Inschrijven

Codefestival - 10 jaar EU Code Week

Inschrijven kan vanaf half augustus.

Startpagina

De EU CodeWeek bestaat in 2022 tien jaar. Het Kenniscentrum Digisprong organiseert daarom het Codefestival op maandag 10 oktober 2022.

De EU-programmeerweek is een initiatief waarin creativiteit, probleemoplossing en samenwerking worden gestimuleerd door middel van programmeren en andere technische en digitale activiteiten. Het idee erachter is om programmeren bereikbaarder te maken en om leraren te laten zien hoe je ideeën met programmeercode tot leven kunt brengen. De Code Week wil digitale vaardigheden ontwikkelen en gemotiveerde mensen bij elkaar brengen om te leren.

Programmeren met leerlingen

Leren coderen en programmeren biedt je leerlingen nieuwe mogelijkheden. Door hen te leren programmeren krijgen ze meer inzicht in hoe de digitale wereld werkt. Het leren van onder meer algoritmes, systematiek en programmeertaal krijgt een belangrijke plaats binnen het computationeel denken. Het stimuleert het redeneren, abstraheren en het probleemoplossend vermogen. Computationeel denken houdt dus in dat je naar een probleem of vraagstuk kijkt op een manier die toelaat dat een computer kan helpen bij de oplossing. 

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt plaats op maandag 10 oktober 2022, van 9.00 uur tot 16.30 uur
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie
De studiedag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Inschrijven
Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 150 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.
Inschrijven kan tot uiterlijk 28 september – 22.00 uur en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier


Programma


UurActiviteit/SprekerLocatie
9u00 – 9u30
Ontvangst + Beurs
Cafetaria
9u30 – 10u45

Plenair:

  • De code gekraakt! – Peter Dawyndt (UGent)
    Naast rekenen en taal moet iedereen tegenwoordig ook leren programmeren. Helemaal terecht trouwens want we worden steeds meer omringd met 'slimme' apparaten, apps en online toepassingen. Hoe leren we jongeren programmeren om zelf nieuwe apps te ontwikkelen, taken te automatiseren of data te analyseren?
  • Computationeel denken? Haalbaar in elk vak? Elisa David (CodeFever vzw)
Groot auditorium
10u45 – 11u15
Pauze en bezoek demosessies leerlingen
Cafetaria en Klein auditorium
11u15 – 12u15
Praktijkvoorbeelden
Groot auditorium
12u15 – 13u00
Lunch en beursbezoek
Cafetaria + gang gelijkvloers
13u00 – 15u00
Workshops

15u00 – 15u30
EU Code Week – Leading teachers: Lerend netwerk
Groot auditorium
15u30 -16u30
Receptie
Cafetaria


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Kenniscentrum Digisprong - Afdeling Horizontaal beleid
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Karen Vander Plaetse
karen.vanderplaetse@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over het Codefestival 2022 en je inschrijving, kan je contact opnemen met de EDU-coördinators van de EU Code Week Jan Redant en Lien Vandendoorent

Workshops

Het workshopprogramma wordt in de komende weken verder aangevuld.


In samenwerking met