Inschrijven

Inspiratiedag wiskunde in de 1ste graad B-stroom

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Startpagina

Zoek je inspiratie voor je wiskundelessen? Neem deel aan dit webinar naar aanleiding van de peiling wiskunde in de 1ste graad B-stroom. 

Op woensdagvoormiddag 28 april 2021 organiseren het Departement Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) een inspiratiedag over wiskunde in de 1ste graad secundair onderwijs B-stroom. 

Lees de resultaten van de peiling wiskunde

Op het programma: inspiratie uit onderzoek en krachtige praktijkvoorbeelden. 

Voor wie? 

Voor leraren, directies, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, zorgcoördinatoren, uitgeverijen en andere geïnteresseerde professionals. 

Wat mag je verwachten? 

Het webinar start met een plenair gedeelte over: 

 • Acties om het onderwijs voor wiskunde te versterken 
 • Wetenschappelijke inzichten over effectieve wiskundedidactiek, ook voor leerlingen met wiskundeproblemen

Daarna volgen 2 reeksen praktijkgerichte sessies waarbij je kan kiezen uit volgende thema’s: 

- Interne kwaliteitszorg in de B-stroom
- Leerlingen een stem geven
- Het gebruik van Lesson Study
- Basisgeletterdheid wiskunde in de B-stroom
- Een inkijk in de klaspraktijk, met ruimte voor discussie
- Flextra, gepersonaliseerd samen leren vanuit brede basiszorg 

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op woensdag 28 april 2021, van 9u tot 12u30
Bekijk het programma met de planning en de invulling van de studiedag.  

Dit is een digitaal evenement via Hopin.

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan tot uiterlijk 26/04/2021 12u00 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma


UurActiviteit/thema/spreker
9u Verwelkoming en inleiding
9u20 
Aan de slag met de resultaten van de peiling: aanbevelingen en acties
9u30

Kansrijke didactische principes voor wiskundeonderwijs 

Spreker:

 • Tim Surma, onderzoeksmanager ExpertiseCentrum voor Effectief Leren, Thomas More hogeschool 
10u15
Pauze
10u25
Praktijkgerichte sessies – reeks 1
11u20
Pauze
11u30
Praktijkgerichte sessies – reeks 2

Plenaire lezing

Kansrijke didactische principes voor wiskundeonderwijs

Spreker:

Tim Surma, onderzoeksmanager ExpertiseCentrum voor Effectief Leren, Thomas More hogeschool 

Nog nooit was het zo belangrijk als vandaag om kinderen vaardigheid in wiskunde bij te brengen. Wiskundige kennis en vaardigheden verruimen de kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ze maken het mogelijk om beter om te gaan met de werkelijkheid, die steeds meer door getallen doordrenkt is. Verschillende wetenschappelijke domeinen bieden interessante invalshoeken om onze wiskundedidactiek te optimaliseren.  

Je krijgt een antwoord op de volgende vragen:  

 • Welke (vroege) interventies blijken te werken voor wiskundedidactiek?  
 • Welke cognitieve principes liggen aan de basis van effectief (wiskunde) leren?  
 • Welke didactische aanpakken kunnen werken voor leerlingen met moeilijkheden?  

Praktijkgerichte sessies - reeks 1

Sessie 1: Lesson Study: verschillen tussen leerlingen samen aanpakken 

Sprekers:

 • Barbier Katelijne, doctoraatsstudent, Universiteit Antwerpen 
 • Kathleen Bodvin, procesbegeleider Lesson Study, universiteit Antwerpen, en stafmedewerker onderwijs VCOV 

In deze sessie leer je wat een Lesson Study is. Je doorloopt de verschillende fasen in een Lesson Study aan de hand van praktijkvoorbeelden. Via reflectievragen word je getriggered om na te denken over de mogelijke meerwaarde van Lesson Study voor je schoolwerking. 

Sessie 2: Hoe via schoolfeedback je wiskundeonderwijs een boost geven? Praktijkvoorbeeld van een begeleidingstraject 
OPGELET: indien je voor deze sessie kiest, dien je ook voor sessie 2 in reeks 2 te kiezen.

Sprekers: 

 • Sabine Dierick, coördinator valorisatie, Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) 
 • Isabel Laenen, schoolfeedback en paralleltoetsen, Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) 
 • Youri Vande Sande, pedagogisch begeleider, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) 
 • Soetkin Werbrouck,  pedagogisch begeleider , Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)

Hoe ga je als schoolteam aan de slag met de feedback die je krijgt? 
Deze workshop richt zich naar iedereen in het schoolteam die in aanraking kan komen met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen. Om een kwaliteitsvol beleid uit te zetten, is het nodig dat scholen aan kwaliteitszorg doen. Resultaten op peilings- en paralleltoetsen zijn interessante data om te gebruiken in dit proces, omdat ze een indicatie geven van de kwaliteit van het onderwijs dat je school verstrekt voor een bepaald leerdomein. 

In deze workshop ontdek je hoe een secundaire school met schoolfeedback uit de peiling wiskunde secundair onderwijs, 1ste graad B-stroom, (digitaal) aan de slag is gegaan. Je leert hoe je gekregen schoolfeedback kan analyseren en interpreteren binnen de eigen klas- en schoolcontext, en je doorloopt de verschillende stappen die het team gezet heeft. 
Aan de hand van een aangereikt stappenplan krijgt het analyse- en reflectieproces vorm. De school heeft aan de hand van dit analyse- en reflectieproces een concreet actieplan uitgewerkt om de kwaliteit van het wiskundeonderwijs verder te optimaliseren en zo meer leerwinst te creëren. Aan de hand van een getuigenis zal het betrokken team zelf het actieplan presenteren en verder duiden. 

Sessie 3:  Basisgeletterdheid wiskunde in de B-stroom: een doeltreffende aanpak zonder planlast 

Spreker:

Filip Moons, onderzoeker didactiek wiskunde UAntwerpen – Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars 

De invoering van eindtermen basisgeletterdheid wiskunde is één van de grote vernieuwingen in de onderwijshervorming van de 1ste graad. Het opzet is prachtig: een aantal wiskundige basisvaardigheden zijn zo cruciaal voor het functioneren in de maatschappij, dat elke leerling ze op het einde van de 1ste graad moet bereiken. Toch durft de uitvoering ervan weleens te verzanden in een eindeloze boekhouding van welke leerling welk doel al dan niet bereikt heeft. Dat moet zinvoller kunnen. De workshop biedt inspiratie om, aan de hand van de eindtermen basisgeletterdheid, leerwinst te maximaliseren voor de wiskundig minder sterke leerlingen, ver weg van planlast en tijdverlies. 

Sessie 4: Wiskundelessen in de B-stroom: een inkijk in de klaspraktijk 
Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 19 personen

Spreker:

Sofie Van den Broeck, leerkracht wiskunde eerste graad B-stroom, BenedictusPoort Campus Ledeberg 

Ontdek hoe Sofie Van de Broeck haar wiskundelessen steunt op een regenboog van pijlers: samenwerking, coöperatieve leerstrategieën, ziezokaarten, structuur, stappenplannen, hulpmiddelen, zelfredzaamheid. Tijdens haar uiteenzetting licht de spreker deze toe en kan je met haar in discussie treden. Zo inspireer je elkaar om je wiskundelessen in de B-stroom concreet vorm te geven. 

Sessie 5:  ‘Je kan ook de lift nemen, maar dan daag je jezelf niet uit.’ Via photovoices met leerlingen in gesprek gaan over hun school. 

Sprekers:

Anne Decelle en Ruth Wouters, onderzoekers expertisecentrum Education & Development UC Leuven-Limburg 

Maak kennis met een onderzoeksproject dat in kaart brengt welke processen, praktijken, artefacten en voorwerpen een 1stegraadsschool succesvol maken. De studie gaat over 5 pilootscholen die elk op een andere manier ingezet hebben op een innovatieve 1ste graad. De gehanteerde methode om die succesfactoren in kaart te brengen, is de photovoice-methode.  

Bij photovoice krijgen de leerlingen een vraag voorgelegd, waar ze niet met woorden een antwoord op moeten bieden, maar via een beeld, een foto. Daarna gaan we in gesprek met leerlingen over hun beelden. Foto’s geven op een niet-talige manier een fascinerende inkijk in de ervaringen en ideeën van leerlingen. Ook B-stroom-leerlingen deelden zo met ons hun ideeën over leren en wat en wie hun leren op school ondersteunt.  

Scholen kunnen de methode inzetten voor hun kwaliteitsbeleid of leraren kunnen zo op een andere manier te weten komen hoe leerlingen (niet) leren. Krijg je graag inzicht in de photovoice-methode zodat je er zelf in je school of klas mee aan de slag kan? Kom kennismaken met onze manier van werken. 

Sessie 6: Flextra, gepersonaliseerd samen leren vanuit brede basiszorg 

Spreker:

Wesley Wouters, directeur Talentenschool Turnhout  

Iedere leerling leert op een andere manier. In het begin van het schooljaar gaan ze in de Talentenschool samen met de leercoaches op zoek naar de beste leerstrategie voor elke leerling. Afhankelijk van de leerdoelen en leerstrategie gaan de leerlingen met weekplanningen aan de slag. Klassikale instructie en activerende werkvormen komen afwisselend aan bod. Zo stimuleert de school zelfstandigheid en het leren werken in groep, maar zet ze ook maximaal in op differentiatie vanuit brede basiszorg. Op regelmatige basis krijgen leerlingen feedback op hun leerproces. 
Is een leerling sterk in natuurwetenschappen, dan biedt de school uitdagende wetenschappelijke projecten aan. Hebben leerlingen meer tijd nodig voor de leerdoelen wiskunde? Het kan, zolang de leerdoelen maar worden bereikt! 

Praktijkgerichte sessies – reeks 2

Sessie 1: Lesson Study: verschillen tussen leerlingen samen aanpakken

Sprekers: 

 • Barbier Katelijne, doctoraatsstudent, Universiteit Antwerpen 
 • Kathleen Bodvin, procesbegeleider Lesson Study, universiteit Antwerpen, en stafmedewerker onderwijs VCOV 

In deze sessie leer je wat een Lesson Study is. Je doorloopt de verschillende fasen in een Lesson Study aan de hand van praktijkvoorbeelden. Via reflectievragen word je getriggered om na te denken over de mogelijke meerwaarde van Lesson Study voor je schoolwerking. 

Sessie 2: Hoe via schoolfeedback je wiskundeonderwijs een boost geven? Praktijkvoorbeeld van een begeleidingstraject 
OPGELET: dit is het vervolg van reeks 1, sessie 2.

Sprekers:

 • Sabine Dierick, coördinator valorisatie, Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) 
 • Isabel Laenen, schoolfeedback en paralleltoetsen, Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP) 
 • Youri Vande Sande, pedagogisch begeleider, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) 
 • Soetkin Werbrouck,  pedagogisch begeleider , Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) 

Hoe ga je als schoolteam aan de slag met de feedback die je krijgt? 
Deze workshop richt zich naar iedereen in het schoolteam die in aanraking kan komen met schoolfeedback van peilingen en paralleltoetsen. Om een kwaliteitsvol beleid uit te zetten, is het nodig dat scholen aan kwaliteitszorg doen. Resultaten op peilings- en paralleltoetsen zijn interessante data om te gebruiken in dit proces, omdat ze een indicatie geven van de kwaliteit van het onderwijs dat je school verstrekt voor een bepaald leerdomein. 

In deze workshop ontdek je hoe een secundaire school met schoolfeedback uit de peiling wiskunde secundair onderwijs, 1ste graad B-stroom, (digitaal) aan de slag is gegaan. Je leert hoe je gekregen schoolfeedback kan analyseren en interpreteren binnen de eigen klas- en schoolcontext, en je doorloopt de verschillende stappen die het team gezet heeft. 
Aan de hand van een aangereikt stappenplan krijgt het analyse- en reflectieproces vorm. De school heeft aan de hand van dit analyse- en reflectieproces een concreet actieplan uitgewerkt om de kwaliteit van het wiskundeonderwijs verder te optimaliseren en zo meer leerwinst te creëren. Aan de hand van een getuigenis zal het betrokken team zelf het actieplan presenteren en verder duiden. 

Sessie 3: Basisgeletterdheid wiskunde in de B-stroom: een doeltreffende aanpak zonder planlast 

Spreker: Filip Moons, onderzoeker didactiek wiskunde UAntwerpen – Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars 

De invoering van eindtermen basisgeletterdheid wiskunde is één van de grote vernieuwingen in de onderwijshervorming van de 1ste graad. Het opzet is prachtig: een aantal wiskundige basisvaardigheden zijn zo cruciaal voor het functioneren in de maatschappij, dat elke leerling ze op het einde van de 1ste graad moet bereiken. Toch durft de uitvoering ervan weleens te verzanden in een eindeloze boekhouding van welke leerling welk doel al dan niet bereikt heeft. Dat moet zinvoller kunnen. De workshop biedt inspiratie om, aan de hand van de eindtermen basisgeletterdheid, leerwinst te maximaliseren voor de wiskundig minder sterke leerlingen, ver weg van planlast en tijdverlies. 

Sessie 4: Wiskundelessen in de B-stroom: een inkijk in de klaspraktijk 
Opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 19 personen

Spreker: Sofie Van den Broeck, leerkracht wiskunde eerste graad B-stroom, BenedictusPoort Campus Ledeberg 

Ontdek hoe Sofie Van de Broeck haar wiskundelessen steunt op een regenboog van pijlers: samenwerking, coöperatieve leerstrategieën, ziezokaarten, structuur, stappenplannen, hulpmiddelen, zelfredzaamheid. Tijdens haar uiteenzetting licht de spreker deze toe en kan je met haar in discussie treden. Zo inspireer je elkaar om je wiskundelessen in de B-stroom concreet vorm te geven. 

Sessie 5: ‘Je kan ook de lift nemen, maar dan daag je jezelf niet uit.’ Via photovoices met leerlingen in gesprek gaan over hun school. 

Sprekers: Anne Decelle en Ruth Wouters, onderzoekers expertisecentrum Education & Development UC Leuven-Limburg

Maak kennis met een onderzoeksproject dat in kaart brengt welke processen, praktijken, artefacten en voorwerpen een 1stegraadsschool succesvol maken. De studie gaat over 5 pilootscholen die elk op een andere manier ingezet hebben op een innovatieve 1ste graad. De gehanteerde methode om die succesfactoren in kaart te brengen, is de photovoice-methode.  

Bij photovoice krijgen de leerlingen een vraag voorgelegd, waar ze niet met woorden een antwoord op moeten bieden, maar via een beeld, een foto. Daarna gaan we in gesprek met leerlingen over hun beelden. Foto’s geven op een niet-talige manier een fascinerende inkijk in de ervaringen en ideeën van leerlingen. Ook B-stroom-leerlingen deelden zo met ons hun ideeën over leren en wat en wie hun leren op school ondersteunt.  

Scholen kunnen de methode inzetten voor hun kwaliteitsbeleid of leraren kunnen zo op een andere manier te weten komen hoe leerlingen (niet) leren. Krijg je graag inzicht in de photovoice-methode zodat je er zelf in je school of klas mee aan de slag kan? Kom kennismaken met onze manier van werken.  

Sessie 6: Flextra, gepersonaliseerd samen leren vanuit brede basiszorg 

Spreker: Wesley Wouters, directeur Talentenschool Turnhout  

Iedere leerling leert op een andere manier. In het begin van het schooljaar gaan ze in de Talentenschool samen met de leercoaches op zoek naar de beste leerstrategie voor elke leerling. Afhankelijk van de leerdoelen en leerstrategie gaan de leerlingen met weekplanningen aan de slag. Klassikale instructie en activerende werkvormen komen afwisselend aan bod. Zo stimuleert de school zelfstandigheid en het leren werken in groep, maar zet ze ook maximaal in op differentiatie vanuit brede basiszorg. Op regelmatige basis krijgen leerlingen feedback op hun leerproces. 
Is een leerling sterk in natuurwetenschappen, dan biedt de school uitdagende wetenschappelijke projecten aan. Hebben leerlingen meer tijd nodig voor de leerdoelen wiskunde? Het kan, zolang de leerdoelen maar worden bereikt! 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Kirsten Bulteel

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15 - 5C02
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Kirsten Bulteel

kirsten.bulteel@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.


Contact

Heb je een vraag over de inspiratiedag wiskunde in de 1ste graad B-stroom of over je inschrijving? Neem contact op met het secretariaat Strategische Beleidsondersteuning, sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be

Voor technische ondersteuning bij de conferentietool Hopin kan je mailen naar katrien.bernaerts@ond.vlaanderen.be