Inschrijven

Inspiratiedag 'Cultuur op school' - 16 maart - Leuven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Wat?


Van harte welkom op de inspiratiedag Cultuur op school op wo. 16 maart i.s.m. Stad Leuven en SOM (Samen Onderwijs Maken)


Met een breed aanbod aan workshops, praktijkverhalen en lezingen verruimen we de blik op cultuur op deze dag. En verkleinen we de kloof tussen cultuureducatieve organisaties en scholen. Leerkrachten en organisaties komen vertellen vanuit hun klaspraktijk en bieden zo een kijk in hoe zij het doen. 

 Wat beogen we met deze inspiratiedag 'Cultuur op school'?

 - Verruimen: In diverse sessies komen verschillende disciplines aan bod om mee aan de slag te gaan in je klas of school: beeld, poëzie, leesplezier, muziek ...

- Verdiepen: Sprekers begeesteren onderwijsprofessionals rond de invulling van cultuuronderwijs.

- Verbinden: We laten organisaties en scholen zelf aan het woord om het aanbod kenbaar te maken en samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Deze editie vertrekken we vanuit 3 themalijnen die in 3 routes aan bod komen op verschillende locaties in Leuven. Je kan kiezen voor 1 lijn of een mix maken van verschillende lijnen. De meeste sessies gaan door in M Leuven en Bib Tweebronnen. Wandelafstand tussen deze 2 locaties is slechts 5 minuten. 

1. Het Leesoffensief (Bib Tweebronnen) (groene lijn)

2. Eindtermen Cultureel bewustzijn en Culturele expressie en erfgoed (M Leuven) (oranje lijn)

3. Talentontwikkeling en de muzische domeinen (M Leuven en Maakleerplek) (blauwe lijn)

Bij iedere sessie wordt er ook aangeduid voor welk niveau het is: kleuter-, lager of secundair onderwijs of dko. 

De inspiratiedag ‘Cultuur op school’ is er voor iedereen die een hart voor cultuur binnen onderwijs heeft: leerkrachten, directies, docenten, pedagogisch begeleiders, onderwijsinspectie, leerkrachten dko … maar ook educatieve medewerkers uit culturele organisaties zijn van harte welkom. 

Deze dag gaat volledig live door in Leuven, met het respecteren van de huidige coronamaatregelen. Indien de omstandigheden dit vereisen, zullen we overschakelen naar een online alternatief voor de ingeschrevenen. We brengen de deelnemers daarvan tijdig op de hoogte.

Deelname is gratis. Kom je met 3 of meer leerkrachten van dezelfde school dan maak je kans om een auteurslezing te winnen in je klas. 

Inschrijven kan tot 8 maart 2022 om 12:00u. Annuleren kan t.e.m. 10 maart via canon@ond.vlaanderen.be zodat wij tijdig jouw catering kunnen annuleren. 

Ontdek hier het programmaProgramma

 In deze pdf vind je het uitgebreide inhoudelijk programma.

8.45 u. -  9.30 uOnthaalHet Depot
9.30 u. - 11.45 uPlenaire opening met gastvrouw Annelies Moons (Radio 1)Het Depot
11.45 u. - 13.00 u.Verplaatsing naar M Leuven, Bib Tweebronnen of Maakleerplek + lunch op de verschilldende locaties
13.00 u. - 14.15 u.Sessieblok 1


Sessie 1: De Kunstbrug: een langdurige samenwerking tussen Mater Dei-school en M Leuven - Sofie Vermeiren en Charlotte Van Peer

M Leuven

Sessie 2: Cultureel bewustzijn en culturele expressie: van theorie en eindtermen naar de praktijk - Jan Leyers en Bert RoosM Leuven

Sessie 3: Aan de slag met erfgoed in de klas - Ellen Demuynck en Rone FilletM Leuven

Sessie 4: Edubox Cultuur: een verruimende blik op de wereld - Len BuggenhoutM Leuven

Sessie 5: Je eigen talenten kennen helpt om talenten van leerlingen te zien - Luk DewulfM Leuven

Sessie 6: Workshop 'Muzikale Kamishibai' in de kleuterklas - Jolien Van de Sande M Leuven

Sessie 7: Literatuuronderwijs - nieuwe tendensen - Gino Bombeke en Mirjam ErenBib Tweebronnen

Sessie 8: Van idee tot illustratie - Mark BorgionsBib Tweebronnen

Sessie 9: (Voor) lezen in de kleuterklas: kansen zien en grijpen - Jaantje VerbruggenBib Tweebronnen

Sessie 10: Story-ID - van internationaal project tot leesbeleid - Heleen Van den HauteBib Tweebronnen

Sessie 11: Ontdek de Maakleerplek waar cultuur, onderwijs, economie en wetenschap elkaar ontmoeten - Stijn Heitzmann, DEZE SESSIE LOOPT DOOR IN SESSIEBLOK 2Maakleerplek Leuven
14.15 u. - 14.45 u. Verplaatsing tussen Bib Tweebronnen en M Leuven voor sessieblok 2
14.45 u. - 16.00 u. Sessieblok 2

Sessie 12: Wereldklassen - de Wonderkamer - Joke KlaassenM Leuven

Sessie 13: Met Kunstkuur in dialoog over cultuur en onderwijs - Eva Vandersypen, Kristien Van Damme, Ellen Janssens, Jonas CallensM Leuven

Sessie 14: Hoe vanuit een samenwerking met een culturele partner werken aan een groter cultureel bewustzijn bij jongeren? - Aline Van Nereaux, Filip BaeyensM Leuven

Sessie 15: Besparingen op kunstonderwijs? Het kan anders. Hoe ga je toch aan de slag met kunst, cultuur en creativiteit op school? - Els Vanvolsem, Piet Creten en Mieke VanbergenM Leuven

Sessie 16: Wat kan de subsidie dynamoPROJECT voor jou als school betekenen? Leerkrachten en cultuurpartners aan het woord - Raf Schevenels, Kasper Froeyman, Nadine HeidbrinkM Leuven 

Sessie 17: Workshop 'Wandelende kiezeltjes: ipads in de kleuterklas' - Wien BogaertM Leuven

Sessie 18: Naar een kwalitatieve leesomgeving op school - Margot Van DingenenBib Tweebronnen

Sessie 19: Werkvormen en oefenvormen voor gemotiveerd lezen in de klas - Rien DeleuBib Tweebronnen

Sessie 20: Poëziesterren in het secundair onderwijs - Sieglinde VanhaezebrouckBib Tweebronnen

Sessie 21: Over 'OVERHAALD' en 'DE NIEUWSLEZERS': 2 OKAN-projecten die de Nederlandse taal een boost geven Bib Tweebronnen


Praktisch

Wanneer?

wo. 16 maart 2022 van 9u30 - 16u00

Inschrijven

Inschrijven is gratis. 

Bij maximale bezetting kan u altijd contact opnemen met canon@ond.vlaanderen.be om de mogelijkheden te bekijken om toch nog aan te sluiten.

Inschrijven kan tot uiterlijk 8 maart om 12 u en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Contact bij vragen

canon@ond.vlaanderen.be

Locatie

Het Depot, Martelarenplein 12, 3000 Leuven

M Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Bib Tweebronnen, Diestsestraat, 3000 Leuven

Maakleerplek, stapelhuisstraat 13, 3000 Leuven

Privacy

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam, e-mailadres en naam school/organisatie en contactgegevens moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Sofie Donders
Koning Albert II-laan 15 (5C02)
1210 Brussel

Verantwoordelijke (enkel voor deze studiedag)

Sofie Donders (sofie.donders@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be