Inschrijven

Livestream 3: Identiteit in diverse samenleving

Startpagina

Hoe kun je als leraar recht doen aan de diversiteit in je klas? Hoe ga je om met uiteenlopende leerlingen in je klas en hoe breng je dat over op je leerlingen? Hoe ondersteun je uw leerlingen in de zoektocht naar hun identiteit? Diversiteit is veel meer dan culturele diversiteit.

Khalid Benhaddou en Steffie De Baerdemaeker gaan op 25 oktober om 16u30 in gesprek over identiteitsontwikkeling bij jongeren in een samenleving die alsmaar diverser wordt.  Tijdens een livestreamsessie beantwoorden ze uw vragen over het thema identiteit en diversiteit. Lisbeth Imbo is de moderator voor de livestream en zal het gesprek in goede banen leiden.

Meer informatie over de lesmodules

Schrijf je in voor het bijwonen van deze livestream via volgende link

Programma

Wie is expert Khalid Benhaddou?

Khalid Benhaddou is imam en coördinator van het onderwijs-Netwerk islamexperten.  Hij is tevens ook directeur van CIRRA, een Vlaams expertise- en onderzoekscentrum rond levensbeschouwing en diversiteit.  Khalid is daarnaast ook aangesteld als opdrachthouder diversiteit aan de UGent.

Wie is expert Steffie De Baerdemaeker?

Steffie De Baerdemaeker is een gepassioneerde onderwijsspecialist. Ze gaf jarenlang les in multiculturele klassen in Brussel. Diversiteit en identiteit zijn thema’s waar ze zich de voorbije jaren in heeft verdiept en geeft hierover dan ook heel leerrijke trainingen en vormingen aan onderwijspersoneel.

Wie is moderator Lisbeth Imbo?

Lisbeth Imbo is een bekende radio- en televisiepresentatrice en journaliste.  Ze werkt bij de VRT en presenteert verschillende actua-programma’s zoals De Ochtend, De zevende dag en Terzake De bevlogen presentatrice heeft ook als hoofdredacteur gewerkt voor de ‘De Morgen’ en schreef enkele gekende bestsellers zoals 'Mag God nog' en ‘Vermassen’.  Lisbeth is een vlotte spreker met een scherpe blik hetgeen de livestreams ongetwijfeld nog interessanter maakt!


 


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dat nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel

Verantwoordelijke

Sara-Jane Deputter

onderwijscommunicatie@vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen kan je contact opnemen via onderwijscommunicatie@vlaanderen.be