Inschrijven

dynamoPROJECT & Cultuurkuur | SPREEK(k)uur | Brussel | donderdag 16 februari 2023Kom op SPREEK(k)uur!

Heb je een vraag over een (toekomstig) dynamoPROJECT of zoek je een kritisch klankbord voor je creatief project op school? Schrijf je dan in voor een SPREEK(k)uur!

Met onze expertise en ons brede netwerk in de creatieve en culturele sector ondersteunen we je graag bij je projectidee. We bieden advies op maat van jouw situatie en spreken klare taal.

Past geen van de voorgestelde data? Dan ben je welkom bij ons in Brussel of we spreken elkaar digitaal. Maak hiervoor een afspraak via dynamo@ond.vlaanderen.be.

Tot dan!

Praktische info

Het SPREEK(k)uur gaat door op donderdag 16 februari 2023 tussen 9.00 en 16.00 uur via MS Teams.

Voor onderstaande ogenblikken kan je inschrijven. Ga meteen naar het inschrijvingsformulier.

Heb je een dynamoPROJECT dat je graag wil bespreken, geef dan het dossiernummer of de naam van het project op zodat we het gesprek kunnen voorbereiden.

9.00– 9.45 uur

10.00 – 10.45 uur

11.00 – 11.45 uur

12.00 – 12.45 uur

13.15 – 14.00 uur

14.15 – 15.00 uur

15.15 – 16.00 uur

Inschrijven kan tot 3 dagen voor het gesprek.

Privacy

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam, e-mailadres en hogeschool moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15 (5C02)
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Raf Schevenels (raf.schevenels@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zonodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be