Inschrijven

20 jaar peilingen: een terug- en vooruitblik

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Receptie

Jouw privacy

Startpagina

Met de invoering van de Vlaamse toetsen, komt er een einde aan 20 jaar peilingsonderzoek. Wat hebben we hieruit geleerd? Wat is de rode draad in 20 jaar peilingsresultaten? Hoe is het gebruik van de resultaten van peilingen en paralleltoetsen geëvolueerd over die 20 jaar en welke lessen kunnen we hieruit trekken naar de toekomst toe? 

Met het event 20 jaar peilingen, blikken we terug, maar ook vooruit en willen we de periode 20 jaar peilingen feestelijk afsluiten met de onderzoekers en al diegenen die hun steentje bijgedragen hebben om het peilingsonderzoek tot een succes te maken.

De studiedag richt zich op beleidsmedewerkers, pedagogische begeleidingsdiensten,  onderwijsvakbonden, onderwijsinspectie, scholen, lerarenopleidingen, onderzoekers, uitgeverijen en al wie interesse heeft in het thema van onderwijskwaliteit. 

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op 9 maart 2023, van 13u tot 17u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 


Locatie

De studiedag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 


Inschrijven kan tot uiterlijk 2 maart 2023 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.


Programma


12u30OnthaalOntvangstruimte
13uVerwelkoming: het belang van de peilingen voor beleid en praktijk
Jeroen Backs, afdelingshoofd Strategie en Kennis, Departement Onderwijs en Vorming
Auditorium
13u152002 – 2022: Lessen uit twintig jaar peilingsonderzoek
Prof. dr. Rianne Janssen, KU Leuven
Auditorium
14uIntermezzo
14u15Schoolfeedback bij peilingen en paralleltoetsen als betekenisvolle pijler voor onderwijsontwikkeling
Dra. Evelyn Goffin en Prof. dr. Jan Vanhoof, UAntwerpen
Auditorium
15uKorte pauze
15u15Reflectie op 20 jaar peilingen
Dirk Van Damme, onafhankelijk adviseur onderwijsbeleid en  Senior Research Fellow Center for Curriculum Redesign Boston VS
Auditorium
15u45Afsluitend woord
Ingrid Van Horen, Afdelingshoofd Kwalificaties en Curriculum, AHOVOKS
Auditorium
16uReceptiePolyvalente ruimte


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Miekatrien Sterck: miekatrien.sterck@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over “20 jaar peilingen: een terug- en vooruitblik” en jouw inschrijving kan je contact opnemen met miekatrien.sterck@ond.vlaanderen.be