Inschrijven

Infomoment: Decreet over de onderwijsinternatenStartpagina

Op vrijdag 15 juli 2022 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over het nieuwe decreet over de onderwijsinternaten. Dat decreet maakt van de onderwijsinternaten een volwaardige sector binnen het Vlaamse onderwijs. 

Vooraleer het Vlaamse Parlement het decreet definitief stemt, is er nog een hele weg te gaan. Het decreet treedt pas in werking op 1 september 2023 na het doorlopen van het volledige legistieke traject.  

We vinden het belangrijk om je goed en tijdig over de inhoud van het decreet te informeren, omdat je de komende maanden als beleidsverantwoordelijke mogelijk belangrijke beslissingen moet nemen.

Graag nodigen wij je uit voor een infomoment waarop Katrien Cerpentier, adjunct-kabinetschef onderwijs, een toelichting geeft over de inhoud van het decreet over de onderwijsinternaten. Deze informatiesessie gaat niet over de transitie, daarvoor wordt nog een ander informatiemoment ingepland.

Praktische informatie

Voor wie? Bestuursleden en beheerders van de onderwijsinternaten

Wanneer? Dinsdag 30 augustus, van 9.00 tot 12.00 uur 

Waar?  Brussel, Herman Teirlinckgebouw, met de gelegenheid tot het stellen van vragen.  

Kan je door de opstart van het schooljaar niet fysiek aanwezig zijn? Je kan de toelichting online volgen.  

Inschrijven 

Het aantal plaatsen voor fysieke deelname is beperkt tot 250 personen. 

Inschrijven is verplicht, ook als je online deelneemt. 

Schrijf je in vóór 26 augustus 2022.


Programma


9.00 uur
Netwerkmoment  met koffie
9.30 uur
Inleiding en korte historiek
9.45 uur
Toelichting over het decreet over de onderwijsinternaten
11.15 uurPauze
11.30 uur
Vragen en afronding


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Verantwoordelijken

Ann Verhaegen

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen kan je contact opnemen via onderwijsevenementen@vlaanderen.be