Inschrijven

Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in het schooljaar 2022 - 2023 supervisies voor vertrouwenspersonen in het onderwijs. Tijdens de supervisie krijgt u de kans om ervaringen uit te wisselen met andere vertrouwenspersonen onder de begeleiding van een facilitator. 

Volgens de federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk kunnen werkgevers één of meerdere personeelsleden aanstellen als vertrouwenspersoon. Om hun vaardigheden te onderhouden of te versterken, moeten vertrouwenspersonen minstens één keer per jaar een supervisie volgen en ervaringen met andere vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische cases. Dat gebeurt onder begeleiding van een facilitator.

Doelgroep van de supervisies

Vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen (personen die de functie al uitoefenen).

Organisatie

De supervisies vinden plaats op verschillende data. Ze zijn gratis. Elke supervisie is beperkt tot maximum 12 deelnemers. 

Je kan je maar voor 1 supervisie inschrijven.

Praktische informatie

Datum en uur 

Een supervisie bestaat uit één sessie van een volledige dag

Groep 1:
Donderdag 27 april 2023, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04

Groep 2:
Maandag 8 mei 2023, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04

Groep 3:
Dinsdag 6 juni 2023, van 9u tot 16u, Consciencegebouw, lokaal 1A04

Locatie en bereikbaarheid

De opleidingen vinden plaats in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15,1210 Brussel.

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt.

Inschrijven kan tot de lijst is volgeboekt en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Wie zich inschrijft, engageert zich om ook effectief deel te nemen. De vraag naar de gratis supervisies is immers heel groot. 

Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen. 

Programma

Een supervisie bestaat uit één volledige dag.

Groep 1:

Datum
Uur
Locatie
27 april 2023
9u - 16u
Consciencegebouw, lokaal 1A04

Groep 2:

Datum
Uur
Locatie
8 mei 2023
9u - 16u
Consciencegebouw, lokaal 1A04

Groep 3:

Datum
Uur
Locatie
6 juni 2023
9u - 16u
Consciencegebouw, lokaal 1A04


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs - Afdeling Beleid Onderwijs Personeel
Koning Albert II-laan 15  3c
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Dirk Gryp
dirk.gryp@ond.vlaanderen.be

Liesbeth Roels
liesbeth.roels@ond.vlaanderen.be

Anthony Kets
anthony.kets@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de “Supervisies voor vertrouwenspersonen in onderwijs” kan je contact opnemen met:

Marleen De Plancke
marleen.deplancke@ond.vlaanderen.be