren)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de Vlaamse CLIL-studiedag en jouw inschrijving kan je contact opnemen met horizontaalbeleid@ond.vlaanderen.be 

Voor technische ondersteuning bij de conferentietool Hopin kan je mailen naar katrien.bernaerts@ond.vlaanderen.be