Inschrijven

Inspirerend netwerkmoment NT2-test

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Jouw privacy

Inschrijving

Startpagina

Vanaf 1 september 2023 leggen cursisten NT2 die een certificaat richtgraad 1 willen behalen een gestandaardiseerde NT2-test af. Een team van 10 toetsontwikkelaars uit CBE en CVO werkt samen met de Examencommissie en met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) aan vragen voor deze test, in een eerste fase voor lezen en schrijven. 

Ben je leerkracht of coördinator NT2? Mogen we je meenemen op ons inhoudelijke parcours naar de gestandaardiseerde NT2-test?

Het ontwikkelteam geeft je graag eerst een inkijk en blikt vooruit.  

Nadien neemt het CTO het woord over taaltesting vanuit de wetenschappelijke literatuur.

In de namiddag neemt de Examencommissie je mee in de wereld van de toetsontwikkeling via interactieve infosessies en workshops.

We hopen je met dit programma te informeren én te inspireren. Stap mee in ons verhaal op 20 april!

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op donderdag 20 april 2023, van 9.30 u. tot 16.30 u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 


Locatie en bereikbaarheid

De studiedag vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel.


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 210 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 10 april 2023 om 24 u. en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier

Programma


UurActiviteit / sprekerLocatie
9.30 u.Onthaalaan de binnentuin
10 u.Het parcours naar de NT2-test
Het ontwikkelteam
auditorium
11 u.Naar een valide, betrouwbare en eerlijke NT2-toets
Annelies Jehoul en Lies Strobbe, CTO
auditorium
12 u.Lunchbinnentuin
13.15 u.Workshops sessie 1
14.15 u.Korte pauze
14.30 u.Workshops sessie 2

15.30 u.Receptiebinnentuin


VOORMIDDAG

Het parcours naar de NT2-test

Het ontwikkelteam

Van ERK tot standaardtoets, van toetsmatrijs tot toetsbatterij, van instructie tot casus, van individueel werk tot teamwork, we doorlopen verschillende stappen op weg naar een gezamenlijk eindresultaat.
Kortom, we nemen jullie mee van A tot Z in ons ontwikkelproces.


Naar een valide, betrouwbare en eerlijke NT2-toets

Lies Strobbe en Annelies Jehoul (CTO)

Voor de ontwikkeling van valide, betrouwbare en eerlijke toetsen zijn een aantal stappen noodzakelijk. In deze lezing lichten we deze stappen toe vanuit de wetenschappelijke literatuur rond taaltesting. Daarnaast tonen we jullie hoe we de stappen doorlopen voor de NT2-toetsbatterij, met als einddoel een wetenschappelijk onderbouwde toets op A2-niveau voor taalleerders van het Nederlands.


WORKSHOPS SESSIE 1

1.1 Een goede gesloten vraag (max 24 pers)

Lieselot Vandenhoute (Examencommissie)

In deze workshop focussen we op kwalitatieve gesloten toetsvragen, zoals een meerkeuzevraag en een meerkeuzematrix. We gaan na hoe we bij de Examencommissie doelgericht toetsen en we bespreken de criteria voor het opstellen van een gesloten toets. Aan de hand van voorbeelden ontdekken we ook de mogelijkheden van digitaal evalueren.


1.2 Analyse (max 40 pers)

Dries Vrijsen (Examencommissie)

Hoe kunnen toets- en itemanalyse je helpen bij het meten, opvolgen en verbeteren van de kwaliteit van je toets en je toetsvragen? Kunnen we problematische toetsvragen vroegtijdig opsporen? In deze workshop tonen we hoe we toetsen en toetsvragen analyseren bij de Examencommissie. Met een aantal concrete voorbeelden geven we inspiratie om zelf aan de slag te gaan met je eigen toetsresultaten.


1.3 Brede zorg (max 100 pers)

Zoë Meerkens en Carolyn De Meyer (Examencommissie)

Om onze examens toegankelijk te maken voor iedereen, zetten we vanuit de Examencommissie  waar mogelijk in op het gebruik van de principes van universeel ontwerp. Tijdens deze inspiratiesessie krijg je meer uitleg over de principes van universeel ontwerp die we toepassen  tijdens het ontwikkelen en afnemen van onze examens.


1.4 Heerlijk helder (max 12 pers)

Griet Van den Eynde en Liesbeth Merckx (Examencommissie)

Wanneer is een toetsvraag duidelijk? Je wil graag voorkomen dat je cursisten bij een toets niet antwoorden omdat ze de vraag niet begrijpen. Ben je op zoek naar extra tips en tricks om je toets heerlijk helder te maken voor je diverse, anderstalige doelpubliek? In deze interactieve sessie verkennen we mogelijke struikelblokken bij de ontwikkeling van digitale en schriftelijke toetsvragen.  


1.5 Digitaal toetsproces (max 24 pers)

Peter Lankester (Examencommissie)

Om digitale examens op te stellen en af te nemen, doorlopen we heel wat stappen.  We gebruiken een toetsmatrijs en examenmodel, maken een keuze voor bepaalde vraagtypes, kijken naar de samenstelling van een examen, het verloop van een digitaal examen en de analysemogelijkheden. In deze sessie lichten we het belang van elke stap kort toe met voorbeelden uit het toetsplatform AssessmentQ, de examensoftware die gebruikt wordt in de Examencommissie. 


1.6 Check dubbelcheck (max 12 pers)

An Schotte en Griet Coppens (Examencommissie)

Wanneer is een tekst geschikt voor een bepaalde doelgroep? Welke parameters gebruik je hiervoor? Hoe screen je een vraag voor je ze in een examen opneemt? In deze workshop tonen we hoe we one teksten en vragen screenen bij de Examencommissie, welke criteria we hanteren en welke tools we hiervoor gebruiken.


WORKSHOPS SESSIE 2

2.1 Een goede gesloten vraag (max 40 pers)

Lieselot Vandenhoute (Examencommissie)

In deze workshop focussen we op kwalitatieve gesloten toetsvragen, zoals een meerkeuzevraag en een meerkeuzematrix. We gaan na hoe we bij de Examencommissie doelgericht toetsen en we bespreken de criteria voor het opstellen van een gesloten toets. Aan de hand van voorbeelden ontdekken we ook de mogelijkheden van digitaal evalueren.


2.2 Analyse (max 100 pers)

Dries Vrijsen (Examencommissie)

Hoe kunnen toets- en itemanalyse je helpen bij het meten, opvolgen en verbeteren van de kwaliteit van je toets en je toetsvragen? Kunnen we problematische toetsvragen vroegtijdig opsporen? In deze workshop tonen we hoe we toetsen en toetsvragen analyseren bij de Examencommissie. Met een aantal concrete voorbeelden geven we inspiratie om zelf aan de slag te gaan met je eigen toetsresultaten.

2.3 Brede zorg (max 24 pers)

Zoë Meerkens en Carolyn De Meyer (Examencommissie)

Om onze examens toegankelijk te maken voor iedereen, zetten we vanuit de Examencommissie  waar mogelijk in op het gebruik van de principes van universeel ontwerp. Tijdens deze inspiratiesessie krijg je meer uitleg over de principes van universeel ontwerp die we toepassen  tijdens het ontwikkelen en afnemen van onze examens.

2.4 Heerlijk helder (max 12 pers)

Griet Van den Eynde en Liesbeth Merckx (Examencommissie)

Wanneer is een toetsvraag duidelijk? Je wil graag voorkomen dat je cursisten bij een toets niet antwoorden omdat ze de vraag niet begrijpen. Ben je op zoek naar extra tips en tricks om je toets heerlijk helder te maken voor je diverse, anderstalige doelpubliek? In deze interactieve sessie verkennen we mogelijke struikelblokken bij de ontwikkeling van digitale en schriftelijke toetsvragen.  


2.5 Digitaal toetsproces (max 12 pers)

Peter Lankester (Examencommissie)

Om digitale examens op te stellen en af te nemen, doorlopen we heel wat stappen. We gebruiken een toetsmatrijs en examenmodel, maken een keuze voor bepaalde vraagtypes, kijken naar de samenstelling van een examen, het verloop van een digitaal examen en de analysemogelijkheden. In deze sessie lichten we het belang van elke stap kort toe met voorbeelden uit het toetsplatform AssessmentQ, de examensoftware die gebruikt wordt in de Examencommissie. 

2.6 Check dubbelcheck (max 24 pers)

An Schotte en Griet Coppens (Examencommissie)

Wanneer is een tekst geschikt voor een bepaalde doelgroep? Welke parameters gebruik je hiervoor? Hoe screen je een vraag voor je ze in een examen opneemt? In deze workshop tonen we hoe we one teksten en vragen screenen bij de Examencommissie, welke criteria we hanteren en welke tools we hiervoor gebruiken.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AHOVOKS
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Deirdre Seeldrayers

deirdre.seeldrayers@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.ahovoks@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.ahovoks@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/Versie%202.0%20Privacyverklaring%20AHOVOKS.pdf.

Contact

Voor vragen over het inspirerend netwerkmoment NT2 en jouw inschrijving kan je contact opnemen met Deirdre Seeldrayers deirdre.seeldrayers@ond.vlaanderen.be